Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 285-МИ
Пловдив, 29.09.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на график на 24-часови дежурства за периода до започване на отпечатването на бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Във Връзка с писмо изх. № МИ-15-938 от 25.09.2015 г. на ЦИК Общинска избирателна комисия Пловдив   

Р Е Ш И:

Утвърждава график на дежурства на членовете на ОИК - Пловдив до започване на отпечатването на бюлетините за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. съгласно Приложение 1.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 29.09.2015 в 13:01 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения