ВОЛЯ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Айлин Атанасова Сиракова1/26.10.2019
Албена Иванова Манолова2/26.10.2019
Албена Янкова Янева3/26.10.2019
Александър Анатолиев Динков4/26.10.2019
Александър Василев Йончев5/26.10.2019
Александър Иванов Георгиев6/26.10.2019
Ангел Димитров Димитров7/26.10.2019
Ангел Мигленов Ангелов8/26.10.2019
Ангел Райков Алов9/26.10.2019
Анка Тодорова Пейкова10/26.10.2019
Антоанета Атанасова Везнева11/26.10.2019
Антоанета Илиева Мурджева12/26.10.2019
Антоанета Христова Петрова13/26.10.2019
Антон Веселинов Андреев14/26.10.2019
Антон Каменов Коев15/26.10.2019
Асен Стоянов Манавски16/26.10.2019
АНАСТАС ВАСИЛЕВ БАЛАБАНОВ17/26.10.2019
АНАСТАС ИЛИЕВ ДЖИДЖОВ18/26.10.2019
Атанаска Здравкова Кацарова19/26.10.2019
Атанаска Костадинова Башева20/26.10.2019
Атанаска Петрова Урумова21/26.10.2019
Атанаска Петрова Цакалска22/26.10.2019
Бисер Асенов Асенов23/26.10.2019
Богдана Атанасова Радева24/26.10.2019
Божана Димитрова Сарафова25/26.10.2019
Божидар Костадинов Гънчевски26/26.10.2019
Божидар Рангелов Рангелов27/26.10.2019
Божидара Иванова Иванова28/26.10.2019
Божидара Христова Христова29/26.10.2019
Борис Георгиев Стефанов30/26.10.2019
Борис Димитров Стефанов31/26.10.2019
Борис Петров Пелтеков32/26.10.2019
Боян Маринов Вълков33/26.10.2019
Валентин Георгиев Клинков34/26.10.2019
Валентина Иванова Ковачева35/26.10.2019
Васил Димитров Мишков36/26.10.2019
Василена Неделчева Дойкова37/26.10.2019
Вейсел Исмет Индже38/26.10.2019
ВЕНЦЕСЛАВА СТОЙНОВА ТАНЕВА39/26.10.2019
Веселина Костова Чакърова40/26.10.2019
Виктор Викторов Христосков41/26.10.2019
Винилин Владимиров Кунев42/26.10.2019
Виолета Георгиева Зайкова43/26.10.2019
Виолета Петрова Копринкова44/26.10.2019
Владимир Кръстев Гюзелев45/26.10.2019
Владислав Костадинов Стаматов46/26.10.2019
ГАБРИЕЛА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА47/26.10.2019
Габриела Стефанова Шаркова48/26.10.2019
Георги Владимиров Рудев49/26.10.2019
Георги Гълъбов Горев50/26.10.2019
Георги Матеев Кърмазиев51/26.10.2019
Георги Митов Иков52/26.10.2019
Георги Николов Атанасов53/26.10.2019
Георги Рангелов Добрев54/26.10.2019
Георги Стефанов Шотлеков55/26.10.2019
Гергана Валентинова Татарова56/26.10.2019
Григор Димитров Димитров57/26.10.2019
Данислава Николова Калъчева58/26.10.2019
Дафина Стефанова Кацарова59/26.10.2019
Дафинка Пейчева Стоянова60/26.10.2019
Делчо Ангелов Делчев61/26.10.2019
Деляна Николова Рангелова62/26.10.2019
Деница Каменова Костова63/26.10.2019
Деница Тодорова Сеганова64/26.10.2019
Десислава Генчева Йончева65/26.10.2019
Десислава Стоянова Терзийска66/26.10.2019
Джемиле Сюлейманова Агова67/26.10.2019
Димитър Ангелов Димитров68/26.10.2019
Димитър Михайлов Каламов69/26.10.2019
Димитър Петев Пръмов70/26.10.2019
Димитър Янков Шейтанов71/26.10.2019
Диница Ангелова Динчева72/26.10.2019
Добринка Димова Диянова73/26.10.2019
ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВ СТОЕВ74/26.10.2019
Евгения Евгениева Калъчева75/26.10.2019
Екатерина Иванова Чаушева76/26.10.2019
Екатерина Петрова Костадинова77/26.10.2019
Елена Николова Павлова78/26.10.2019
Елена Паскова Георгиева79/26.10.2019
Елена Пенева Николова80/26.10.2019
Елена Цветкова Цветанова81/26.10.2019
Елица Владимирова Гюзелева82/26.10.2019
Елица Янкова Николова83/26.10.2019
Живка Видева Славова84/26.10.2019
Живка Маринова Паунова85/26.10.2019
Зарухи Саркис Нигохосян86/26.10.2019
Здравка Христева Гюзелева87/26.10.2019
ЗЛАТИНКА ТОНЧЕВА БРАДИНОВА88/26.10.2019
Златка Данева Карагьозова89/26.10.2019
Златка Николова Събева90/26.10.2019
ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ШАРКОВА91/26.10.2019
Зоя Рашкова Иванова92/26.10.2019
Иван Василев Иванов93/26.10.2019
Иван Георгиев Димчев94/26.10.2019
Иван Димитров Джукелов95/26.10.2019
Иван Иванов Горанов96/26.10.2019
ИВАН НЕНОВ СЕМКОВ97/26.10.2019
Иван Николов Богданов98/26.10.2019
Иван Николов Караминчев99/26.10.2019
Ивелина Любенова Пенелова100/26.10.2019
Иво Йорданов Николов101/26.10.2019
Иво Пейчев Мирчев102/26.10.2019
Иво Христинов Ангелов103/26.10.2019
Игнат Георгиев Терзийски104/26.10.2019
Илияна Димитрова Георгиева105/26.10.2019
Илияна Иванова Атанасова106/26.10.2019
Йордан Атанасов Пищилев107/26.10.2019
Йорданка Георгиева Атанасова108/26.10.2019
Йорданка Йорданова Тодовичина109/26.10.2019
Калинка Йовчева Арбова110/26.10.2019
Камелия Иванова Войводова111/26.10.2019
Катя Иванова Дойкова112/26.10.2019
Катя Стефчева Трайкова113/26.10.2019
Костадин Иванов Димов114/26.10.2019
Костадин Петров Димитров115/26.10.2019
Костадинка Георгиева Цакалска116/26.10.2019
Костадинка Петкова Динова117/26.10.2019
Красимир Рашков Димитров118/26.10.2019
Красимира Стоянова Илиева - Иванова119/26.10.2019
Кремена Маринова Маринова120/26.10.2019
Кристиян Любомиров Несторов121/26.10.2019
КУЗМАН СЛАВЧЕВ КАРАГЬОЗОВ122/26.10.2019
Лидия Иванова Апостолова123/26.10.2019
Лилия Иванова Текерлиева124/26.10.2019
Лиляна Николова Василева125/26.10.2019
Любка Асенова Асенова126/26.10.2019
Людмил Любомиров Несторов127/26.10.2019
Магбуле Али Али128/26.10.2019
Манол Сашов Иванов129/26.10.2019
Маргарита Марио Георгиева130/26.10.2019
Марийка Георгиева Иванова131/26.10.2019
Мария Ганчева Пеева - Тодорова132/26.10.2019
Мария Димитрова Киркова133/26.10.2019
Мария Иванова Димитрова134/26.10.2019
Мария Костадинова Димитрова135/26.10.2019
Мария Миланова Иванова136/26.10.2019
Мария Митова Георгиева - Мюмюн137/26.10.2019
МАРИЙКА ПЕНЧЕВА КАРАНИКОЛОВА138/26.10.2019
Мария Петкова Димова139/26.10.2019
Мария Тодорова Бобчева140/26.10.2019
Мария Тодорова Тодорова141/26.10.2019
Марияна Дончева Илиева142/26.10.2019
МАРИАНА КОСТОВА БАШКЕХАЙОВА143/26.10.2019
МАРТИН ДИМИТРОВ МАНЧЕВ144/26.10.2019
Мартина Данчева Костадинова145/26.10.2019
Мартина Запрянова Болен146/26.10.2019
Методи Николаев Терзиев147/26.10.2019
МИКА ЛАЛОВА ХРИСТЯМОВА148/26.10.2019
Милена Ангелова Владимирова149/26.10.2019
Милена Василева Йончева150/26.10.2019
Милена Христова Татарова151/26.10.2019
Милка Сашова Илиева152/26.10.2019
Милко Йосифов Балджийски153/26.10.2019
Минка Димитрова Кюпова154/26.10.2019
Минка Ненова Тонева155/26.10.2019
Мирослав Димитров Шакаданов156/26.10.2019
Мирослав Петров Малинов157/26.10.2019
МИРЧО ДАНЕВ АСЕНОВ158/26.10.2019
Мирчо Сашов Бошнаков159/26.10.2019
Митка Стаменова Георгиева160/26.10.2019
Михаил Йорданов Михайлов161/26.10.2019
Михаил Стоянов Баненски162/26.10.2019
Михаил Стоянов Маргаритов163/26.10.2019
Надежда Тодорова Митева164/26.10.2019
Надка Илиева Сандова165/26.10.2019
Надя Гергинова Кръстева166/26.10.2019
Найден Трифонов Стоянов167/26.10.2019
Наталия Минкова Панчева168/26.10.2019
Недялко Димитров Плачков169/26.10.2019
Ненчо Симов Ненчев170/26.10.2019
Николай Божидаров Рангелов171/26.10.2019
Николай Димитров Георгиев172/26.10.2019
Николай Димитров Димитров173/26.10.2019
Николай Костадинов Пастърмаджиев174/26.10.2019
Николай Методиев Терзиев175/26.10.2019
Николай Петков Славов176/26.10.2019
Николай Пламенов Панайотов177/26.10.2019
Николинка Ваклинова Цветкова178/26.10.2019
Нина Георгиева Бонева179/26.10.2019
Нина Христова Караиванова180/26.10.2019
Павел Филипов Минев181/26.10.2019
Павлина Йосифова Балджийска182/26.10.2019
Павлина Тодорова Пръмова183/26.10.2019
Паулина Стоянова Канева184/26.10.2019
Пенка Георгиева Рудева185/26.10.2019
Пенка Иванова Дочева186/26.10.2019
Пенка Иванова Шахънска187/26.10.2019
Пенка Стоянова Василева188/26.10.2019
Пепа Захариева Димитрова189/26.10.2019
Пепа Христова Искрова190/26.10.2019
Петко Йорданов Динов191/26.10.2019
Петранка Георгиева Костадинова192/26.10.2019
Петьо Ангелов Благов193/26.10.2019
Петя Мануилова Михайлова194/26.10.2019
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ВЪЛЕВ195/26.10.2019
Поля Димитрова Станчева196/26.10.2019
Радиана Георгиева Сиванова197/26.10.2019
Радка Николова Стайкова198/26.10.2019
Радослава Енчева Русинова199/26.10.2019
Радостин Стоянов Данаилов200/26.10.2019
РАДОСТИНА МИТКОВА КИРЕВА201/26.10.2019
Рашко Василев Тасев202/26.10.2019
Росица Костова Янева203/26.10.2019
Румен Янков Латинов204/26.10.2019
Румяна Генчева Стоянова205/26.10.2019
РУСКА ДАНЕВА КАРАГЬОЗОВА206/26.10.2019
Светлана Тодорова Дограмаджян207/26.10.2019
Светослав Димитров Тодоров208/26.10.2019
СЕБААТИН РЕШАД АМЕД209/26.10.2019
Силвия Валентинова Илиева210/26.10.2019
Силвия Запрянова Дамянова211/26.10.2019
Силвия Руменова Минчева212/26.10.2019
Силвия Цветанова Тодорова213/26.10.2019
Сияна Любомирова Димитрова214/26.10.2019
СЛАВКА КУЗМАНОВА КАРАЗЬОЗОВА215/26.10.2019
Снежана Василева Тачкова216/26.10.2019
Соня Благова Стойчева217/26.10.2019
СОНЯ НИЧЕВА ТОДОРОВА218/26.10.2019
Спас Георгиев Спасов219/26.10.2019
Спаска Димитрова Ненкова220/26.10.2019
Станимир Илиев Мутовски221/26.10.2019
Станка Стоилова Торнева222/26.10.2019
Станчо Стефков Илиев223/26.10.2019
Стефка Иванова Попова224/26.10.2019
Стефка Ненова Славова225/26.10.2019
Стойна Иванова Богданова226/26.10.2019
Стоян Видев Русков227/26.10.2019
Стоян Петров Антов228/26.10.2019
Стоянка Димитрова Кунчева229/26.10.2019
Стоянка Сашова Мбарки230/26.10.2019
Танчо Георгиев Добрев231/26.10.2019
Таня Георгиева Матева232/26.10.2019
Таня Радкова Манолова233/26.10.2019
Теди Василева Христова234/26.10.2019
Тенчо Ганев Христозов235/26.10.2019
Теодор Петев Данчев236/26.10.2019
Теодора Миленова Манолова237/26.10.2019
Тинка Ненова Славова - Трифонова238/26.10.2019
Тодор Вичев Мазнев239/26.10.2019
Тодор Мигленов Ангелов240/26.10.2019
Тодор Николов Иванов241/26.10.2019
Тодор Стоянов Копринков242/26.10.2019
Тодорка Йорданова Вълчева243/26.10.2019
Тодорка Славова Караджова244/26.10.2019
ТОТКА ПЕНЕВА ДАНЧЕВА245/26.10.2019
Тошко Христов Шумаров246/26.10.2019
ФАНКА ГЕОРГИЕВА ВЪЛКАНОВА247/26.10.2019
ХРИСАНТИНА ВАСИЛЕВА ЯНЕВА248/26.10.2019
Христина Димитрова Коева249/26.10.2019
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ МАТАКОВ250/26.10.2019
Христо Николаев Янъков251/26.10.2019
Христос Димитриос Халкиас252/26.10.2019
Цветомир Цветков Стоилов253/26.10.2019
Юлия Рангелова Несторова254/26.10.2019
Яна Стоянова Герчева255/26.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения