Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 279-МИ
Пловдив, 24.09.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решение № 255 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК-Пловдив за регистрация на кандидат за общински съветник от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“

На основание чл.87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решение № 255 – МИ от 22.09.2015г. на ОИК- Пловдив, както следва:

ЕГН на кандидата за общински съветник – Денка Василева Василева от ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ“, да се чете ЕГН - **********, вместо ЕГН - **********.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.09.2015 в 19:44 часа

Свързани решения:

255-МИ/22.09.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения