Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 303-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БСП лява България

Постъпили са предложения с вх. № 80/12.10.2015 г.,  с приложено към него Приложение с вх. № 78/12.10.2015 г. (таблица за замени в състава на СИК), от коалиция БСП лява България за извършване на замени в СИК, подписано от Петя Манева в качеството на представител на коалицията. Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция БСП лява България замени в състава на СИК, съгласно постъпилите предложения, подписано от представител на партията Петя Манева, както следва:

 

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

162201100

председател

Тотка Цветкова Каранешева

Анка Петрова Григорова

162203008

член

Сузана Борисова Кабакова

Венета Иванова Воденичарова

162203009

член

Пламен Атанасов Атанасов

Грозденка Асенова Манева

162203028

член

Теодора Тодорова Христозова

Антоанета Георгиева Димова

162203042

член

Калинка Атанасова Митева

Надежда Атанасова Бакалова

162206020

член

Еленка Кръстева Аврамова

Радка Костадинова Григорова

162206033

зам.председател

Иван Денков Кунев

Снежанка Георгиева Такева

162206051

член

Димитра Василева Шопова

Ванко Тодоров Арабаджиев

162206062

член

Ваня Любомирова Коева

Искра Христова Попова

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:44 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения