коалиция Ние, Гражданите

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
ЦВЕТАНКА ГЕНКОВА ВАСИЛКОВА-ВАСЕВА - анулиран1/25.10.2019
ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ПАЛАФУТЕВА - анулиран2/25.10.2019
ЛУЧИЯ НИКОЛАЕВА КОМИТОВА - анулиран3/25.10.2019
Павлина Видолова Папазова - анулиран4/25.10.2019
Кристиян Запрянов Георгиев - анулиран5/25.10.2019
ДАРИНА АНЕВА ГЕНКОВА - анулиран6/25.10.2019
ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ВАСЕВА - анулиран7/25.10.2019
Стилян Тинков Марковски - анулиран8/25.10.2019
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КРЕМЕНАРОВ - анулиран9/25.10.2019
НИКОЛАЙ КАНДЕВ КАТЕВ - анулиран10/25.10.2019
Нанчо Жеков Арабаджиев - анулиран11/25.10.2019
Петранка Борисова Василева - анулиран12/25.10.2019
ЗДРАВКО ИВАНОВ ИВАНОВ - анулиран13/25.10.2019
Йорданка Хилендарова Колева - анулиран14/25.10.2019
ИВАНИНА МАРЧЕВА ЛИЧЕВА-ШЕЙТАНОВА - анулиран15/25.10.2019
Димитър Василев Панчев - анулиран16/25.10.2019
Катя Иванова Панчева - анулиран17/25.10.2019
ТОДОР ПЕТКОВ ГАТЕВ - анулиран18/25.10.2019
ИЛИЯ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ - анулиран19/25.10.2019
ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ХАЛАДЖОВА - анулиран20/25.10.2019
ВЕСЕЛА ЙОВЧЕВА РОБЕВА - анулиран21/25.10.2019
Елена Атанасова Дилова - анулиран22/25.10.2019
АНТОНИЯ МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА-ВЛАХОВА - анулиран23/25.10.2019
Александър Благоев Иванов - анулиран24/25.10.2019
ЗАПРЯНКА АЛЕКСАНДРОВА АХРЯНОВА - анулиран25/25.10.2019
МИНА ПЕТКОВА ГЬОШЕВА - анулиран26/25.10.2019
БОЯН ИВАНОВ БОСЕВ - анулиран27/25.10.2019
СОНЯ КРЪСТЕВА ЛЕСЕНСКА - анулиран28/25.10.2019
Вилма Илиева Лесенска - анулиран29/25.10.2019
НИКОЛ БАРАКАТ СЮЛЕЙМАН - анулиран30/25.10.2019
Кузман Янков Стоев - анулиран31/25.10.2019
Мариана Димитрова Балдева - анулиран32/25.10.2019
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАШЕВ - анулиран33/25.10.2019
Росен Андреев Маджуров - анулиран34/25.10.2019
Емил Евгениев Колев - анулиран35/25.10.2019
КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ БУНДОВ - анулиран36/25.10.2019
Недялка Георгиева Петрова - анулиран37/25.10.2019
ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА - анулиран38/25.10.2019
НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЕДМАКОВ - анулиран39/25.10.2019
Никола Стойчев Чуков - анулиран40/25.10.2019
Албена Димитрова Темелкова - анулиран41/25.10.2019
КРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА - анулиран42/25.10.2019
МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ - анулиран43/25.10.2019
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕНОВ - анулиран44/25.10.2019
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ - анулиран45/25.10.2019
ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЕВА - анулиран46/25.10.2019
МИХАИЛ ДОНЧЕВ МИХАЙЛОВ - анулиран47/25.10.2019
Дончо Иванов Дончев - анулиран48/25.10.2019
Христо Леонидов Костадинов - анулиран49/25.10.2019
ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ГРЪНЧАРОВА - анулиран50/25.10.2019
НАДЯ ТОДОРОВА КАРАДЖОВА - анулиран51/25.10.2019
АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АРАМАЗОВ - анулиран52/25.10.2019
АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ПЪРВАНОВСКИ - анулиран53/25.10.2019
Бойка Бойкова Хаджийска - анулиран54/25.10.2019
Данаил Делев Даскалов - анулиран55/25.10.2019
РАЙКА ЕВТИМОВА ЗЛАТАНОВА - анулиран56/25.10.2019
ИВАНКА ГРИШЕВА СИРАКОВА - анулиран57/25.10.2019
ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГУРМАНОВА - анулиран58/25.10.2019
МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА - анулиран59/25.10.2019
СВЕТОЗАР ТРИФОНОВ ТАКЕВ - анулиран60/25.10.2019
Иван Рангелов Велков - анулиран61/25.10.2019
ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ - анулиран62/25.10.2019
Стефан Александров Караджов - анулиран63/25.10.2019
МАРИЯ РОСЕНОВА РУСЕВА-ГАЛАТОВА - анулиран64/25.10.2019
БОЙКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ - анулиран65/25.10.2019
ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ КОЦЕВ - анулиран66/25.10.2019
Димитър Иванов Петров - анулиран67/25.10.2019
Димитър Стефанов Габровски - анулиран68/25.10.2019
Веселина Светославова Йонкова - анулиран69/25.10.2019
Добри Димитров Добрев - анулиран70/25.10.2019
Иван Петров Джоков - анулиран71/25.10.2019
Красимира Георгиева Кушлева - анулиран72/25.10.2019
Марин Костадинов Пехливанов - анулиран73/25.10.2019
Марийка Методиева Колева - анулиран74/25.10.2019
Мартин Атанасов Зикямов - анулиран75/25.10.2019
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА - анулиран76/25.10.2019
МАРИ-КРИСТИН ДИМИТРОВА НЕМСКА - анулиран77/25.10.2019
Албена Симова Арнаудова - анулиран78/25.10.2019
Атанас Петров Маламов - анулиран79/25.10.2019
ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА УГРЕНОВА - анулиран80/25.10.2019
Жека Кръстева Милева - анулиран81/25.10.2019
Мая Петрова Кунтова - анулиран82/25.10.2019
Ваня Василева Неделчева - анулиран83/25.10.2019
Александър Ангелов Маринков  - анулиран84/25.10.2019
Деляна Георгиева Гагова - анулиран85/25.10.2019
Йоана Петрова Стаменова - анулиран86/25.10.2019
Тошко Василев Седянков - анулиран87/25.10.2019
ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ - анулиран88/25.10.2019
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ - анулиран89/25.10.2019
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОРУКОВА - анулиран90/25.10.2019
НАДЕЖДА ЛУКОВА ДЮЛГЕРОВА - анулиран91/25.10.2019
Александър Борисов Кутрянски - анулиран92/25.10.2019
ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КАДЪНКОВА - анулиран93/25.10.2019
Снежана Стоянова Пейчева - анулиран94/25.10.2019
Ивет Димитрова Калчишкова - анулиран95/25.10.2019
ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ИВАНОВ - анулиран96/25.10.2019
Катюшка Петрова Костадинова - анулиран97/25.10.2019
ГЕОРГИ БЛАГОЕВ РУСЕНОВ - анулиран98/25.10.2019
Димитрия Асенова Илиева - анулиран99/25.10.2019
Димитър Димитров Тонев - анулиран100/25.10.2019
ТРАЯН КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ - анулиран101/25.10.2019
Десислава Руменова Арнаудова - анулиран102/25.10.2019
Фанка Димитрова Алексиева - анулиран103/25.10.2019
Елена Каменова Вълкова - анулиран104/25.10.2019
Таня Борисова Динчева - анулиран105/25.10.2019
Диана Георгиева Качулева - анулиран106/25.10.2019
Кремена Георгиева Петрова - анулиран107/25.10.2019
Иванка Ицкова Александрова - анулиран108/25.10.2019
ЕДИТ МАРИНОВА ВЕЛЕВА - анулиран109/25.10.2019
Петър Паунов Глушков - анулиран110/25.10.2019
НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ - анулиран111/25.10.2019
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БЪРЗИНСКИ - анулиран112/25.10.2019
Иванка Христова Бързинска - анулиран113/25.10.2019
ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ТАШЕВ - анулиран114/25.10.2019
Симеон Николаев Николов - анулиран115/25.10.2019
Димитър Ангелов Фортев - анулиран116/25.10.2019
Стефан Георгиев Футеков - анулиран117/25.10.2019
Силвия Тодорова Митева - анулиран118/25.10.2019
Дияна Георгиева Георгиева - анулиран119/25.10.2019
Вълко Ванчев Христев - анулиран120/25.10.2019
Антоанета Димитрова Златева - анулиран121/25.10.2019
Милен Желев Ярков - анулиран122/25.10.2019
Пасина Венкова Стойкова - анулиран123/25.10.2019
Иван Здравков Пейчев - анулиран124/25.10.2019
Любомира Атанасова Атанасова - анулиран125/25.10.2019
НИКОЛИНКА ХРИСТЕВА ИЛИЕВА - анулиран126/25.10.2019
Наско Сандов Илиев - анулиран127/25.10.2019
Деница Генчева Иванова - анулиран128/25.10.2019
Васил Георгиев Василев - анулиран129/25.10.2019
Красимир Стефанов Бакалов - анулиран130/25.10.2019
ТЕОДОСИ КАРАМФИЛОВ ТОПУЗОВ - анулиран131/25.10.2019
Красимир Радков Хаджиев - анулиран132/25.10.2019
Радослава Силкова Кайраманова - анулиран133/25.10.2019
ТАНЮ ВИДЕВ ВЪЛЕВ - анулиран134/25.10.2019
Пенка Ангелова Вълева - анулиран135/25.10.2019
Константин Митов Крънчев - анулиран136/25.10.2019
Марин Огнянов Мерджанов - анулиран137/25.10.2019
Георги Йорданов Мерков - анулиран138/25.10.2019
Мирела Миткова Калчева - анулиран139/25.10.2019
Милена Вичева Плочева - анулиран140/25.10.2019
Ана Атанасова Плочева - анулиран141/25.10.2019
Цветан Тодоров Монов - анулиран142/25.10.2019
Атанаска Стефанова Монова - анулиран143/25.10.2019
Милко Георгиев Карамилев - анулиран144/25.10.2019
Гинка Нанкова Попова - анулиран145/25.10.2019
Стоил Георгиев Попов - анулиран146/25.10.2019
Лидия Димитрова Фортева - анулиран147/25.10.2019
Мария Сашева Геновска - анулиран148/25.10.2019
ЕМИЛ ТРАЙЧЕВ ЯНАКИЕВ - анулиран149/25.10.2019
Петя Петкова Меркова - анулиран150/25.10.2019
ЦВЕТОЛЮБ ХРИСТИНОВ ИВАНОВ - анулиран151/25.10.2019
Валерия Иванова Лозева - анулиран152/25.10.2019
Евгения Панчева Стойчева - анулиран153/25.10.2019
Гергана Петрова Стоименова - анулиран154/25.10.2019
АТАНАС ГЕОРГИЕВ МЪРМЪРОВ - анулиран155/25.10.2019
Никола Димитров Кемеров - анулиран156/25.10.2019
Станимир Пламенов Чивев - анулиран157/25.10.2019
ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА - анулиран158/25.10.2019
Тодор Иванов Иванов - анулиран159/25.10.2019
МИНА ДИМИТРОВА БОСПАЧИЕВА - анулиран160/25.10.2019
Румен Живков Янакиев - анулиран161/25.10.2019
Николай Стефанов Александров - анулиран162/25.10.2019
Младен Кръстев Брънзалов - анулиран163/25.10.2019
Вера Петрова Кацарова - анулиран164/25.10.2019
Вена Христова Маринова - анулиран165/25.10.2019
Донка Георгиева Трифонова - анулиран166/25.10.2019
Диана Костадинова Узунова - анулиран167/25.10.2019
Тодорка Иванова Шпатова - анулиран168/25.10.2019
Елена Атанасова Богданова - анулиран169/25.10.2019
Петранка Димитрова Божкова - анулиран170/25.10.2019
ДОНКА НИКОЛОВА МИРЧЕВА - анулиран171/25.10.2019
Тодорка Николова Кантарева - анулиран172/25.10.2019
Надежда Иванова Тодорова - анулиран173/25.10.2019
Александър Иванов Иванов - анулиран174/25.10.2019
Господин Динков Динев - анулиран175/25.10.2019
Стоян Атанасов Атанасов - анулиран176/25.10.2019
Цветанка Александрова Апостолова - анулиран177/25.10.2019
Христо Димитров Кънчев - анулиран178/25.10.2019
Росица Благоева Бончева - анулиран179/25.10.2019
Кристина Димитрова Бончева - анулиран180/25.10.2019
Веселин Славов Кунчев - анулиран181/25.10.2019
Людмил Стоянов Русанов - анулиран182/25.10.2019
Петя Георгиева Иванова - анулиран183/25.10.2019
Красимира Цанева Цветкова - анулиран184/25.10.2019
Радка Добрева Филипова - анулиран185/25.10.2019
Мария Петрова Ангелова - анулиран186/25.10.2019
Светозар Лазаров Божков - анулиран187/25.10.2019
Георги Германов Стоилов - анулиран188/25.10.2019
Венелин Иванов Георгиев - анулиран189/25.10.2019
Добрина Трънкова Георгиева - анулиран190/25.10.2019
Даниела Христова Хаджиева - анулиран191/25.10.2019
Христина Николова Маринова - анулиран192/25.10.2019
Генчо Стойчев Маринов - анулиран193/25.10.2019
Атанаска Грудева Каламова - анулиран194/25.10.2019
Мария Грозева Грозева - анулиран195/25.10.2019
Ваня Радомирова Тонева - анулиран196/25.10.2019
Божидар Живков Пейчев - анулиран197/25.10.2019
Лука Стефанов Новаков - анулиран198/25.10.2019
Галя Енева Тонева - анулиран199/25.10.2019
Иван Илиев Илиев - анулиран200/25.10.2019
Нина Тошкова Илиева - анулиран201/25.10.2019
Александра Асенова Фурнаджиева - анулиран202/25.10.2019
Евтимия Иванова Букорещлиева - анулиран203/25.10.2019
Илия Тодоров Панов - анулиран204/25.10.2019
Анастасия Здравкова Хаджийска - анулиран205/25.10.2019
Стоянка Атанасова Хаджийска - анулиран206/25.10.2019
Диана Герова Митева - анулиран207/25.10.2019
Теодора Тодорова Цинцарова - анулиран208/25.10.2019
Павлина Тодорова Тодорова - анулиран209/25.10.2019
Калинка Спасова Бързева - анулиран210/25.10.2019
Румяна Илиева Георгиева - анулиран211/25.10.2019
Стоян Николов Бончев - анулиран212/25.10.2019
Стоянка Колева Бончева - анулиран213/25.10.2019
Галина Николаева Генова - анулиран214/25.10.2019
Калофер Димитров Янков - анулиран215/25.10.2019
Русалин Николаев Дърмонски - анулиран216/25.10.2019
ДИЯНА ДИМИТРОВА ГАТЕВА - анулиран217/25.10.2019
Благовеста Христова Христозова - Дърмонска - анулиран218/25.10.2019
Светлана Руселимова Дърмонска - анулиран219/25.10.2019
Стойка Иванова Фъркова - анулиран220/25.10.2019
Мария Любенова Илиева - анулиран221/25.10.2019
Мария Илиева Терзийска - анулиран222/25.10.2019
Мария Иванова Попова - анулиран223/25.10.2019
СТИЛИАН НИКОЛАЕВ АБРОНОВ - анулиран224/25.10.2019
Марияна Георгиева Генова - анулиран225/25.10.2019
Янула Христу Кукуди - анулиран226/25.10.2019
Иван Павлинов Атанасов - анулиран227/25.10.2019
Никола Енчев Филипов - анулиран228/25.10.2019
Веселин Стефчов Петров - анулиран229/25.10.2019
Христо Атанасов Мужиков - анулиран230/25.10.2019
Асен Митков Митков - анулиран231/25.10.2019
Славчо Нанков Иванов - анулиран232/25.10.2019
Пенка Йорданова Стоенчева - анулиран233/25.10.2019
Катерина Нончева Ангелова - анулиран234/25.10.2019
Георги Георгиев Шенчев - анулиран235/25.10.2019
Мария Стоянова Митина - анулиран236/25.10.2019
Илияна Радославова Генова - анулиран237/25.10.2019
Мария Костадинова Терзиева - анулиран238/25.10.2019
Светлозар Рангелов Козарски - анулиран239/25.10.2019
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА СТОЯНОВА - анулиран240/25.10.2019
Николай Любомиров Маринов - анулиран241/25.10.2019
Тодор Александров Георгиев - анулиран242/25.10.2019
Борис Асенов Георгиев - анулиран243/25.10.2019
Въла Вълчанова Георгиева - анулиран244/25.10.2019
Любка Георгиева Козарска - анулиран245/25.10.2019
Борислав Петров Бояджиев - анулиран246/25.10.2019
Христо Костов Кумановали - анулиран247/25.10.2019
Ангел Василев Буцев - анулиран248/25.10.2019
Сироп Давид Давидян - анулиран249/25.10.2019
Венета Страхилова Кънева - анулиран250/25.10.2019
КРАСИМИРА АСЕНОВА АРСЕНОВА-КУМАНОВАЛИ - анулиран251/25.10.2019
КОСТА ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ - анулиран252/25.10.2019
Албена Спасова Дюлгерова - анулиран253/25.10.2019
Симеон Христов Дюлгеров - анулиран254/25.10.2019
Христо Антонов Кескинов - анулиран255/25.10.2019
Стефка Костадинова Атанасова - анулиран256/25.10.2019
Румен Николов Кузев - анулиран257/25.10.2019
АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ИЛИЕВА - анулиран258/25.10.2019
СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА-КАРТЕВСКА - анулиран259/25.10.2019
Любомир Велчев Мишев - анулиран260/25.10.2019
Муазес Али Мюмюн - анулиран261/25.10.2019
Стоянка Кузманова Порязова - анулиран262/25.10.2019
МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА-АМБАРЕВА - анулиран263/25.10.2019
Катерина Калчева Величкова - анулиран264/25.10.2019
Цветанка Николова Христева - анулиран265/25.10.2019
Виола Видолова Порязова - анулиран266/25.10.2019
Иван Иванов Иванов - анулиран267/25.10.2019
Данче Иванова Таратакова - анулиран268/25.10.2019
ЕМИЛИ ЕМИЛОВА ЯНАКИЕВА - анулиран269/25.10.2019
Мария Васкова Корнова - анулиран270/25.10.2019
Тодор Панчев Таратаков - анулиран271/25.10.2019
Любомир Тодоров Димитров - анулиран272/25.10.2019
Геновева Тодорова Таратакова - анулиран273/25.10.2019
Цветомир Владимиров Димитров - анулиран274/25.10.2019
Екса Саркиз Мелконян - анулиран275/25.10.2019
Георги Николов Николов - анулиран276/25.10.2019
Мария Рангелова Георгиева - анулиран277/25.10.2019
Елена Александрова Миладинова - анулиран278/25.10.2019
Венета Николова Кръстева - анулиран279/25.10.2019
Елена Васкова Вълчева - анулиран280/25.10.2019
ЯНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА - анулиран281/25.10.2019
Димитрийка Йорданова Марева - анулиран282/25.10.2019
Теодор Николов Ганчев - анулиран283/25.10.2019
Александър Владимиров Апостолов - анулиран284/25.10.2019
Стоян Танков Литов - анулиран285/25.10.2019
АТАНАС СПАСОВ НЕЧЕВ - анулиран286/25.10.2019
Мария Атанасова Трачева - анулиран287/25.10.2019
Пею Петров Търпоманов - анулиран288/25.10.2019
Запрянка Петрова Георгиева - анулиран289/25.10.2019
ИВАНКА КОСТАДИНОВА КОЙЧЕВА - анулиран290/25.10.2019
Димитър Дионисиев Капитанов - анулиран291/25.10.2019
ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА - анулиран292/25.10.2019
ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-НОНЧЕВА - анулиран293/25.10.2019
ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА - анулиран294/25.10.2019
Ренета Димитрова Райкова - анулиран295/25.10.2019
Петя Георгиева Йонова - анулиран296/25.10.2019
Стоянка Илиева Муравенова - анулиран297/25.10.2019
АТАНАСА БОНОВА ДИАМАНДИЕВА - анулиран298/25.10.2019
Веселин Росенов Меликаров - анулиран299/25.10.2019
Мария Георгиева Искрева - анулиран300/25.10.2019
Ричард Митков Меликаров - анулиран301/25.10.2019
Лилия Седеф Йоцева - анулиран302/25.10.2019
Иванка Борисова Папазикова - анулиран303/25.10.2019
РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ГИЗДАШКИ - анулиран304/25.10.2019
Ангелина Николова Минкова - анулиран305/25.10.2019
Димитър Атанасов Василев - анулиран306/25.10.2019
ЩИЛЯНА ХРИСТЕВА КАРАКОЛЕВА - анулиран307/25.10.2019
Светлозар Илиев Илиев - анулиран308/25.10.2019
Шина Асенова Колакова - анулиран309/25.10.2019
ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА - анулиран310/25.10.2019
Йорданка Иванова Михайлова - анулиран311/25.10.2019
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РИБАРОВ - анулиран312/25.10.2019
Даниела Спасова Иванова - анулиран313/25.10.2019
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РУПЧЕВ - анулиран314/25.10.2019
Тодорка Атанасова Николова - анулиран315/25.10.2019
НЕВЕНКА ХРИСТЕВА КУСЕВА - анулиран316/25.10.2019
ДИАНА ТОШЕВА КУТРОВА - анулиран317/25.10.2019
Нана Пеева Михайлова - анулиран318/25.10.2019
Атанас Иванов Царев - анулиран319/25.10.2019
ИВАНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА - анулиран320/25.10.2019
ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ - анулиран321/25.10.2019
Калоян Стоянов Атанасов - анулиран322/25.10.2019
Христо Цветанов Спасов - анулиран323/25.10.2019
Димитрийка Виолетова Райчева - анулиран324/25.10.2019
КИРИЛ БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ - анулиран325/25.10.2019
Марияна Димитрова Пашова - анулиран326/25.10.2019
Теодора Николаева Бонева - анулиран327/25.10.2019
ПЕТЯ АТАНАСОВА ТАНЧЕВА - анулиран328/25.10.2019
Стела Георгиева Накова - анулиран329/25.10.2019
ПЕТРА СТАВРЕВА ОДЖАКОВА - анулиран330/25.10.2019
СТЕФАН САШКОВ ПОИБРЕНСКИ - анулиран331/25.10.2019
Костадин Иванов Кисьов - анулиран332/25.10.2019
Динко Панчев Панушев - анулиран333/25.10.2019
Недялка Тодорова Зефова - анулиран334/25.10.2019
САША ИЛИЕВА ИВАНОВА-МАЗЪЛОВА - анулиран335/25.10.2019
Иван Гильов Костов - анулиран336/25.10.2019
Павлина Иванова Николова - анулиран337/25.10.2019
Михаела Петрова Цакова - анулиран338/25.10.2019
Лидия Петрова Цакова - анулиран339/25.10.2019
Теодора Стефанова Стефанова - анулиран340/25.10.2019
Александър Ангелов Велчев - анулиран341/25.10.2019
Николай Запрянов Тошев - анулиран342/25.10.2019
Иван Георгиев Лечев - анулиран343/25.10.2019
ВАНЯ СТОИЛОВА БОГДАНОВА - анулиран344/25.10.2019
Калинка Илиева Илиева - анулиран345/25.10.2019
Мирослав Цветков Митов - анулиран346/25.10.2019
Красимир Ангелов Белчилов - анулиран347/25.10.2019
ВАНЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА - анулиран348/25.10.2019
ДИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА - анулиран349/25.10.2019
МИЛЕНА СТОЯНОВА НИХТЯНОВА - анулиран350/25.10.2019
Петко Георгиев Господинов - анулиран351/25.10.2019
Силвия Иванова Николова - анулиран352/25.10.2019
РУМЯНА ЧАВДАРОВА КАТОЛИКОВА - анулиран353/25.10.2019
КРИСТИНА ЗЛАТКОВА РАДИОНОВА - анулиран354/25.10.2019
Шенка Кузманова Костова - анулиран355/25.10.2019
СИЙКА ПАСКАЛЕВА МИХАЙЛОВА - анулиран356/25.10.2019
Петър Иванов Узунов - анулиран357/25.10.2019
Здравко Костадинов Костов - анулиран358/25.10.2019
Красимир Атанасов Калоферов - анулиран359/25.10.2019
Силвия Пейкова Кунева - анулиран360/25.10.2019
Мария Ангелова Танчева - анулиран361/25.10.2019
Петра Петкова Янкулова - анулиран362/25.10.2019
Екатерина Иванова Танева - анулиран363/25.10.2019
Светла Христова Старирадева - анулиран364/25.10.2019
Петко Илиев Илиев - анулиран365/25.10.2019
Иван Манолов Лазаров - анулиран366/25.10.2019
Любомир Иванов Янков - анулиран367/25.10.2019
Ставри Веселинов Попов - анулиран368/25.10.2019
Юлия Николова Милушева - анулиран369/25.10.2019
Иванка Христева Панайотова - анулиран370/25.10.2019
Камелия Гришева Георгиева - анулиран371/25.10.2019
Тодорка Андреева Палазова - анулиран372/25.10.2019
ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ - анулиран373/25.10.2019
Гено Ангелов Крушев - анулиран374/25.10.2019
Петранка Николова Байрева - анулиран375/25.10.2019
Атанас Рангелов Делински - анулиран376/25.10.2019
Георги Веселинов Мадански - анулиран377/25.10.2019
ГАЛИНА МИЛЬОВА ЕФТИМОВА - анулиран378/25.10.2019
ХРИСТИАНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА - анулиран379/25.10.2019
Николай Димитров Иванов - анулиран380/25.10.2019
ДИМИТЪР ТОДОРОВ САБАКОВ - анулиран381/25.10.2019
ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ЧОЧЕВ - анулиран382/25.10.2019
Илиян Лазаров Пунгеров - анулиран383/25.10.2019
Дарина Захариева Величкова - анулиран384/25.10.2019
Гавраил Иванов Ганчев - анулиран385/25.10.2019
Костадинка Георгиева Ружина - анулиран386/25.10.2019
Милка Василева Разложкова - анулиран387/25.10.2019
КАТЯ ВАСИЛЕВА МАЧКОВСКА - анулиран388/25.10.2019
Кристия Станимирова Недялкова - анулиран389/25.10.2019
Колю Трифонов Христов - анулиран390/25.10.2019
ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ - анулиран391/25.10.2019
Мая Богомилова Иванова - анулиран392/25.10.2019
Иванка Георгиева Станчева - анулиран393/25.10.2019
Ирина Христова Иванова - анулиран394/25.10.2019
Васил Георгиев Гаголевичин - анулиран395/25.10.2019
Вичка Иванова Илчева - анулиран396/25.10.2019
Сидер Атанасов Атанасов - анулиран397/25.10.2019
ЕЛЕНА МАРИНОВА БЪРДУКОВА - анулиран398/25.10.2019
Надежда Савова Митраджиева - анулиран399/25.10.2019
Валентин Салчев Кинчев - анулиран400/25.10.2019
Джани Асенов Михайлов - анулиран401/25.10.2019
Даниела Василева Гаголевичина - анулиран402/25.10.2019
Доротея Лилянова Ралева - анулиран403/25.10.2019
Мария Златева Петрова - анулиран404/25.10.2019
Велимира Кирилова Бусарова - анулиран405/25.10.2019
Марийка Ангелова Панчова - анулиран406/25.10.2019
ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА МИТЕВА - анулиран407/25.10.2019
АНУШКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА - анулиран408/25.10.2019
РАДИНЕЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА - анулиран409/25.10.2019
ГИЗДА СПАСОВА ДИЛОВА - анулиран410/25.10.2019
Стефан Тодоров Иванчев - анулиран411/25.10.2019
Антоанета Василева Севрийска - анулиран412/25.10.2019
Йорданка Василева Димитрова - анулиран413/25.10.2019
Радка Петкова Пенева - анулиран414/25.10.2019
Тодор Йовчев Видев - анулиран415/25.10.2019
ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА СТАНКОВСКА - анулиран416/25.10.2019
Гинка Николова Жекова Георгиева - анулиран417/25.10.2019
ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ - анулиран418/25.10.2019
Александра Николова Якова - анулиран419/25.10.2019
Тодор Иванов Матанов - анулиран420/25.10.2019
Вилиан Денчев Денев - анулиран421/25.10.2019
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ - анулиран422/25.10.2019
Величка Димитрова Каменова - анулиран423/25.10.2019
Славка Георгиева Маринова - анулиран424/25.10.2019
ВИДКА ГЕРОВА ИВАНОВА - анулиран425/25.10.2019
Атанаска Стефанова Чолакова - анулиран426/25.10.2019
Ваня Стоянова Филипова - анулиран427/25.10.2019
Славка Николова Петрова - анулиран428/25.10.2019
Десислава Миткова Миткова - анулиран429/25.10.2019
ПЕНКА МАРИНОВА КАЙРЯКОВА - анулиран430/25.10.2019
ДАНИЕЛА ГАНЕВА ГАНЧЕВА - анулиран431/25.10.2019
Мария Георгиева Попова - анулиран432/25.10.2019
РОСИЦА ВЕЛЧЕВА КАЙРЯКОВА - анулиран433/25.10.2019
Йоана Спасова Дойчева - анулиран434/25.10.2019
ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТРОВ - анулиран435/25.10.2019
Костадинка Михайлова Денева - анулиран436/25.10.2019
Ивайло Дончев Денев - анулиран437/25.10.2019
Анка Йорданова Невинова - анулиран438/25.10.2019
Елена Рангелова Георгиева - анулиран439/25.10.2019
МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА - анулиран440/25.10.2019
Димо Борисов Велков - анулиран441/25.10.2019
Петко Господинов Инджов - анулиран442/25.10.2019
Снежана Колева Икономова - анулиран443/25.10.2019
Гергана Живкова Чолакова - анулиран444/25.10.2019
Илия Иванов Илчев - анулиран445/25.10.2019
Стилиана Бойкова Даскалова - анулиран446/25.10.2019
ДИАНА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЙСКА - анулиран447/25.10.2019
Галина Атанасова Христова - анулиран448/25.10.2019
Здравко Маринов Чолаков - анулиран449/25.10.2019
Стойка Петрова Нонова - анулиран450/25.10.2019
Николай Пламенов Кавърджиков - анулиран451/25.10.2019
Никола Христов Малчев - анулиран452/25.10.2019
Снежина Николаева Петкова - анулиран453/25.10.2019
Стойно Иванов Димитров - анулиран454/25.10.2019
Дарина Боянова Евтимова - анулиран455/25.10.2019
Иванка Георгиева Кюрова - анулиран456/26.10.2019
Илиана Иванова Киричева - анулиран457/26.10.2019
Калина Иванова Начева - анулиран458/26.10.2019
Йордан Рангелов Павлов - анулиран459/26.10.2019
Веселина Павлова Сашева - анулиран460/26.10.2019
Атанас Захариев Илиев - анулиран461/26.10.2019
Асен Янков Митев - анулиран462/26.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения