Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 283-МИ
Пловдив, 29.09.2015

ОТНОСНО: подаден сигнал от Костадин Димитров Димитров – кандидат за кмет на район „Тракия” - град Пловдив, регистриран с Решение № 173-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 29 септември 2015 г. в 09:00 часа има постъпил сигнал с входящ номер 41. В сигнала си Костадин Димитров Димитров е уведомил ОИК-Пловдив, че върху ограда на строителен обект, находяща се на бул.”Освобождение” в град Пловдив – район „Тракия” са поставени агитационни материали на кандидата за Кмет Славчо Атанасов, което според жалбоподателя е в нарушение на Заповед № 15ОА 2462/11.09.2015 г. Приложен е и снимков материал, от който е видно че обстоятелствата, описани в сигнала на г-н Димитров са обективни.

ОИК-Пловдив изразява следното становище:

Съгласно чл. 183 от ИК Агитационните материали се поставят на определени от кмета места. Съгласно т.19 от  Решение № 2095-МИ/10.09.2015 г. на ЦИК: „Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места. Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на общинската избирателна комисия”.

ОИК-Пловдив констатира че съгласно Заповед № 15ОА 2462/11.09.2015 г. на Кмета на община Пловдив бул.”Освобождение” в район „Тракия”, град Пловдив не фигурира като място за поставяне на агитационни материали и поставените такива, следва да бъдат премахнати незабавно.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т.1, т.22,  чл.183, ал.3 във връзка с чл.186, ал.1 от ИК, Решение 2095-МИ/10.09.2015 г. на ЦИК и Заповед № 15ОА 2462/11.09.2015 г. на Кмета на Община Пловдив, ОИК – град Пловдив,

Р Е Ш И:

Да се премахнат незабавно агитационните материали на кандидата за Кмет на град Пловдив - Славчо Стоев Атанасов, издигнат от „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“, поставени на бул.”Освобождение” в град Пловдив, район „Тракия” в  нарушение на Изборния кодекс.

На основание чл.186, ал.1 от ИК, Решението да се изпрати незабавно на Кмета на Община Пловдив – за предприемане на действия по компетентност.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК. 

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 30.09.2015 в 17:23 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения