Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 298-МИ
Пловдив, 08.10.2015

ОТНОСНО: подадена жалба от Иван Василев Стоянов – районен ръководител на ПП ГЕРБ за район „Източен“, гр. Пловдив

В Общинската избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 06 октомври 2015 г. в 16:45 часа е постъпила жалба с вх. № 64/06.10.2015 г. В жалбата си Иван Василев Стоянов е уведомил ОИК-Пловдив, че в гр.Пловдив: на ул. ”Храбрец” срещу храма „Св.Пророк Илия” е разположена шатра на ПП Движение за права и свободи – ДПС и съответно на ул. ”Вратцата” до магазин „Триумф” е разположена шатра на МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО", които политическа партия и местна коалиция са регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. в община Пловдив.

 

По постъпилата в ОИК-Пловдив, жалба, бе извършена проверка на 07.10.2015 г., от членове на работната група по жалби и сигнали, а именно Радина Петрова–зам.-председател на ОИК - Пловдив, Милка Тодорова-Добрикова, Кристиан Гьошев и Исмигюл Али – членове на ОИК-Пловдив, които посетиха съответно в 15:55 ч. и в 16:15 ч., посочените в жалбата места в гр. Пловдив: ул. ”Храбрец” срещу храма „Св. Пророк Илия” и ул. ”Вратцата” до магазин „Триумф”, за които места се твърдеше, че имало разположени шатри съответно на ПП ДПС и на МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО".

След внимателно изследване на посочените места и района около тях, членовете на работната група, участвали в проверката, единодушно констатираха, че към момента на проверката на посочените места нямаше разположени шатри на съответните ПП ДПС и на МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО", нито на други политически партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. в град Пловдив.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – град Пловдив,

Р Е Ш И:

Оставя без уважение жалба с вх. № 64 от 06.10.2015 г. от Иван Василев Стоянов – районен ръководител на ПП ГЕРБ за район „Източен“, гр. Пловдив.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл. 88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.10.2015 в 19:22 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения