Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 294-МИ
Пловдив, 06.10.2015

ОТНОСНО: подаден сигнал от Мирослав Тенев Тенев – жител град Пловдив

В Общинската избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 06 октомври 2015 г. в 14:37 часа има постъпил сигнал с входящ номер 57. В сигнала си Мирослав Тенев Тенев е уведомил ОИК-Пловдив, че върху заслони на автобусни спирки, обслужващи масовия градски транспорт в Община Пловдив, разположени в район „Западен“ на улица „Елин Пелин“ и спирка, в близост до железопътния прелез, са поставени(залепени) агитационни материали на регистрирани кандидати за кметове от МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО", съдържащи призиви за подкрепа и изображения на Славчо Стоев Атанасов – регистриран кандидат за кмет на Община Пловдив и Десислава Генова Желязкова - регистриран кандидат за кмет на район „Западен“ - Община Пловдив.

По сигнала бе извършена проверка на място от членовете на  ОИК-Пловдив: Тодор Тодоров, Милена Станджикова и Владимир Петров, които установи следното:

Върху цитираните в сигнала заслони на автобусни спирки в район „Западен“ – град Пловдив не бяха намерени предизборни и агитационни материали на нито една политическа формация, регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г в град. Предвид гореизложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 22, ОИК – град Пловдив,

Р Е Ш И:

Оставя без уважение сигнал  с вх. № 57/05.10.2015 г. от  Мирослав Тенев Тенев от град Пловдив.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 07.10.2015 в 10:17 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения