Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 615 - МИ
Пловдив, 14.11.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 7, в СПИСЪК „А“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 2 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524-МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на партия „Българска социалистическа партия“ кандидат.

На основание чл. 87, ал. 1, т.1, т. 24, чл.458, ал.1 от Изборен кодекс, във връзка с чл.30, ал.4, т.4 и ал.7 от ЗМСМА, Решение №4686-НС/31.03.2017 год., на Централната избирателна комисия(ЦИК), Решение № 2322/23.02.2017 год., постановено по адм.дело № 13506/2016 год., на Върховен административен съд; Решение № 13316/06.11.2017 год., постановено по адм.дело № 8282/2017 год., на Върховен административен съд, както и Решение № 13434/07.11.2017 год., постановено по адм.дело № 6705/2017 год., на Върховен административен съд, Общинската избирателна комисия - община Пловдив(ОИК-Пловдив)

Р Е Ш И:

I. ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на ДИМИТРИНКА СТЕФАНОВА ВАКРИЛОВА, ЕГН: **********, обявена за избрана за общински съветник от кандидатската листа на пария „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 614-МИ от 10.04.2017 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив и ОБЕЗСИЛВА издаденото й удостоверение.

II. ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАНА за общински съветник от листата на партия „Българска социалистическа партия“ – ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА, ЕГН: ********** и ИЗДАВА удостоверение за избран общински съветник на същата.

МОТИВИ: За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че е налице Решение №4686-НС/31.03.2017 г., на ЦИК, с което комисията обявява имената на кандидатите, избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи. В същото решение на ЦИК, в Шестнадесети изборен район – Пловдив под №3 в списъка на избраните за народни представители от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, фигурира името на Теодора Атанасова Халачева, обявена и за избрана за общински съветник от кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 г., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив. Предвид разпоредбата на чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, ОИК-Пловдив със свое предходно Решение № 614-МИ от дата 10.04.2017 год., в частта му по точка I. прекрати пълномощията на общинския съветник, избран за народен представител (Т.А.Х) като в тази му част (точка I.) Решение № 614-МИ/ 10.04.2017 год., е влязло в сила. От друга страна, със свое Решение № 110-МИ/18.09.2015 год., ОИК-Пловдив е регистрирала за участие в изборите за общински съветници в Община Пловдив - на 25 октомври 2015 г., кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ и под №18 в същата листа е регистрирана като кандидат – Десислава Георгиева Йорданова, с ЕГН: **********, като към датата на постановяване на настоящото решение, след провеждането на изборите за общински съветници на 25.10.2015 год., разпределението на мандатите по кандидатски листи, както и след като ВАС от една страна е потвърдил разпределението на преференциалния вот в кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“ (съгласно Решение № 2322/23.02.2017 год., постановено по адм.дело № 13506/2016 г.) а от друга страна, е отменил Решение № 614-МИ/10.04.2017 год., на ОИК-Пловдив, в частта му по точки II. и III. (съгласно Решение № 13434/07.11.2017 год., постановено по адм.дело № 6705/2017 г.) то последният избран за общински съветник от листата на партия „Българска социалистическа партия“ е - Иван Богомилов Петков, който фигурира под № 6 в списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.2 от ИК) на кандидатите от кандидатската листа на партия „Българска социалистическа партия“, който списък е и неразделна част от Решение №524-МИ/27.10.2015 г., на ОИК-Пловдив, което решение на ОИК-Пловдив е стабилен административен акт, преминал и през съдебен контрол. Под №7 в същия списък А, фигурира името на Десислава Георгиева Йорданова и предвид обстоятелството, че по отношение на кандидатската листа за общински съветници на партия „Българска социалистическа партия“ е налице хипотезата на чл.454, ал.7 от ИК, а именно: броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-голям от броя на мандатите на партията, то следва за общински съветник да бъде обявен следващият по ред кандидат от списък А (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.2 от ИК), който в случая е фигуриращият под №7, а именно: Десислава Георгиева Йорданова, с ЕГН: ********** със 185 (сто осемдесет и пет) броя валидни предпочитания (преференции), съгласно: „Предложение за решение на общинската избирателна комисия“, община Пловдив, област Пловдив, за избиране на ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ на първи тур 25.10.2015 год., който документ е генериран от електронната изчислителна система на „Информационно обслужване“ АД в 09:24 часа на 27.10.2015 год., и е част от документите, послужили като основание за вземане на Решение № 524-МИ/27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив, с което са разпределени мандатите по партии и коалиции и са обявени имената на избраните общински съветници в Община Пловдив.

Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Пловдив, на основание чл.459 от Изборен кодекс.

 

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

* Публикувано на 14.11.2017 в 20:40 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930 

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения