Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 305-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция Реформаторски блок

Постъпило е предложение с вх. №90/13.10.2015 г., с приложено към него Приложение № 1 от коалиция Реформаторски блок за извършване на замени в СИК, подписано от представителя на коалицията Савина Петрова.

Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция Реформаторски блок замени в състава на СИК, съгласно предложения с вх. № 90/13.10.2015 г. Приложение № 2 подписано от представителя на коалицията Савина Петрова, както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

Източен

162202013

ЧЛЕН

Борислав Василев Райков

Михаил Цветанов Хаджийски

Източен

162202019

ЧЛЕН

Михаил Цветанов Хаджийски

Борислав Василев Райков

Източен

162202053

ЧЛЕН

Рашко Лилянов Миланов

Васил Балев Камбов

Западен

162203037

СЕКРЕТАР

Драгомир Тодоров Сиваков

Мария Иванова Арнаудова

Южен

162205088

ЧЛЕН

Петя Красимирова Владикова

Костадин Атанасов Василев

Южен

162205089

ЧЛЕН

Красимир Петров Крумов

Николай Георгиев Арнаудов

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:48 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения