Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 301-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО

Постъпили са предложения с вх. № 68/08.10.2015 г., с приложено към него Приложение № 2 и вх. № 77/12.10.2015 г. от коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО за извършване на замени в СИК, подписано от представителя на коалицията Слави Василев Георгиев.

Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ и ВМРО, замени в състава на СИК, съгласно предложения с вх. № 68/08.10.2015 г. Приложение № 2 и вх. № 77/12.10.2015 г. подписано от представителя на коалицията Слави Василев Георгиев, както следва:

 

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

162201040

заместник-председател

Костадинка Сивкова Величкова

Полина Стефанова Шишкова

162201095

член

Мария Йосифова Динкова

Георги Стефанов Урилски

162203025

член

Гинка Кръстева Стоянова

Мариета Стоянова Стоянова

162204039

член

Надежда Лазарова Тодорова

Райна Лазарова Аргилашка

162204038

член

Иван Апостолов Костадинов

Симеон Цветанов Симеонов

162206031

член

Таня Иванова Гарова

Росица Тодорова Пейковска

162206033

председател

Николина Маринова Начева

Красимир Атанасов Димов

162206050

секретар

Елиана Андонова Бонева

Стоянка Радева Кръстева

162206002

зам.-председател

Златан Владов Жеков

Гергана Великова Станчовска

162206020

зам.-председател

Диляна Златанова жекова

Георги Асенов Попов

162202019

председател

Атанас Иванов Чулков

Мариета иванова Танева

162202020

член

Иван Атанасов Чулков

Анка Делчева Паскова

162202022

секретар

Георги Руменов Илиев

Антоанета Илиева Качакова

162202023

член

Мария Иванова Узунова

Диана Руменова Илиева

162202024

член

Елена Добрева Ганева

Петър Красимиров Кръстев

162202026

член

Росица Михайлова Хаджиева

Албена Костадинова Стоицова

162202028

член

Мария Ангелова Паламудова

Величко Димитров Зафиров

162202042

член

Бойка Миткова Танчева

ПламенДимитров Бачев

162202050

член

Мария Фариева Величкова

Георги Костадинов Драгинов

162205040

член

Гинка Добрева Попова

Йорданка Трендафилова Иванчева

162205092

член

Златка Янева Минкова

Силвия Тодорова Пикова

162204018

председател

Гергана Димитрова Първанова

Добринка Димитрова Земярска

162202040

член

Любчо Митков Караасенов

Жунейт  Юсеин  Хасан

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:37 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения