ПП ГЕРБ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
ЦВЕТАНКА ГЕНКОВА ВАСИЛКОВА-ВАСЕВА1/01.11.2019
ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ПАЛАФУТЕВА2/01.11.2019
ЛУЧИЯ НИКОЛАЕВА КОМИТОВА3/01.11.2019
Павлина Видолова Папазова4/01.11.2019
Кристиян Запрянов Георгиев5/01.11.2019
ДАРИНА АНЕВА ГЕНКОВА6/01.11.2019
ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ВАСЕВА7/01.11.2019
Атанас Кирилов ХРИСТОЗОВ8/01.11.2019
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КРЕМЕНАРОВ9/01.11.2019
НИКОЛАЙ КАНДЕВ КАТЕВ10/01.11.2019
Нанчо Жеков Арабаджиев11/01.11.2019
Петранка Борисова Василева12/01.11.2019
ЗДРАВКО ИВАНОВ ИВАНОВ13/01.11.2019
Йорданка Хилендарова Колева14/01.11.2019
ИВАНИНА МАРЧЕВА ЛИЧЕВА-ШЕЙТАНОВА15/01.11.2019
Димитър Василев Панчев16/01.11.2019
Катя Иванова Панчева17/01.11.2019
ТОДОР ПЕТКОВ ГАТЕВ18/01.11.2019
ИЛИЯ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ19/01.11.2019
ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ХАЛАДЖОВА20/01.11.2019
Светла Боянова Илиева21/01.11.2019
Елена Атанасова Дилова22/01.11.2019
АНТОНИЯ МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА-ВЛАХОВА23/01.11.2019
Александър Благоев Иванов24/01.11.2019
ЗАПРЯНКА АЛЕКСАНДРОВА АХРЯНОВА25/01.11.2019
МИНА ПЕТКОВА ГЬОШЕВА26/01.11.2019
БОЯН ИВАНОВ БОСЕВ27/01.11.2019
СОНЯ КРЪСТЕВА ЛЕСЕНСКА28/01.11.2019
Вилма Илиева Лесенска29/01.11.2019
НИКОЛ БАРАКАТ СЮЛЕЙМАН30/01.11.2019
Кузман Янков Стоев31/01.11.2019
Мариана Димитрова Балдева32/01.11.2019
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАШЕВ33/01.11.2019
Валя Енчова Калинина34/01.11.2019
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ВЪЛЧАНОВ35/01.11.2019
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ БУНДОВ36/01.11.2019
Недялка Георгиева Петрова37/01.11.2019
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА38/01.11.2019
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЕДМАКОВ39/01.11.2019
Никола Стойчев Чуков40/01.11.2019
Албена Димитрова Темелкова41/01.11.2019
КРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА42/01.11.2019
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ43/01.11.2019
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕНОВ44/01.11.2019
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ45/01.11.2019
ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЕВА46/01.11.2019
МИХАИЛ ДОНЧЕВ МИХАЙЛОВ47/01.11.2019
Дончо Иванов Дончев48/01.11.2019
Христо Леонидов Костадинов49/01.11.2019
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ГРЪНЧАРОВА50/01.11.2019
НАДЯ ТОДОРОВА КАРАДЖОВА51/01.11.2019
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АРАМАЗОВ52/01.11.2019
Христина Валентинова Димитрова53/01.11.2019
Бойка Бойкова Хаджийска54/01.11.2019
Данаил Делев Даскалов55/01.11.2019
РАЙКА ЕВТИМОВА ЗЛАТАНОВА56/01.11.2019
ИВАНКА ГРИШЕВА СИРАКОВА57/01.11.2019
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГУРМАНОВА58/01.11.2019
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА КЬОСОВА59/01.11.2019
СВЕТОЗАР ТРИФОНОВ ТАКЕВ60/01.11.2019
Иван Рангелов Велков61/01.11.2019
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ62/01.11.2019
Стефан Александров Караджов63/01.11.2019
МАРИЯ РОСЕНОВА РУСЕВА-ГАЛАТОВА64/01.11.2019
БОЙКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ65/01.11.2019
ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ КОЦЕВ66/01.11.2019
Димитър Иванов Петров67/01.11.2019
Димитър Стефанов Габровски68/01.11.2019
Веселина Светославова Йонкова69/01.11.2019
Добри Димитров Добрев70/01.11.2019
Иван Петров Джоков71/01.11.2019
Красимира Георгиева Кушлева72/01.11.2019
Марин Костадинов Пехливанов73/01.11.2019
Марийка Методиева Колева74/01.11.2019
Мартин Атанасов Зикямов75/01.11.2019
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА76/01.11.2019
МАРИ-КРИСТИН ДИМИТРОВА НЕМСКА77/01.11.2019
Албена Симова Арнаудова78/01.11.2019
Пейо Ивайло СТАРИБРАТОВ79/01.11.2019
ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА УГРЕНОВА80/01.11.2019
Жека Кръстева Милева81/01.11.2019
Мая Петрова Кунтова82/01.11.2019
Ваня Василева Неделчева83/01.11.2019
Александър Ангелов Маринков84/01.11.2019
Деляна Георгиева Гагова85/01.11.2019
Виолина Георгиева Петранова86/01.11.2019
ЛЪЧЕЗАР ЕНЕВ ЕНКОВ87/01.11.2019
Тошко Василев Седянков88/01.11.2019
ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ89/01.11.2019
Сотир Златков Златев90/01.11.2019
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОРУКОВА91/01.11.2019
НАДЕЖДА ЛУКОВА ДЮЛГЕРОВА92/01.11.2019
Александър Борисов Кутрянски93/01.11.2019
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КАДЪНКОВА94/01.11.2019
Снежана Стоянова Пейчева95/01.11.2019
Ивет Димитрова Калчишкова96/01.11.2019
ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ИВАНОВ97/01.11.2019
Катюшка Петрова Костадинова98/01.11.2019
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ РУСЕНОВ99/01.11.2019
Димитрия Асенова Илиева100/01.11.2019
Димитър Димитров Тонев101/01.11.2019
ТРАЯН КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ102/01.11.2019
Десислава Руменова Арнаудова103/01.11.2019
Фанка Димитрова Алексиева104/01.11.2019
Елена Каменова Вълкова105/01.11.2019
Таня Борисова Динчева106/01.11.2019
Диана Георгиева Качулева107/01.11.2019
Кремена Георгиева Петрова108/01.11.2019
Стоянка Генова Геранова109/01.11.2019
ЕДИТ МАРИНОВА ВЕЛЕВА110/01.11.2019
Ангел Борисов Стойчев111/01.11.2019
НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ112/01.11.2019
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БЪРЗИНСКИ113/01.11.2019
Иванка Христова Бързинска114/01.11.2019
ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ТАШЕВ115/01.11.2019
Симеон Николаев Николов116/01.11.2019
Димитър Ангелов Фортев117/01.11.2019
Стефан Георгиев Футеков118/01.11.2019
Силвия Тодорова Митева119/01.11.2019
Дияна Георгиева Георгиева120/01.11.2019
Вълко Ванчев Христев121/01.11.2019
Антоанета Димитрова Златева122/01.11.2019
Атанаска Стойнова Иванова123/01.11.2019
Костадин Динчев Иванов124/01.11.2019
Калина Иванова Начева125/01.11.2019
Йордан Рангелов Павлов126/01.11.2019
Веселина Павлова Сашева127/01.11.2019
РАДОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ128/01.11.2019
ИВАН Стайков ДИМИТРОВ129/01.11.2019
Пасина Венкова Стойкова130/01.11.2019
Иван Здравков Пейчев131/01.11.2019
Любомира Атанасова Атанасова132/01.11.2019
НИКОЛИНКА ХРИСТЕВА ИЛИЕВА133/01.11.2019
Наско Сандов Илиев134/01.11.2019
Деница Генчева Иванова135/01.11.2019
Васил Георгиев Василев136/01.11.2019
Костадин Иванов Гайдаджиев137/01.11.2019
ТЕОДОСИ КАРАМФИЛОВ ТОПУЗОВ138/01.11.2019
Радослава Силкова Кайраманова139/01.11.2019
ТАНЮ ВИДЕВ ВЪЛЕВ140/01.11.2019
Пенка Ангелова Вълева141/01.11.2019
Милен Георгиев Бакалски142/01.11.2019
Валентин Александров Ганчев143/01.11.2019
Георги Йорданов Мерков144/01.11.2019
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МЕРКОВА-КОСТАДИНОВА145/01.11.2019
Ана Атанасова Плочева146/01.11.2019
Цветан Тодоров Монов147/01.11.2019
Атанаска Стефанова Монова148/01.11.2019
Милко Георгиев Карамилев149/01.11.2019
Гинка Нанкова Попова150/01.11.2019
Стоил Георгиев Попов151/01.11.2019
Лидия Димитрова Фортева152/01.11.2019
Мария Сашева Геновска153/01.11.2019
ЦВЕТАН ЛОЗЕВ ЛОЗЕВ154/01.11.2019
Петя Петкова Меркова155/01.11.2019
ЦВЕТОЛЮБ ХРИСТИНОВ ИВАНОВ156/01.11.2019
Валерия Иванова Лозева157/01.11.2019
Евгения Панчева Стойчева158/01.11.2019
Гергана Петрова Стоименова159/01.11.2019
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МЪРМЪРОВ160/01.11.2019
Никола Димитров Кемеров161/01.11.2019
Станимир Пламенов Чивев162/01.11.2019
ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА163/01.11.2019
Тодор Иванов Иванов164/01.11.2019
МИНА ДИМИТРОВА БОСПАЧИЕВА165/01.11.2019
Румен Живков Янакиев166/01.11.2019
Кръстю Младенов Брънзалов167/01.11.2019
Младен Кръстев Брънзалов168/01.11.2019
Вера Петрова Кацарова169/01.11.2019
Вена Христова Маринова170/01.11.2019
Донка Георгиева Трифонова171/01.11.2019
Диана Костадинова Узунова172/01.11.2019
Нина Василева Ганева173/01.11.2019
Елена Атанасова Богданова174/01.11.2019
Петранка Димитрова Божкова175/01.11.2019
ДОНКА НИКОЛОВА МИРЧЕВА176/01.11.2019
Тодорка Николова Кантарева177/01.11.2019
Надежда Иванова Тодорова178/01.11.2019
Александър Иванов Иванов179/01.11.2019
Господин Динков Динев180/01.11.2019
Стоян Атанасов Атанасов181/01.11.2019
Цветанка Александрова Апостолова182/01.11.2019
Христо Димитров Кънчев183/01.11.2019
Росица Благоева Бончева184/01.11.2019
Кристина Димитрова Бончева185/01.11.2019
Веселин Славов Кунчев186/01.11.2019
Людмил Стоянов Русанов187/01.11.2019
Петя Георгиева Иванова188/01.11.2019
Красимира Цанева Цветкова189/01.11.2019
Радка Добрева Филипова190/01.11.2019
Мария Петрова Ангелова191/01.11.2019
Светозар Лазаров Божков192/01.11.2019
Георги Германов Стоилов193/01.11.2019
Венелин Иванов Георгиев194/01.11.2019
Добрина Трънкова Георгиева195/01.11.2019
Даниела Христова Хаджиева196/01.11.2019
Христина Николова Маринова197/01.11.2019
Генчо Стойчев Маринов198/01.11.2019
Атанаска Грудева Каламова199/01.11.2019
Мария Грозева Грозева200/01.11.2019
Ваня Радомирова Тонева201/01.11.2019
Дисина Илиянова Велева202/01.11.2019
Лука Стефанов Новаков203/01.11.2019
Галя Енева Тонева204/01.11.2019
Иван Илиев Илиев205/01.11.2019
Нина Тошкова Илиева206/01.11.2019
Александра Асенова Фурнаджиева207/01.11.2019
Евтимия Иванова Букорещлиева208/01.11.2019
Атанас Генчев Генчев209/01.11.2019
Анастасия Здравкова Хаджийска210/01.11.2019
Стоянка Атанасова Хаджийска211/01.11.2019
Диана Герова Митева212/01.11.2019
Теодора Тодорова Цинцарова213/01.11.2019
Павлина Тодорова Тодорова214/01.11.2019
Калинка Спасова Бързева215/01.11.2019
Румяна Илиева Георгиева216/01.11.2019
Стоян Николов Бончев217/01.11.2019
Стоянка Колева Бончева218/01.11.2019
Галина Николаева Генова219/01.11.2019
Калофер Димитров Янков220/01.11.2019
Русалин Николаев Дърмонски221/01.11.2019
ДИЯНА ДИМИТРОВА ГАТЕВА222/01.11.2019
Благовеста Христова ХРИСТОЗОВА-ДЪРМОНСКА223/01.11.2019
Светлана Руселимова Дърмонска224/01.11.2019
Стойка Иванова Фъркова225/01.11.2019
Мария Любенова Илиева226/01.11.2019
Мария Илиева Терзийска227/01.11.2019
Мария Иванова Попова228/01.11.2019
СТИЛИАН НИКОЛАЕВ АБРОНОВ229/01.11.2019
Марияна Георгиева Генова230/01.11.2019
Янула Христу Кукуди231/01.11.2019
Иван Павлинов Атанасов232/01.11.2019
Никола Енчев Филипов233/01.11.2019
Христо Атанасов Мужиков234/01.11.2019
Асен Митков Митков235/01.11.2019
Славчо Нанков Иванов236/01.11.2019
Пенка Йорданова Стоенчева237/01.11.2019
Катерина Нончева Ангелова238/01.11.2019
Георги Георгиев Шенчев239/01.11.2019
Мария Стоянова Митина240/01.11.2019
Илияна Радославова Генова241/01.11.2019
Мариян Тодоров Ангелов242/01.11.2019
Светлозар Рангелов Козарски243/01.11.2019
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА СТОЯНОВА244/01.11.2019
Николай Любомиров Маринов245/01.11.2019
Тодор Александров Георгиев246/01.11.2019
Борис Асенов Георгиев247/01.11.2019
Въла Вълчанова Георгиева248/01.11.2019
Любка Георгиева Козарска249/01.11.2019
Борислав Петров Бояджиев250/01.11.2019
Христо Костов Кумановали251/01.11.2019
Ангел Василев Буцев252/01.11.2019
Сироп Давид Давидян253/01.11.2019
Венета Страхилова Кънева254/01.11.2019
КРАСИМИРА АСЕНОВА АРСЕНОВА-КУМАНОВАЛИ255/01.11.2019
КОСТА ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ256/01.11.2019
Албена Спасова Дюлгерова257/01.11.2019
Симеон Христов Дюлгеров258/01.11.2019
Христо Антонов Кескинов259/01.11.2019
Стефка Костадинова Атанасова260/01.11.2019
Румен Николов Кузев261/01.11.2019
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ИЛИЕВА262/01.11.2019
Любомир Велчев Мишев263/01.11.2019
Муазес Али Мюмюн264/01.11.2019
Стоянка Кузманова Порязова265/01.11.2019
МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА-АМБАРЕВА266/01.11.2019
Катерина Калчева Величкова267/01.11.2019
Цветанка Николова Христева268/01.11.2019
Виола Видолова Порязова269/01.11.2019
Иван Иванов Иванов270/01.11.2019
Данче Иванова Таратакова271/01.11.2019
Василка Тодорова Начева272/01.11.2019
Мария Васкова Корнова273/01.11.2019
Тодор Панчев Таратаков274/01.11.2019
Геновева Тодорова Таратакова275/01.11.2019
Цветомир Владимиров Димитров276/01.11.2019
Екса Саркиз Мелконян277/01.11.2019
Георги Николов Николов278/01.11.2019
Мария Рангелова Георгиева279/01.11.2019
Елена Александрова Миладинова280/01.11.2019
Венета Николова Кръстева281/01.11.2019
Елена Васкова Вълчева282/01.11.2019
ЯНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА283/01.11.2019
Димитрийка Йорданова Марева284/01.11.2019
Теодор Николов Ганчев285/01.11.2019
Михаил Илиев Буков286/01.11.2019
АТАНАС СПАСОВ НЕЧЕВ287/01.11.2019
Мария Атанасова Трачева288/01.11.2019
Пею Петров Търпоманов289/01.11.2019
ИВАНКА КОСТАДИНОВА КОЙЧЕВА290/01.11.2019
Димитър Дионисиев Капитанов291/01.11.2019
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА292/01.11.2019
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-НОНЧЕВА293/01.11.2019
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА294/01.11.2019
Петя Георгиева Йонова295/01.11.2019
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ296/01.11.2019
АТАНАСА БОНОВА ДИАМАНДИЕВА297/01.11.2019
Веселин Росенов Меликаров298/01.11.2019
Мария Георгиева Искрева299/01.11.2019
Ричард Митков Меликаров300/01.11.2019
Лилия Седеф Йоцева301/01.11.2019
Иванка Борисова Папазикова302/01.11.2019
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ГИЗДАШКИ303/01.11.2019
Ангелина Николова Минкова304/01.11.2019
Димитър Атанасов Василев305/01.11.2019
ЩИЛЯНА ХРИСТЕВА КАРАКОЛЕВА306/01.11.2019
Светлозар Илиев Илиев307/01.11.2019
Шина Асенова Колакова308/01.11.2019
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА309/01.11.2019
Йорданка Иванова Михайлова310/01.11.2019
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РИБАРОВ311/01.11.2019
Даниела Спасова Иванова312/01.11.2019
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РУПЧЕВ313/01.11.2019
Тодорка Атанасова Николова314/01.11.2019
ДИАНА ТОШЕВА КУТРОВА315/01.11.2019
Нана Пеева Михайлова316/01.11.2019
Атанас Иванов Царев317/01.11.2019
ИВАНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА318/01.11.2019
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ319/01.11.2019
Калоян Стоянов Атанасов320/01.11.2019
Христо Цветанов Спасов321/01.11.2019
Димитрийка Виолетова Райчева322/01.11.2019
КИРИЛ БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ323/01.11.2019
Марияна Димитрова Пашова324/01.11.2019
Теодора Николаева Бонева325/01.11.2019
ПЕТЯ АТАНАСОВА ТАНЧЕВА326/01.11.2019
Стела Георгиева Накова327/01.11.2019
ПЕТРА СТАВРЕВА ОДЖАКОВА328/01.11.2019
СТЕФАН САШКОВ ПОИБРЕНСКИ329/01.11.2019
Костадин Иванов Кисьов330/01.11.2019
Динко Панчев Панушев331/01.11.2019
Недялка Тодорова Зефова332/01.11.2019
САША ИЛИЕВА ИВАНОВА-МАЗЪЛОВА333/01.11.2019
Иван Гильов Костов334/01.11.2019
Павлина Иванова Николова335/01.11.2019
Михаела Петрова Цакова336/01.11.2019
Лидия Петрова Цакова337/01.11.2019
Теодора Стефанова Стефанова338/01.11.2019
Александър Ангелов Велчев339/01.11.2019
Николай Запрянов Тошев340/01.11.2019
Иван Георгиев Лечев341/01.11.2019
ВАНЯ СТОИЛОВА БОГДАНОВА342/01.11.2019
Калинка Илиева Илиева343/01.11.2019
Мирослав Цветков Митов344/01.11.2019
Красимир Ангелов Белчилов345/01.11.2019
ВАНЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА346/01.11.2019
ДИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА347/01.11.2019
МИЛЕНА СТОЯНОВА НИХТЯНОВА348/01.11.2019
Петко Георгиев Господинов349/01.11.2019
Силвия Иванова Николова350/01.11.2019
РУМЯНА ЧАВДАРОВА КАТОЛИКОВА351/01.11.2019
КРИСТИНА ЗЛАТКОВА РАДИОНОВА352/01.11.2019
Шенка Кузманова Костова353/01.11.2019
СИЙКА ПАСКАЛЕВА МИХАЙЛОВА354/01.11.2019
Петър Иванов Узунов355/01.11.2019
Здравко Костадинов Костов356/01.11.2019
Силвия Пейкова Кунева357/01.11.2019
Мария Ангелова Танчева358/01.11.2019
Петра Петкова Янкулова359/01.11.2019
Екатерина Иванова Танева360/01.11.2019
Светла Христова Старирадева361/01.11.2019
Петко Илиев Илиев362/01.11.2019
Иван Манолов Лазаров363/01.11.2019
Любомир Иванов Янков364/01.11.2019
Ангел Николов Белчилов365/01.11.2019
Юлия Николова Милушева366/01.11.2019
Иванка Христева Панайотова367/01.11.2019
Камелия Гришева Георгиева368/01.11.2019
Тодорка Андреева Палазова369/01.11.2019
ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ370/01.11.2019
Гено Ангелов Крушев371/01.11.2019
Петранка Николова Байрева372/01.11.2019
Атанас Рангелов Делински373/01.11.2019
Георги Веселинов Мадански374/01.11.2019
ГАЛИНА МИЛЬОВА ЕФТИМОВА375/01.11.2019
ХРИСТИАНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА376/01.11.2019
Николай Димитров Иванов377/01.11.2019
ДИМИТЪР ТОДОРОВ САБАКОВ378/01.11.2019
ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ЧОЧЕВ379/01.11.2019
Илиян Лазаров Пунгеров380/01.11.2019
Гавраил Иванов Ганчев381/01.11.2019
Костадинка Георгиева Ружина382/01.11.2019
Милка Василева Разложкова383/01.11.2019
Тони Борисов Венински384/01.11.2019
Стефка Василева Мачковска385/01.11.2019
Колю Трифонов Христов386/01.11.2019
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ387/01.11.2019
Мая Богомилова Иванова388/01.11.2019
Иванка Георгиева Станчева389/01.11.2019
Ирина Христова Иванова390/01.11.2019
Васил Георгиев Гаголевичин391/01.11.2019
Вичка Иванова Илчева392/01.11.2019
Сидер Атанасов Атанасов393/01.11.2019
Божидар Запрянов Попов394/01.11.2019
Надежда Савова Митраджиева395/01.11.2019
Валентин Салчев Кинчев396/01.11.2019
Джани Асенов Михайлов397/01.11.2019
Даниела Василева Гаголевичина398/01.11.2019
Доротея Лилянова Ралева399/01.11.2019
Николай Николаев Ралев400/01.11.2019
Велимира Кирилова Бусарова401/01.11.2019
Марийка Ангелова Панчова402/01.11.2019
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА МИТЕВА403/01.11.2019
АНУШКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА404/01.11.2019
РАДИНЕЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА405/01.11.2019
ГИЗДА СПАСОВА ДИЛОВА406/01.11.2019
Стефан Тодоров Иванчев407/01.11.2019
Георги Павлов Даскалов408/01.11.2019
Йорданка Василева Димитрова409/01.11.2019
Тодор Йовчев Видев410/01.11.2019
ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА СТАНКОВСКА411/01.11.2019
Гинка Николова Жекова Георгиева412/01.11.2019
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ413/01.11.2019
Александра Николова Якова414/01.11.2019
Тодор Иванов Матанов415/01.11.2019
Вилиан Денчев Денев416/01.11.2019
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ417/01.11.2019
Величка Димитрова Каменова418/01.11.2019
Славка Георгиева Маринова419/01.11.2019
ВИДКА ГЕРОВА ИВАНОВА420/01.11.2019
Атанаска Стефанова Чолакова421/01.11.2019
Ваня Стоянова Филипова422/01.11.2019
Славка Николова Петрова423/01.11.2019
Румяна Крумова Иванова424/01.11.2019
ПЕНКА МАРИНОВА КАЙРЯКОВА425/01.11.2019
ДАНИЕЛА ГАНЕВА ГАНЧЕВА426/01.11.2019
Мария Георгиева Попова427/01.11.2019
РОСИЦА ВЕЛЧЕВА КАЙРЯКОВА428/01.11.2019
Йоана Спасова Дойчева429/01.11.2019
ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТРОВ430/01.11.2019
Костадинка Михайлова Денева431/01.11.2019
Ивайло Дончев Денев432/01.11.2019
Анка Йорданова Невинова433/01.11.2019
Елена Рангелова Георгиева434/01.11.2019
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА435/01.11.2019
Димо Борисов Велков436/01.11.2019
Петко Господинов Инджов437/01.11.2019
Снежана Колева Икономова438/01.11.2019
Гергана Живкова Чолакова439/01.11.2019
Стилиана Бойкова Даскалова440/01.11.2019
ДИАНА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЙСКА441/01.11.2019
Галина Атанасова Христова442/01.11.2019
Здравко Маринов Чолаков443/01.11.2019
Стойка Петрова Нонова444/01.11.2019
Николай Пламенов Кавърджиков445/01.11.2019
Никола Христов Малчев446/01.11.2019
Снежина Николаева Петкова447/01.11.2019
Стойно Иванов Димитров448/01.11.2019
Дарина Боянова Евтимова449/01.11.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения