Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 282–МИ
Пловдив, 25.09.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване образци на бюлетини за общински съветници, кмет на община Пловдив и кметове на райони: ЮЖЕН, СЕВЕРЕН, ЦЕНТРАЛЕН, ТРАКИЯ, ЗАПАДЕН и ИЗТОЧЕН и начина на изписване на имената и партиите, и кандидатите в бюлетините за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. провеждани в Община Пловдив.

На основание чл. 87, ал.1, т.9 и чл.421 от ИК, решение №2260-МИ от 18.09.15, решение №1512-МИ от 04.08.2015г. на ЦИК и решение на ОИК Пловдив №36-МИ от 12.09.2015г., т.5, Общинската избирателна комисия

Р Е Ш И:

На основание чл.421 от ИК, приложение №91 от изборните книжа за провеждане на местни избори 2015 г. и извършена регистрация на 25 (двадесет и пет) кандидатски листи за общински съветници в Община Пловдив.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за общински съветници в Община Пловдив, (съгласно приложение №1, неразделна част от настоящото решение). като от лявата страна на бюлетината, съгласно чл.421 ал. 3 от ИК, се изписват наименованията на 25 (двадесет и петте) партии, коалиции и местни коалиции, регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. От дясно на бюлетината съгласно чл. 421 ал. 4 от ИК се отпечатват 51 (петдесет и едно) кръгчета отговарящи на броя на членовете на общинският съвет в Община Пловдив.

 

На основание чл.422 от ИК, приложение №92 от изборните книжа за провеждане на местни избори 2015 г. и извършена регистрация на 16 (шестнадесет) кандидати за кмет в Община Пловдив.

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на Община Пловдив, (съгласно приложение №2, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 16 (шестнадесетте) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

 

На основание чл.422 от ИК, приложение №93 от изборните книжа за провеждане на местни избори 2015 г. и извършена регистрация на 102 (сто и двама) кандидати за районни кметове за Община Пловдив, по райони както следва :

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Южен Община Пловдив, (съгласно приложение №3, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 16 (шестнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Северен Община Пловдив, (съгласно приложение№4, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 18 (осемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Централен Община Пловдив, (съгласно приложение №5, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 18 (осемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Тракия Община Пловдив, (съгласно приложение №6, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 18 (осемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Западен Община Пловдив, (съгласно приложение №7, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 15 (петнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015

УТВЪРЖДАВА образец на бюлетина за кмет на район Източен Община Пловдив, (съгласно приложение №8, неразделна част от настоящото решение). като, съгласно чл.422 ал. 3 от ИК от ляво на дясно на отделен хоризонтален ред се изписват последователно наименованията на 17 (седемнадесет) партии, коалиции и местни коалиции, и съответния им кандидат регистрирани за участие в местни избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015.

Решението може да се обжалва в срок до три дни от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 25.09.2015 в 18:27 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения