КОАЛИЦИЯ КАУЗА ПЛОВДИВ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
ЕМА ЗЕФИРОВА ХРИСТОВА1/20.10.2019
ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЧЕВА2/20.10.2019
НАДЕЖДА НИКОЛОВА НАКЕВА3/20.10.2019
САМУИЛ ЙОРДАНОВ ЗЛАТАРЕВ4/20.10.2019
СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ТАНЕВ5/20.10.2019
ЗАПРЯН АТАНАСОВ ТРИФОНОВ6/20.10.2019
ВАНЯ ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА7/20.10.2019
ИВАН ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ8/20.10.2019
ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ГОРАНОВА9/20.10.2019
ВЛАДИМИР БОРИСОВ АНДОНОВ10/20.10.2019
АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ11/20.10.2019
АНИ ГАРАБЕД КАЛАМАРЯН12/20.10.2019
АТАНАСКА СТОЯНОВА САКОВА13/20.10.2019
АНИНА СТОЙКОВА ТОНЧЕВА14/20.10.2019
АЛИШЕР РАМИС ШЕРИФ15/20.10.2019
АНГЕЛ ИВАНОВ СИРОМАШКИ16/20.10.2019
АНГЕЛ СТОЯНОВ КАРАОЛАНОВ17/20.10.2019
АЛБЕНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА18/20.10.2019
АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ МАТЕЕВ19/20.10.2019
АНАСТАС ИЛИЕВ МАЛЕВ20/20.10.2019
АНАСТАСИЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА21/20.10.2019
АЛБЕНА МАЛИНКОВА РИШЕВА22/20.10.2019
АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЪРОВ23/20.10.2019
АТАНАС ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ24/20.10.2019
АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ25/20.10.2019
АЛЕКС ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ26/20.10.2019
АНКА КОСТАДИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА27/20.10.2019
БОГДАНА ЙОВЧЕВА РУСИНОВА28/20.10.2019
БОРИСЛАВА МИТКОВА БОРИСОВА29/20.10.2019
БОЖИДАР АНГЕЛОВ УЗУНОВ30/20.10.2019
БАХРИЕ РАМИС ШЕРИФ31/20.10.2019
БОРИМИРА НЕДКОВА СТОЯНОВА32/20.10.2019
ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ33/20.10.2019
ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА34/20.10.2019
ВАСКО ДИМИТРОВ ГЪРОВ35/20.10.2019
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВЕЛИНОВ36/20.10.2019
ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА37/20.10.2019
ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА КРИВОШИЕВА38/20.10.2019
ВАСИЛ ИВАНОВ КИЧЕКОВ39/20.10.2019
ВЕСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА40/20.10.2019
ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА41/20.10.2019
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БЕЦОВА42/20.10.2019
ВЕРОНИКА БОЖИДАРОВА МИЛОШЕВСКА43/20.10.2019
ВАСКА КОСТАДИНОВА КАРАОЛАНОВА44/20.10.2019
ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ЗАПРЯНОВА45/20.10.2019
ВЕСА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА46/20.10.2019
ВЕРОНИКА ХРИСТОВА САРКИСЯН47/20.10.2019
ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ48/20.10.2019
ВАНЯ ИЛИЕВА БОЧЕВА49/20.10.2019
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА50/20.10.2019
ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХАДЖИЙСКИ51/20.10.2019
ЕВСТАТИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ52/20.10.2019
ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА ГЪРЕВА53/20.10.2019
БОНЧО КОСТАДИНОВ ГЪРЕВ54/20.10.2019
ГЕРГАНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА55/20.10.2019
ГАНА АТАНАСОВА НЕШЕВА56/20.10.2019
ДЕНКА СТОЯНОВА МИХОВА57/20.10.2019
ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА НЕШЕВА58/20.10.2019
ГЕОРГИ СРЕБРЕВ ГЕРГАНОВ59/20.10.2019
ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛЯКОВА60/20.10.2019
ГЕОРГИ ЛУКОВ ПЕТРИШКИ61/20.10.2019
ГЮНАЙ ВАЙДИНОВ ЧАУШЕВ62/20.10.2019
ГИНА БИСЕРОВА ЧАУШЕВА63/20.10.2019
ХЮЛИЯ ВАЙДИНОВА ЧАУШЕВА64/20.10.2019
ЕЛИСАВЕТА РОСЕНОВА ТЕРЗИЕВА65/20.10.2019
РАДИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ66/20.10.2019
РУМЕН АСЕНОВ ПОПОВ67/20.10.2019
ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА68/20.10.2019
НАДЕЖДА КРУМОВА НАНЕВА69/20.10.2019
ДЕЯНА ГАВРАИЛОВА ВЕЛИНОВА70/20.10.2019
ГАНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА71/20.10.2019
ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕРНЕВ72/20.10.2019
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДЪВКОВА73/20.10.2019
ГАЛИНА НИКОЛОВА БУРНАРОВА74/20.10.2019
ЛИЛИЯ ЧАВДАРОВА КИЧУКОВА75/20.10.2019
МИЛКО ПАВЛОВ КИЧУКОВ76/20.10.2019
ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГЪЛЪБОВА-НАКОВА77/20.10.2019
ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ78/20.10.2019
ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА79/20.10.2019
ДАНИЕЛА ЙОНОВА МЯХОВСКА80/20.10.2019
ДАФИНКА БОРИСОВА ТОПЕВА81/20.10.2019
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА АРЖАНОВА82/20.10.2019
ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА83/20.10.2019
ДИМИТЪР МИХАИЛОВ БЕЦОВ84/20.10.2019
ДИЛЯНА ТОДОРОВА ДАЧЕВА85/20.10.2019
ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА86/20.10.2019
ДИАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ87/20.10.2019
ДОНКА КОСТАДИНОВА КОПАРАНСКА88/20.10.2019
ДАНИЕЛА ИЛКОВА ГЕОРГИЕВА89/20.10.2019
ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ90/20.10.2019
ДОЧКА ХРИСТОВА ДАФЧЕВА91/20.10.2019
ДИАНА ПЕТРОВА КАБЗАМАЛОВА92/20.10.2019
ДИАНА ПЕТРОВА СТАВРЕВА93/20.10.2019
ДИМИТРИЙКА ЙОРДАНОВА ХРИСТЕВА94/20.10.2019
ДИАНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА95/20.10.2019
ДИАНА БОЖИДАРОВА ЯНКОВА-ПАШОВА96/20.10.2019
ДОБРИНКА ТОНЧЕВА ЙОРДАНОВА97/20.10.2019
ДОБРОМИР СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ98/20.10.2019
ДАРИНА БОРИСЛАВОВА ГЕРГАНОВА99/20.10.2019
ДОНКА КУМАНОВА БЕРБЕРОВА-ВАТЕВА100/20.10.2019
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА101/20.10.2019
ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ВЕЗАРОВА102/20.10.2019
ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА103/20.10.2019
ЕЛИЦА РАДОСЛАВОВА ХЪМЧЕВА104/20.10.2019
ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА105/20.10.2019
ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА106/20.10.2019
ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА107/20.10.2019
ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА ГЕЧЕВА108/20.10.2019
ЕЛЕНА НЕНЧЕВА ДАМЯНОВА109/20.10.2019
ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА110/20.10.2019
ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДАНЕКОВА111/20.10.2019
ЕЛИЦА АСЕНОВА КОНДАРЕВА112/20.10.2019
ЖОЗЕФ ЕДУАРД КЕШИШЯН113/20.10.2019
ЖАНЕТ ЖЕЛЕВА МИТЕВА114/20.10.2019
ЗОРНИЦА ИВАНОВА ШИЛЕВА115/20.10.2019
ЗЛАТИНА АНТОНОВА ДИМИТРОВА116/20.10.2019
ЗДРАВКА ИВАНОВА ИВАНОВА117/20.10.2019
ЗДРАВКА РАНГЕЛОВА НАКОВА118/20.10.2019
ЗЛАТКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА119/20.10.2019
ЗАРЧЕ ВАРУЖАН КЪНЕВА120/20.10.2019
ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ ДИОНИСОВ121/20.10.2019
МАРИЯ МИРОСЛАВОВА ДИОНИСОВА122/20.10.2019
ИВАНКА ИЛИЕВА ГОГОВА123/20.10.2019
НИНА ЕНЧЕВА КОЛЕВА124/20.10.2019
ИВА КОСТАДИНОВА ВАН РУЛЕР125/20.10.2019
ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ126/20.10.2019
ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА127/20.10.2019
ИЛИЯНА КАМЕНОВА ОРЕШКОВА128/20.10.2019
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА129/20.10.2019
ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЧКОВСКА130/20.10.2019
ИРИНА ЙОНКОВА ИЛИЕВА131/20.10.2019
ИВА ЛЪЧЕЗАРОВА ДАВИДОВА132/20.10.2019
ИЛИАНА МИЛКОВА КЪНЕВА133/20.10.2019
ИВАНКА ТАНЕВА СИРОМАШКА134/20.10.2019
ИРЕНА ЖЕЧЕВА ВЕЛЕВА135/20.10.2019
ИВАНКА ХРИСТОВА ЦЕКОВА136/20.10.2019
ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА137/20.10.2019
БОРИС ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ138/20.10.2019
ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОЛИЧЕВА139/20.10.2019
ИВА ЗАРКОВА ЗАРКОВА-МИНЧЕВА140/20.10.2019
ГЕОРГИ МИЛКОВ ПЕНЕВ141/20.10.2019
ХРИСТИНА БОРИСОВА ИЛИЕВА142/20.10.2019
ЕЛЕНА СТОЯНОВА КАРАМАНОВА143/20.10.2019
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАМАНОВА144/20.10.2019
МИЛКО ЕЛИСЕЕВ КУЛЕВ145/20.10.2019
ПЛАМЕНКА ДЯКОВА ЙОРДАНОВА146/20.10.2019
ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА147/20.10.2019
ТОНКА ЙОНОВА ПОПИВАНОВА148/20.10.2019
ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА149/20.10.2019
БОЯН МАРИНОВ ПАНОВ150/20.10.2019
ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА РАЛОВА151/20.10.2019
ТРАЙКО ИВАНОВ КЪРЧЕВ152/20.10.2019
ФЕОНКА КОСТАДИНОВА ЗАЙКОВА153/20.10.2019
КАЛИН АТАНАСОВ ИВАНОВ154/20.10.2019
КУНЧО ЛУКОВ ВЪЖАРОВ155/20.10.2019
КРАСИМИРА ЦАНКОВА ЦАНКОВА156/20.10.2019
ПАСКАЛ ПАНТЕЛЕЕВ ГЕЧЕВ157/20.10.2019
ШИНКА ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА158/20.10.2019
КОСТАДИН ДИМИТРОВ МИЛИЕВ159/20.10.2019
КАТЯ АТАНАСОВА ХУБЧЕВА-БИКОВА160/20.10.2019
ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВЕЗАРОВ161/20.10.2019
ТОДОР ИЛИЕВ ВЕЗАРОВ162/20.10.2019
КОНСТАНТИН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ163/20.10.2019
КАТЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА164/20.10.2019
КАМЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА САЛЧЕВА165/20.10.2019
КРАСИМИР ПЕТРОВ РАЙКОВ166/20.10.2019
КАТЯ СТОИЛОВА ГАДЖЕВА167/20.10.2019
КАТЯ ИВАНОВА ЛАЗАРОВА168/20.10.2019
КРЕМЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА169/20.10.2019
ВАСКО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ170/20.10.2019
СТЕФАН АТАНАСОВ ПОПОВ171/20.10.2019
МИТКО АСЕНОВ ТОШЕВ172/20.10.2019
КРАСИНА ТОНЧЕВА ЧЕРНЕВА173/20.10.2019
КАЛИНКА ИЛИЕВА ПОПОВА174/20.10.2019
ПЕПА СЛАВОВА ЧАЛМАС175/20.10.2019
ЛИЛО ПЕТРОВ ЧЕНКОВ176/20.10.2019
СЛАВКА КРЪСТЕВА ЧЕНКОВА177/20.10.2019
СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА178/20.10.2019
ЛЮДМИЛА АЛДИНОВА АСЕНОВА179/20.10.2019
КАТЯ ГЕНОВА ТЕРЗИЕВА180/20.10.2019
РУМЕН ТАНЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ181/20.10.2019
НАДЯ ИВАНОВА МУРДЖЕВА182/20.10.2019
МАРИЯ ВАСИЛЕВА КЛЯВКОВА183/20.10.2019
КОСТАДИН НАСКОВ САНДОВ184/20.10.2019
ИВА ДИМИТРОВА ТОПУЗЛИЙСКА185/20.10.2019
КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ШАРАНКОВ186/20.10.2019
ЮЛИЯ БОРИСЛАВОВА МАРГАРИТОВА187/20.10.2019
ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРИШКА188/20.10.2019
КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ189/20.10.2019
СЛАВЧО НИКОЛОВ КАРАГЬОЗОВ190/20.10.2019
КОСТАДИНКА СПИРОВА МИЛКОВСКА191/20.10.2019
ЕЛИЯН РОСЕНОВ ДРАКОВ192/20.10.2019
ФИЛИП СТОЯНОВ ИВАНОВ193/20.10.2019
АДРИАН АТАНАСОВ БРЪСКОВ194/20.10.2019
ЛЮДМИЛА МАРИНОВА ЖЕЧЕВА195/20.10.2019
ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ТОТЕВА196/20.10.2019
МАРИЯ АНДРЕЕВА МИРЧЕВА197/20.10.2019
МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦИРКОВА198/20.10.2019
МАРИЙКА КИРИЛОВА КУТЛОВА199/20.10.2019
ПЕТЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА200/20.10.2019
ЛЮСИ ПЛАМЕНОВА КЪНЕВА201/20.10.2019
ЛИЛИЯ ХАИМОВА КАМХИ202/20.10.2019
ЛИЛИЯНА ТОДОРОВА КАМБУРОВА203/20.10.2019
ЛУСИЯ СВЕТЛАНОВА ВЕЛЕВА204/20.10.2019
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ205/20.10.2019
ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ПУНЧЕВ206/20.10.2019
ЛИЛЯНА ИЛИЕВА КАЗАНСКА207/20.10.2019
ЛУЧИЯ КУНЧЕВА ВЪЖАРОВА208/20.10.2019
МАРИЯНА ИВАНОВА КОНОВА209/20.10.2019
МАРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА210/20.10.2019
МАРИАНА КИРИЛОВА СТАВРЕВА211/20.10.2019
МАРИЯ ЦВЯТКОВА БОГДАНОВА212/20.10.2019
СПАСКА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА213/20.10.2019
ПЛАМЕН ТИХОЛОВ КЪНЕВ214/20.10.2019
НАМИГЯР ОКТАЙ ШЕРИФ215/20.10.2019
СТОЯНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА216/20.10.2019
РАДКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА217/20.10.2019
ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ АНДОНОВ218/20.10.2019
ТАНЯ СТОЙКОВА БАЛЕВА219/20.10.2019
НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА РАЙКОВА220/20.10.2019
ПЕТЪР КРАСИМИРОВ РАЙКОВ221/20.10.2019
СТОЯНКА ЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-КОСТУРКОВА222/20.10.2019
ЯНКА ПЕТРОВА БЪРДУКОВА223/20.10.2019
МАРИЯ ИВАНОВА ПЕНЕВА224/20.10.2019
ТАСКА ТРИФОНОВА ЯНКОВА225/20.10.2019
ТАНИТА СТОЯНОВА ЯНКОВА226/20.10.2019
СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ227/20.10.2019
МАРГАРИТА ХРИСТЕВА ВЕЛЧЕВА228/20.10.2019
СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЧЕВА229/20.10.2019
СВЕТЛА КИРИЛОВА СТАВРЕВА230/20.10.2019
СВЕТЛАНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА231/20.10.2019
СОФИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА232/20.10.2019
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ЕЛИНЧЕВ233/20.10.2019
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОМАНОВ234/20.10.2019
ХРИСТО МИНЧЕВ ДИМИТРОВ235/20.10.2019
ХРИСТИНА СТОЯНОВА ПЕТЛЕШКОВА236/20.10.2019
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИРОМАШКА237/20.10.2019
МАЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА238/20.10.2019
МАРИЯ ИВАНОВА ПАНЧЕВА239/20.10.2019
МАРИЯ ТРАЙКОВА ИВАНОВА240/20.10.2019
МАРИЯ АТАНАСОВА ПОПОВА241/20.10.2019
МИЛКА ГРИГОРОВА ЗЛАТАНОВА242/20.10.2019
МАРТИНА АНГЕЛОВА ДЖОЛОВА243/20.10.2019
МАРИЕТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА244/20.10.2019
МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА245/20.10.2019
МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА246/20.10.2019
МИТА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА247/20.10.2019
МИЛЕНА СТОЯНОВА ГРАМАТИКОВА248/20.10.2019
МАРИНЕЛА КОСТАДИНОВА ДАЧЕВА249/20.10.2019
МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА250/20.10.2019
НАТАЛИЯ САШОВА ИВАНОВА251/20.10.2019
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ МАРАДЖИЕВ252/20.10.2019
НЕЧКА НИКОЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА253/20.10.2019
РОСИЦА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА254/20.10.2019
СТЕФАН МАРИНОВ ЙОРДАНОВ255/20.10.2019
ТОДОР НИКОЛОВ МИХАЛКОВ256/20.10.2019
ХИЛДА КАРНИК МАРДИРОСЯН257/20.10.2019
СЛАВЧО МАРИЕВ СТОЯНОВ258/20.10.2019
ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ259/20.10.2019
ЛАЛКА ПЕТРОВА ШАРГУБ260/20.10.2019
ПЕТЯ ВЪЗНЕСЕНОВА ДОЙЧЕВА261/20.10.2019
ПЕТЯ ЧАВДАРОВА МАВРОДИЕВА262/20.10.2019
СТОИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА263/20.10.2019
СТЕФАН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ264/20.10.2019
ПЕТЪР ПУЛЕВ ВРАЧЕВ265/20.10.2019
СНЕЖАНА ДОНЧЕВА ВРАЧЕВА266/20.10.2019
СЪБИНА СТОИЛОВА КИЧЕКОВА267/20.10.2019
ПЕТКО КУНЧЕВ ВЪЖАРОВ268/20.10.2019
СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА269/20.10.2019
СЛАВИ РАНГЕЛОВ ЧОБАНОВ270/20.10.2019
СЛАВЧО НИКОЛОВ БАРМОВ271/20.10.2019
ЮЛИАНА КОСТАДИНОВА ЧЕЧЕВА272/20.10.2019
ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА273/20.10.2019
РАЙНА ПАВЛОВА ХАДЖИЕВА274/20.10.2019
ПЕТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА275/20.10.2019
ПЕПА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА276/20.10.2019
РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЕНГАЛЕВИЧ277/20.10.2019
ТАНЯ ПАНЧЕВА РАЛЕВА278/20.10.2019
ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ279/20.10.2019
УЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЪРОВА280/20.10.2019
РАЙНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА281/20.10.2019
РОСИЦА АНТОНОВА КАМБУРОВА282/20.10.2019
НЕДЯЛКА БОГДАНОВА СТАНЕВА283/20.10.2019
НИКОЛА МАРИЯНОВ БУРНАРОВ284/20.10.2019
НЕЛИ НИКОЛОВА ДОБРЕВА285/20.10.2019
ДЕСИСЛАВА СТОИЛОВА НИКОЛОВА286/20.10.2019
ЕЛЕНА ИВАНОВА МАРКОВА287/20.10.2019
ТИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА288/20.10.2019
ТОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА289/20.10.2019
ВИКТОР КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ290/20.10.2019
ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ЙОРДАНОВА291/20.10.2019
МОНИКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА292/20.10.2019
АТАНАС ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ293/20.10.2019
ЖАНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА294/20.10.2019
БОГДАН АНГЕЛОВ ТОЛОВ295/20.10.2019
ЕМИНЕ ШЕВКЕТ САЛТЪКОВА296/20.10.2019
ДЕНИС АНДОНОВ САЛТЪКОВ297/20.10.2019
ДЖЕМ АНДОНОВ САЛТЪКОВ298/20.10.2019
БОРИС АСЕНОВ КОДЖАМАНОВ299/20.10.2019
СИЛВИЯ КОСТОВА МЕРДЖАНОВА300/20.10.2019
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА301/20.10.2019
ВИОЛЕТА БОЙЧЕВА КОЕВА302/20.10.2019
КРИСТИНА НИКОЛОВА КОЛЕШЕВА-ЙОНЧЕВА303/20.10.2019
ЛЮБКА ТОДОРОВА ГАЙДАДЖИЕВА304/20.10.2019
ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА305/20.10.2019
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ306/20.10.2019
МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВА ДРЕМСИЗОВА307/20.10.2019
МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТЕВА308/20.10.2019
МИТРА ДИМИТРОВА ПРИМОВА309/20.10.2019
КИРИЛКА АСЕНОВА ВЪЛЧЕВА310/20.10.2019
СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА311/20.10.2019
ИВАНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА312/20.10.2019
АНДРЕЙ ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ313/20.10.2019
МАРИЯ КРЪСТЕВА ПЕТРОВА314/20.10.2019
ХРАНТ ЕДУАРД КЕШИШЯН315/20.10.2019
РАМИС ОКТАЙ ШЕРИФ316/20.10.2019
МАРГАРИТА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА- ЦИРКОВА317/20.10.2019
МАРИЯ ПЕТРОВА БУТЕВА318/20.10.2019
МАРИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА319/20.10.2019
МИТКО ЮРИЕВ УЗУНОВ320/20.10.2019
МАРИЯ РАДИСЛАВОВА ГАНЧЕВА321/20.10.2019
МАРИЯНА СТОЯНОВА БАРЕВА322/20.10.2019
МИХАЛ ВАСИЛЕВ БАРЕВ323/20.10.2019
НИНА ГАНЧЕВА СИМОНОВА324/20.10.2019
НИКОЛАЙ ХРИСТЕВ ЦОНЧЕВ325/20.10.2019
МАРИЯ СТОЯНОВА ТИЛОВА-ЦОНЧЕВА326/20.10.2019
ВАНЯ ТАНЕВА ГОНТАРЬ327/20.10.2019
ВАСИЛ МИХАЙЛОВ БАРЕВ328/20.10.2019
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ОБРЕТЕНОВА329/20.10.2019
ГЕОРГИ РУМЕНОВ БАРЕВ330/20.10.2019
ДИМЧО АНГЕЛОВ МИЛКОВСКИ331/20.10.2019
ДЕННИЦА ХРИСТОВА СТАВРЕВА332/20.10.2019
ЕЛЕНКА СТАМОВА ИВАНОВА333/20.10.2019
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БАРЕВА334/20.10.2019
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЧОБАНОВ335/20.10.2019
СТОЯНА РАЧЕВА ТЕРЗИЕВА336/20.10.2019
ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ337/20.10.2019
СТОЯН МИТЕВ СЛАВОВ338/20.10.2019
ЛЮБЕН КИРИЛОВ ЛЮБЕНОВ339/20.10.2019
БОРИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА БЛАГОЕВА340/20.10.2019
АНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА341/20.10.2019
ИЛИАНА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА342/20.10.2019
ЙОВКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА343/20.10.2019
НИКОЛА СТЕФАНОВ ТУНЕВ344/20.10.2019
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ345/20.10.2019
МАРИЯ ДИМИТРОВА ШИШКОВА346/20.10.2019
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТОЙНОВА347/20.10.2019
СТЕФКА ПЕТРОВА КИРЯКОВА348/20.10.2019
ЗЛАТКА МИНЧЕВА МАНЧЕВА349/20.10.2019
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА350/20.10.2019
ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГАДЖЕВ351/20.10.2019
МАРИЯН КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ352/20.10.2019
ГАЛИН ПЕТРОВ ГРИГОРОВ353/20.10.2019
ГЕОРГИ НЕНЧЕВ КАЛПАКОВ354/20.10.2019
ВИКТОР ДИМИТРОВ МИРКОВИЧ355/20.10.2019
ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОНЧЕВ356/20.10.2019
ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПОПГЕНСКА357/20.10.2019
ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ358/20.10.2019
ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА РАЙЧИНОВА359/20.10.2019
РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА РАЧОВА360/20.10.2019
ИВАНКА ИВАНОВА СЛАВОВА361/20.10.2019
КОНСТАНТИН ВАЛЕРИЕВ ГЕШЕВ362/20.10.2019
СИЛВА БОХОС ДЖАНИКЯН363/20.10.2019
СЕВДАЛИНА БОГДАНОВА ТОДОРОВА364/20.10.2019
БЕДИК БАДРИК ДЖАНИКЯН365/20.10.2019
АНТАРАН ОНИК ДЖАНИКЯН366/20.10.2019
СЕРОП НИГОХОС ЙОЗГАТЛИЯН367/20.10.2019
ЕСТЕР СЕРОП ЙОЗГАТЛИЯН368/20.10.2019
БАДРИК БЕДИК ДЖАНИКЯН369/20.10.2019
АРТИН ГАРАБЕД АМУДЖИЯН370/20.10.2019
СИЛВАНА ВАРТАН АМУДЖИЯН371/20.10.2019
ТОДОРКА МАРКОВА ВЛАДИМИРОВА372/20.10.2019
ТОНИ НИКОЛОВА ВЛАДИМИРОВА373/20.10.2019
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРЛОКОВ374/20.10.2019
ЕДУАРД СИМЕОНОВ КОСТАНЯН375/20.10.2019
ИВАНКА ХРИСТЕВА СЛАВОВА376/20.10.2019
ВЕСЕЛИНА ЗАПРЯНОВА ШИНДЕВА377/20.10.2019
СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ДУКИНСКА378/20.10.2019
ЮЛИЯ ЕТВАРТ МАРАДЖИЙСКА379/20.10.2019
АНАХИД ГАРБИС ХЪНГИКЯН380/20.10.2019
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЧЕВ381/20.10.2019
ТОМИ КОЛЕВ ШИВАЧЕВ382/20.10.2019
ЖОРО ВАСКОВ ЗАИМОВ383/20.10.2019
ТОШКО НЕЙКОВ МИХАЙЛОВ384/20.10.2019
ХРИСТО АСЕНОВ СТОИЛОВ385/20.10.2019
САШО МИНЧЕВ САЙКОВ386/20.10.2019
МИТКО АСЕНОВ СТОИЛОВ387/20.10.2019
ТАНЬО КОЧЕВ ИВАНОВ388/20.10.2019
АСЕН КИРИЛОВ ИВАНОВ389/20.10.2019
НАСКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ390/20.10.2019
ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВ ЕМИЛОВ391/20.10.2019
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ392/20.10.2019
КОЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ393/20.10.2019
САНДО ВАСКОВ ИВАНОВ394/20.10.2019
АНГЕЛ БОЖКОВ КАРАГЬОЗОВ395/20.10.2019
ВАНЧО ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ396/20.10.2019
САШО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ397/20.10.2019
АНТОН ВАСИЛЕВ КАРАГЬОЗОВ398/20.10.2019
КОЧО ВАСКОВ КАРАГЬОЗОВ399/20.10.2019
АСЕН ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ400/20.10.2019
ИВАН АНТОНОВ КАРАГЬОЗОВ401/20.10.2019
КОЛЬО ТОМОВ ШИВАЧЕВ402/20.10.2019
ВАНЯ ИВАНОВА ТИМУШЕВА403/20.10.2019
ПЕРХАН РЕДЖЕПОВА КАРАМУКОВА - анулиран404/20.10.2019
ЗЛАТКА ИГНАТОВА КАРАИВАНОВА405/20.10.2019
НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА406/20.10.2019
КЕРИМ ИБРЯМ АЛИ407/20.10.2019
ИВАН РУСЕВ КАТЕРИНСКИ408/20.10.2019
МЕЛЕК ОСМАН САИДОВА409/20.10.2019
КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ПАРТЕНИЕВ410/20.10.2019
МИРОСЛАВ КОНСТАНТИНОВ МИЛУШЕВ411/20.10.2019
АНГЕЛ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ412/20.10.2019
ВИОЛЕТА КИРИЛОВА МИЛЕВА413/20.10.2019
АНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА414/20.10.2019
НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА КЛИМЕНТОВА415/20.10.2019
ИВАНКА КОЕВА КРЪСТАНОВА416/20.10.2019
ЯННА ИВАНОВА КОСТОВА417/20.10.2019
ТАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА418/20.10.2019
НИКОЛАЙ ДИМОВ ВАСИЛЕВ419/20.10.2019
ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ЙОРГОВА420/20.10.2019
РУМЕН СТЕФАНОВ ЙОРГОВ421/20.10.2019
СНЕЖАНА ХРИСТЕВА ВЕЛЕВА422/20.10.2019
ФИЛИП СВЕТОСЛАВОВ ДУХОВНИКОВ423/20.10.2019
ПЕНКА ДИМИТРОВА ЕНДАРОВА424/20.10.2019
ВЕЛИЧКА ТАНЕВА СТОЙЧЕВА425/20.10.2019
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ426/20.10.2019
РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИХОВА427/20.10.2019
ХРИСОНА МИХАЛЕВА ЦОЛОВА428/20.10.2019
ВЕНСАН БОРИСОВ ТАЧЕВ429/20.10.2019
ВЕНЦИСЛАВ ПАНЧЕВ ЧАРДАКЛИЕВ430/20.10.2019
ПЕТЯ ЯНКОВА КАМБУРОВА431/20.10.2019
СОНЯ СЛАВЧЕВА ПОПОВА432/20.10.2019
СЛАВЧО ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ433/20.10.2019
СТАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА НЕДЕЛЧЕВА434/20.10.2019
ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БОЖИЛОВА-ВИДОЛОВА435/20.10.2019
ПАВЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА436/20.10.2019
КРИСТИАН ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ437/20.10.2019
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ438/20.10.2019
ЙОНКО ИЛИЕВ ПОПИВАНОВ439/20.10.2019
ПЛАМЕН БОРИСОВ СЛИВОВ440/20.10.2019
КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА КОСТОВА-КОЛЕВА441/20.10.2019
ВЕНЕТА ДИМИТРОВА РАБАДЖИЙСКА442/20.10.2019
СТОЯН ВЕСЛАВОВ ПЕЕВ443/20.10.2019
ФИДАНКА БОТЕВА КРЪСТЕВА444/20.10.2019
ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА КАРАДЖОВА445/20.10.2019
МИХАИЛ СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ446/20.10.2019
КРАСИМИРА АНГЕЛОВА СТАНЕВА447/20.10.2019
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ448/20.10.2019
МАРИЯ ПЕТКОВА БОЗОВА449/20.10.2019
КРИСТИНА АНГЕЛОВА МИНЧЕВА450/20.10.2019
ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА451/20.10.2019
ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРТИНОВА452/20.10.2019
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ453/20.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения