Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 308-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от ivan ivanov [[email protected]] по електронната поща

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 11.10.2015 год., по електронната поща ([email protected]) в 17:54 часа е постъпил сигнал. Същият е заведен във входящия регистър на Комисията в 09:00 часа на 12.10.2015 год.,  с входящ № 76/12.10.2015 г. В сигнала е записано следното: „signal pravata na choveka kvartal izgrev kod 4006 uliza armez 8 precedetal hristo asenov stoliov regionalna fondaziq roma precedatel anton karagyozov mladejka fondaziq roma precedatel asen karagyozov i asen ivanov obedinenie bojiq crikva roma precedatel stoyan vaskov todorov uliza 69 etaj 4 apartament 15 tesi hora ne prestaviqvat romite v kvartal stolipinovo koito jiveqt 65 hilidi dushi i koi to rabotat za 5 parti da lijat i da zimat pari i vnimavai te tesi hora.“

След преценка на фактическите обстоятелства ОИК-гр.Пловдив констатира следното:

Сигналът не е написан на Български език. От данните в  същия, не може да бъде направен обоснован извод за наличие на нарушение на Изборния кодекс. Подателят на сигнала също е неясен, тъй като същият е подаден на електронна поща от следния й-мейл адрес: ivan ivanov - [email protected]. Не е направено и конкретно искане към ОИК – за произнасяне по цитирани фактически обстоятелства и/или проверката на такива.

Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – град Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ  постъпил по електронната поща на ОИК-гр.Пловдив сигнал с входящ №76/12.10.2015 г .

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:56 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения