Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 382-МИ
Пловдив, 23.10.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от г-жа Петя Манева от гр. Пловдив, пълномощник по преупълномощаване на ПП Българска социалистическа партия.

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 22.10.2015 г. в 15:30 часа е постъпил сигнал от г-жа Петя Манева от  гр. Пловдив, пълномощник по преупълномощаване на ПП  Българска социалистическа партия. Сигналът е заведен във входящия регистър на Комисията с входящ №159/22.10.15г. Подателят твърди, че в предизборния щаб на БСП са постъпили следните сигнали:

 1. При проверка на избирателните списъци на секции 14, 15, 16 и 33 в Р-н Северен е установено, че същите не са разлепени на обявеното място съгласно Заповед № 15 ОА 2434/09.09.2015 г. на кмета на Община Пловдив – магазин на ул. „Дилянка“, а се намират в училище „Панайот Волов“, в стаята на охраната и не са поставени на видимо място за достъп на граждани.
 2. Извършва се предизборна агитация на партия ГЕРБ в общински пенсионерски клуб на ул. „Ладога“ в кв. „Захарна фабрика“.
 3. Не се виждат номерата на секциите 023 и 038, обявени в читалище „Г. Търнев“, бул. “България“ №146, както и в секция 035 на Детската млечна кухня на ул. „П. Генов“.

Председателят на комисията по жалбите Тодор Тодоров докладва, че трябва да се извърши подробна проверка на място и тя беше възложена на зам.председателя Елена Сиракова и член Цеца Бресковска, които установиха следното:

 1. Проверката установи, че в приложението към Заповед № 15 ОА 2434/09.09.2015 г. на кмета на Община Пловдив не е посочен точния адрес на магазин на ул. „Дилянка“. В училище „Панайот Волов“ в кабинката на охраната пред входа на училището се намират избирателните списъци, а на стъклото е залепен разпечатан на принтер надпис „Тук можете да направите справка по списъците на предстоящия референдум“. Ключ от кабинката имат чистачките, които отключиха и показаха на проверяващите наличните списъци. Обясниха, че в момента в училището се намира помощник директора Елена Алексиева. От своя страна г-жа Алексиева обясни, че списъците са предадени на директора на училището, който в момента е в чужбина, а тя от своя страна ги е получила от зам.кмета на Р-н Северен Лариса Кътова (в момента и.д. кмет на района). При излизане от училището проверяващите установиха, че кабинката, в която се намират предварителните списъци, е заключена.
 2. Общинският пенсионерският клуб на ул. „Ладога“ в кв. „Захарна фабрика“ за който предварителната проверка на 21 октомври е установила разлепени вътре в него плакати – предизборна агитация па ПП ГЕРБ. Към момента на проверката на 22.10.15г. се установи, че плакатите са свалени.
 3. На прозорците на читалище „Георги Търнев“ са разлепени избирателните списъци на много секции. Избирателния списък на секция 38 се вижда изцяло, а този на секция 23 от буква „г“ нататък. На прозорците на детска млечна кухня на ул. Пантелей Генов са залепени избирателни списъци, по начин по който не се виждат в пълнота данните от списъците, тъй като са разположени много на високо.

След като се изясниха фактическите обстоятелства, касаещи сигнала се констатира, че в настоящия случай, по т.1 от жалбата има нарушение на разпоредбата на чл. 41, ал.1, вр. с чл. 23, ал.1 от ИК.Предварителните избирателни списъци за местни избори и за национален референдум 2015г., не са поставени на видно място в района на секцията и не са достъпни. Залепената бележка в кабинката за охрана на училището гласи, че в нея се намират предварителни избирателни списъци за „Референдум“, но изобщо не се споменава за избирателни списъци за местни избори 2015год. на чл.183, ал.3 от Изборния кодекс.

Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 и чл.183, ал.3 от Изборния кодекс , комисията провела проверката, направи предложение ОИК- Пловдив да вземе следното решение:

Р Е Ш И:

 1. Да се сложат Избирателните списъци на определените за целта места, а именно на магазин на ул. „Дилянка“- съгласно Заповед № 15 ОА 2434/09.09.2015г. на кмета на град Пловдив.
 2. След влизане в сила на настоящото решение, същото да се изпрати незабавно до Кмета на Община Пловдив – за сведение и незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 23.10.2015 в 22:39 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения