Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 280-МИ
Пловдив, 24.09.2015

ОТНОСНО: Замяна на кандидат за общински съветник в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

В Общинска избирателна комисия - Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение с вх. № 26/ 24.09.2015г. във входящия регистър на кандидатите за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. от Здравко Димитров Димитров и Пенка Иванова Деведжиева, представляващи местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”.

С предложението е поискано на мястото на № 47 в листата за общински съветници – Николай Тодоров Иванов с ЕГН ********** и адрес гр. Пловдив, ул. „Драгота“ № 9, да бъде регистриран кандидатът Лука Александров Бельов с ЕГН ********** и адрес гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 248.

Към предложението са приложени следните документи:

 1. Заявление – отказ за участие в изборите;
 2. Заявление за съгласие от кандидат (Приложение № 62-МИ от изборните книжа);
 3. Декларация по чл. 414, ал. 1, т. 5 от ИК от кандидат (Приложение № 63-МИ от изборните книжа);
 4. Декларация по чл. 414, ал. 1, т.4 във връзка с чл.397, ал.1 от ИК от кандидат (Приложение № 64-МИ от изборните книжа);
 5. Копия от лична карта на кандидата – за справка;
 6. Удостоверение за настоящ адрес.

Общинска Избирателна Комисия Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че същите отговарят на особените изисквания на Изборния кодекс (ИК).

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14 във връзка с чл. 414, ал. 1- ал. 4 и чл. 417 ал. 1 и ал. 5, предл. 2 от Изборния кодекс, и Решение № 1632-МИ/ 31.08.2015 г. на ЦИК, ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА и ОБЯВЯВА в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив издигната от местна коалиция „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО” в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г., кандидата Лука Александров Бельов с ЕГН ********** и адрес гр. Пловдив, ул. „Васил Левски“ № 248 под № 47 в листата, на мястото на отказалия се Николай Тодоров Иванов с ЕГН ********** и адрес гр. Пловдив, ул. „Драгота“ № 9.

Издава удостоверения за регистрация на горепосочения кандидат съгласно Приложение № 61-МИ от изборните книжа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.09.2015 в 19:48 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения