Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Пловдив, 25.09.2019

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 68-МИ от 24.09.2019 на ОИК Пловдив, относно регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

Общинска избирателна комисия Пловдив, след извършена служебна проверка установи, че са допуснати технически грешки в решение № 68-МИ от 24.09.2019 на ОИК Пловдив, относно регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

На основание чл. 87, ал.1, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

 

Р Е Ш И:

       Допуска поправка на технически грешки в Решение № 68-МИ от 24.09.2019 на ОИК Пловдив, относно регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от партия „ГЕРБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 • На стр. 1, абзац 2, вместо изписаното е постъпило предложение с вх. № 4 /20.09.2019г. в 11:23 часа“ ДА СЕ ЧЕТЕе постъпило предложение с вх. № 4 /20.09.2019г. в 16:53 часа“
 • На стр. 1, абзац 4, т. 2 относно броя на приложените заявления-декларации по образец от кандидатите за общински съветници, вместо изписаното 4 броя“ ДА СЕ ЧЕТЕ „51 броя“.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.09.2019 в 18:21 часа

Свързани решения:

68-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 285-МИ / 04.11.2019

  относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения