Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 609-МИ
Пловдив, 03.04.2017

ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в кандидатската листа на ПП ГЕРБ.

На основание чл. 87, ал. 1, т.1, т. 24, чл.458, ал.1 от Изборен кодекс, във връзка с чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА и Решение №4686-НС/31.03.2017 год. на Централната избирателна комисия(ЦИК), Общинската избирателна комисия - община Пловдив(ОИК-Пловдив)

 Р Е Ш И:

I. ПРЕКРАТЯВА ПЪЛНОМОЩИЯТА на Спас Георгиев Гърневски, с ЕГН:**********, обявен за избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 год., на Общинската избирателна комисия – община Пловдив и ОБЕЗСИЛВА издаденото му удостоверение.

II. ОБЯВЯВА за избрана за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ – Ели Георгиева Дачева, ЕГН: ********** и ИЗДАВА удостоверение за избран общински съветник на Ели Георгиева Дачева.

МОТИВИ: За да приеме настоящото решение, ОИК-Пловдив констатира, че е налице Решение №4686-НС/31.03.2017 год., на ЦИК, с което комисията обявява имената на кандидатите, избрани за народни представители в Четиридесет и четвъртото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи. В същото решение на ЦИК, в Шестнадесети изборен район – Пловдив, под №2 в списъка на избраните за народни представители от кандидатската листа на ПП ГЕРБ лица, фигурира името на Спас Георгиев Гърневски, който е обявен и за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ - с Решение № 524-МИ от 27.10.2015 год., на Общинската избирателна комисия – Община Пловдив. Предвид разпоредбата на чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА, ОИК-Пловдив следва да прекрати пълномощията на общинския съветник, избран за народен представител и да обяви за избран, следващия в листата на ПП ГЕРБ кандидат. От друга страна, със свое Решение № 176-МИ/21.09.2015 год., ОИК-Пловдив е регистрирала за участие в изборите за общински съветници на 25 октомври 2015 год., кандидатската листа на ПП ГЕРБ и под №25 в същата листа е регистрирана като кандидат – Ели Георгиева Дачева, с ЕГН: **********, като към датата на постановяване на настоящото решение, след провеждането на изборите за общински съветници на 25.10.2015 год., и разпределението на мандатите по кандидатски листи, последният избран общински съветник от листата на ПП ГЕРБ е - Вера Иванова Тоскова, която фигурира под №24 в списък Б (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.3 от ИК) на кандидатската листа на ПП ГЕРБ, който е неразделна част от Решение № 524-МИ от 27.10.2015 год., на ОИК-Пловдив. Под №25 в същия списък Б, фигурира името на Ели Георгиева Дачева. Предвид обстоятелството, че по отношение на кандидатската листа на ПП ГЕРБ е налице хипотезата на чл.454, ал.6 от Изборен кодекс(ИК), а именно: броят на кандидатите с валидни предпочитания (преференции) е по-малък от броя на мандатите на партията, то следва за общински съветник да бъде обявен следващият по ред кандидат от списък Б (списъка по смисъла на чл.454, ал.3, изр.3 от ИК) който в случая е Ели Георгиева Дачева, с ЕГН:**********.

 Решението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обявяването му пред Административен съд-Пловдив, на основание чл.459 от Изборен кодекс.

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Секретар: Владимир Петров Докторов

* Публикувано на 03.04.2017 в 20:10 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения