Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 373-МИ/НР
Пловдив, 23.10.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от г-н Слави Василев Георгиев – кандидат за общински съветник.

В Общинската избирателна комисия - гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 22.10.2015 год., в 11:19 часа с входящ номер 185, е постъпил сигнал от Слави Василев Георгиев – кандидат за общински съветник.

Сигналът е заведен във входящия регистър на Комисията с входящ № 185 от същата дата. В сигнала си подателят уведомява, че съгласно чл. 66, ал. 1, т.1 от ИК и чл. 96 от същия съпруг/съпруга на кандидат за съответните избори, не може да бъде съпруг/съпруга или във фактическо съжителство с член на секционна избирателна комисия и сигнализира ОИК с цел проверка на лицето Петя Петкова Петкова, член на СИК в училище „Захари Стоянов“, включващо секции от номер 162205088 до номер 162205095 в район “Южен”, дали същата  е съпруга или във фактическо съжителство с кандидата за общински съветник от листата на ПП “ГЕРБ” -  Георги Николов Василев.

В същият сигнал подателят сигнализира ОИК – гр.Пловдив, че на обученията, проведени от Общинска избирателна комисия  на председатели, зам. председатели и секретари на СИК на  дати 20, 21 и 22 октомври 2015 г. в панаирна палата 6, членове на ОИК – гр.Пловдив са давали устни указания за неспазване разпоредбите на чл. 435, ал. 2 от ИК.

Веднага, след входирането на сигнала във входящия регистър на Комисията, членове на ОИК-Пловдив, включени в състава на работната група по жалбите и сигналите и технически сътрудник направиха проверка в системата, до която има достъп ОИК – Пловдив и установиха следното:

По точка първа от сигнала, госпожа Петя Петкова Петкова е била назначена като председател в СИК № 162205092 в училище „Захари Стоянов“, район Южен, но с Решение 317 – МИ от 16.10.2015 год. на ОИК –гр.Пловдив, същата е била заменена с друг член на СИК - Мария Димитрова Костова.

По точка втора от сигнала на г-н Слави Георгиев, членовете на ОИК-гр.Пловдив, присъствали на заседанието, отхвърлиха твърдяното от подалия сигнала: след изслушване на членовете на работната група по обученията към ОИК. Същите потвърдиха, че при провеждане на обученията са се придържали стриктно към Методическите указания за СИК, издадени от ЦИК.

След преценка на гореописаните обстоятелства и предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – Пловдив,

Р Е Ш И:

Оставя без уважение сигнал  с входящ № 185, постъпил в ОИК-гр.Пловдив на дата 22.10.2015 год., в 11:19 часа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 23.10.2015 в 20:57 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения