Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 297-МИ
Пловдив, 08.10.2015

ОТНОСНО: подаден сигнал от Тонка Йонова Попиванова – жител град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 06 октомври 2015 г. в 13.40ч. часа има постъпил сигнал с входящ номер №63. В сигнала си Тонка Йонова Попиванова е уведомила ОИК-Пловдив, че на 01.10.2015г. е получила обаждане от неизвестно за нея лице, което я е поканило в следващия ден да посети офис в х-л Лайпциг за да попълни документи за участие в предстоящите местни избори 2015г. Лицето потърсило г-жа Попоиванова не се е представило по име, коментирало е че г-жа Попиванова е препоръчана от лице на име Нина Христова. Между Христова и Попиванова е налице познанство.

При извършената проверка от ОИК Пловдив се установи следната фактическа обстановка:

По данни на г-жа Попиванова, тя е участвала в предходните местни избори през 2011г. като застъпник от КП Кауза Пловдив, регистрирана за участие в МИ 2011г.

По данни на г-жа Попиванова, към датата на проверката на жалбата до ОИК, тя не е давала съгласие за участие под каквато и да е форма, към никоя Политическа партия.

От техн. сътрудници в ОИК Пловдив, се извърши проверка в регистрите на ОИК Пловдив и се установи, че г-жа Тонка Йонова Попиванова не фигурира в нито един от тях, т.е. към момента не е налице използване на личните данни на жалбоподателката в изборния процес.

След запитване от ОИК Пловдив до х-л Лайпциг се установи че там се помещава единствено офис на МК ПЛОВДИВ УТРЕ/ПП Новото време, ПП Синьо единство. Получи се обаждане от г-жа Юлияна Йорданова, от тел. 032654043, като координатор на МК Пловдив утре, която предостави писмен отговор на ел. поща на ОИК Пловдиив. От отговора е видно, че представители на цитираната Коалиция са ползвали списъци с данни на лица които са работили за тях в предходни избори и са ги прозвънявали с цел допитване за участие в настоящите избори.

Въз основа на гореизложеното ОИК Пловдив,

Р Е Ш И:

Няма данни за нарушение на Изборния кодекс, по които да е компетентна да се произнесе.

Указва на жалбоподателката, че по въпроса налице ли е неправомерна употреба на лични данни, компетентна да се произнесе е Комисията за защита на личните данни съгласно правомощията й по Закона за защита на личните данни.

Оставя без уважение сигнал с вх. № 63/06.10.2015 г. от Тонка Йонова Попиванова от град Пловдив.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.10.2015 в 19:19 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения