Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 296-МИ
Пловдив, 08.10.2015

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетина за кандидати за общински съветници на Община Пловдив, както и начина за изписване на имената на партиите за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г., провеждани в Община Пловдив.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от ИК, решение № 2363-МИ от 26.09.2015 год. на ЦИК, т. 2 на решение № 2287-МИ от 21.09.2015 год. на ЦИК и получен чрез Системата за управление на бюлетини и изборни книжа от ОИК-Пловдив на дата: 03.10.2015 год. графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони в град Пловдив, Общинската избирателна комисия – Пловдив,

Р Е Ш И:

Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за общински съветници на Община Пловдив, (съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение).

Приложенията не се обявяват.

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия(ЦИК).

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.10.2015 в 19:17 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения