Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 605-МИ
Пловдив, 11.04.2016

ОТНОСНО: Изпращане на Искане до ЦИК за изплащане на възнаграждения на членовете на ОИК, участвали в заседанието на ОИК-Пловдив на дата 11.04.2016 год.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл.83, ал.4 от ИК, както и Решение № 2902-МИ/05.11.2015 год., на ЦИК, ОИК-община Пловдив, област Пловдив,

Р Е Ш И:

Да се изпрати ИСКАНЕ до ЦИК за изплащане на възнаграждение на членовете на ОИК-Пловдив, участвали в заседанието на Комисията, проведено на 11.04.2016 год., от 18:00 часа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Тодор Димитров Тодоров

Секретар: Владимир Петров Докторов

* Публикувано на 12.04.2016 в 09:34 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения