коалиция Ние, Гражданите

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
АЛБЕРТ ПЕНЕВ ПЕНЕВ - анулиран№ 442 / 15.10.2019 г.
АЛЕКС СТЕФАНОВ СТОИМЕНОВ - анулиран№ 58 / 15.10.2019 г.
Александър Анестиев Тимчев - анулиран№ 349 / 15.10.2019 г.
Александър Веселинов Георгиев - анулиран№ 299 / 15.10.2019 г.
Александър Владимиров Димитров - анулиран№ 267 / 15.10.2019 г.
Александър Митков Меликаров - анулиран№ 293 / 15.10.2019 г.
АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ МАРЕВ - анулиран№ 286 / 15.10.2019 г.
Ана Георгиева Лазарова - анулиран№ 228 / 15.10.2019 г.
АНА МИТКОВА ДИМИТРОВА - анулиран№ 436 / 15.10.2019 г.
Анастасия Петрова Глушкова - анулиран№ 59 / 15.10.2019 г.
Ангел Маринов Райковски - анулиран№ 66 / 15.10.2019 г.
Ангел Стоилов Атанасов - анулиран№ 140 / 15.10.2019 г.
Андон Атанасов Тосев - анулиран№ 407 / 15.10.2019 г.
Андреана Борисова Андреева - анулиран№ 81 / 15.10.2019 г.
Андреана Пенева Палазова - анулиран№ 370 / 15.10.2019 г.
Анета Николова Радина-Буцева - анулиран№ 240 / 15.10.2019 г.
Анжела Красимирова Стефанова - анулиран№ 204 / 15.10.2019 г.
Анка Асенова Христева - анулиран№ 207 / 15.10.2019 г.
АНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА - анулиран№ 16 / 15.10.2019 г.
Антоанета Славова Пенова - анулиран№ 104 / 15.10.2019 г.
Антон Димитров Балъмов - анулиран№ 143 / 15.10.2019 г.
Антон Лилков Шотаров - анулиран№ 222 / 15.10.2019 г.
Антон Светлинов Димитров - анулиран№ 191 / 15.10.2019 г.
Антоний Велинов Карафезиев - анулиран№ 182 / 15.10.2019 г.
АНТОНИН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ - анулиран№ 406 / 15.10.2019 г.
АНТОНИЯ АНТОНОВА РАЙЧЕВСКА - анулиран№ 98 / 15.10.2019 г.
Антония Ивова Русева - анулиран№ 165 / 15.10.2019 г.
Ардаш Оник Мелконян - анулиран№ 319 / 15.10.2019 г.
Арман Манук Дайджанян - анулиран№ 266 / 15.10.2019 г.
Арсения Трифонова Дончева - анулиран№ 47 / 15.10.2019 г.
Ася Димитрова Найденова - анулиран№ 119 / 15.10.2019 г.
Атанас Атанасов Георгиев - анулиран№ 410 / 15.10.2019 г.
Атанас Генчев Генчев - анулиран№ 202 / 15.10.2019 г.
АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ - анулиран№ 159 / 15.10.2019 г.
Атанас Иванов Бодурски - анулиран№ 389 / 15.10.2019 г.
АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ - анулиран№ 257 / 15.10.2019 г.
АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ - анулиран№ 45 / 15.10.2019 г.
Атанас Николов Гургов - анулиран№ 314 / 15.10.2019 г.
Атанаска Венциславова Толева - анулиран№ 392 / 15.10.2019 г.
АТАНАСКА ПЕТКОВА БЕСЛИМОВА - анулиран№ 409 / 15.10.2019 г.
Атанаска Петрова Чончорова - анулиран№ 214 / 15.10.2019 г.
Бисерка Веселинова Аврамова - анулиран№ 435 / 15.10.2019 г.
БОЖАНКА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА-МИХАЙЛОВА - анулиран№ 52 / 15.10.2019 г.
Божийка Кирилова Георгиева - анулиран№ 399 / 15.10.2019 г.
Борис Иванов Мутафчиев - анулиран№ 369 / 15.10.2019 г.
Борис Николов Филипов - анулиран№ 418 / 15.10.2019 г.
Борислав Здравков Маргаритов - анулиран№ 123 / 15.10.2019 г.
БОРИСЛАВ МИЛКОВ КУМАНОВ - анулиран№ 416 / 15.10.2019 г.
Боян Борисов Сивинов - анулиран№ 163 / 15.10.2019 г.
Валентин Александров Ганчев - анулиран№ 136 / 15.10.2019 г.
Валентин Николаев Хаджийски - анулиран№ 268 / 15.10.2019 г.
Валерий Здравков Дочев - анулиран№ 189 / 15.10.2019 г.
Валя Енчова Калинина - анулиран№ 34 / 15.10.2019 г.
ВАНЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА - анулиран№ 365 / 15.10.2019 г.
Ваня Живкова Иванова - анулиран№ 278 / 15.10.2019 г.
ВАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ХАРБАЛИЕВА - анулиран№ 317 / 15.10.2019 г.
ВАНЯ СТОЯНОВА ЦАРЕВА - анулиран№ 311 / 15.10.2019 г.
Васил Георгиев Ковачев - анулиран№ 231 / 15.10.2019 г.
Васил Руменов Милев - анулиран№ 133 / 15.10.2019 г.
ВАСИЛ РУМЕНОВ СПАСОВ - анулиран№ 361 / 15.10.2019 г.
ВАСИЛ СТОЯНОВ РАДИН - анулиран№ 327 / 15.10.2019 г.
Васка Петрова Маркова - анулиран№ 83 / 15.10.2019 г.
Велина Георгиева Джамурова - анулиран№ 415 / 15.10.2019 г.
Величка Димитрова Янкова - анулиран№ 186 / 15.10.2019 г.
Величка Николова Славова - анулиран№ 170 / 15.10.2019 г.
Величка Тодорова Илиева - анулиран№ 181 / 15.10.2019 г.
Величко Тодоров Величков - анулиран№ 137 / 15.10.2019 г.
Величко Христов Кожухаров - анулиран№ 96 / 15.10.2019 г.
Венета Савова Карапанова - анулиран№ 107 / 15.10.2019 г.
Венцеслава Константинова Миладинова - анулиран№ 340 / 15.10.2019 г.
ВЕНЦИСЛАВА ТОШКОВА ЕЛМАЗОВА - анулиран№ 212 / 15.10.2019 г.
Весела Иванова Гюзелева - анулиран№ 178 / 15.10.2019 г.
ВЕСЕЛЕНА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА - анулиран№ 367 / 15.10.2019 г.
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ - анулиран№ 40 / 15.10.2019 г.
ВЕСЕЛИН ОМАР ОТМАН - анулиран№ 295 / 15.10.2019 г.
Веселина Борисова Такева - анулиран№ 61 / 15.10.2019 г.
ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАНОВА - анулиран№ 373 / 15.10.2019 г.
ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА - анулиран№ 374 / 15.10.2019 г.
Веселина Костова Димитрова - анулиран№ 126 / 15.10.2019 г.
ВЕСКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ - анулиран№ 235 / 15.10.2019 г.
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ПЪРВАНОВСКИ - анулиран№ 331 / 15.10.2019 г.
Виктория Михайлова Тошева - анулиран№ 335 / 15.10.2019 г.
ВИКТОРИЯ СВЕТЛИНОВА ГЕОРГИЕВА - анулиран№ 71 / 15.10.2019 г.
Владимир Владимиров Апостолов - анулиран№ 116 / 15.10.2019 г.
ВЛАДИМИР СПИРОВ КОСТОВ - анулиран№ 91 / 15.10.2019 г.
Вяра Александрова Данева - анулиран№ 338 / 15.10.2019 г.
Вяра Христова Николова - анулиран№ 122 / 15.10.2019 г.
ГАБРИЕЛ ОННИК ЧАМУРДЖИЯН - анулиран№ 7 / 15.10.2019 г.
Гавраил Весков Маджаров - анулиран№ 298 / 15.10.2019 г.
ГАЛИН ГАНЕВ ГАНЧЕВ - анулиран№ 423 / 15.10.2019 г.
Галина Димитрова Куткурова - анулиран№ 261 / 15.10.2019 г.
ГАЛЯ СТОЯНОВА ПАВЛОВА - анулиран№ 304 / 15.10.2019 г.
Георги Димитров Алексиев - анулиран№ 142 / 15.10.2019 г.
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИЧЕВ - анулиран№ 422 / 15.10.2019 г.
Георги Драгомиров Георгиев - анулиран№ 152 / 15.10.2019 г.
ГЕОРГИ МАРИНОВ МИЛУШЕВ - анулиран№ 357 / 15.10.2019 г.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПРОТОПОПОВ - анулиран№ 221 / 15.10.2019 г.
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ - анулиран№ 339 / 15.10.2019 г.
ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУХОВ - анулиран№ 246 / 15.10.2019 г.
Георги Русев Катерински - анулиран№ 25 / 15.10.2019 г.
Георги Тодоров Мирчев - анулиран№ 412 / 15.10.2019 г.
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ - анулиран№ 439 / 15.10.2019 г.
ГЕОРГИ ЦАНКОВ МИШЕВ - анулиран№ 20 / 15.10.2019 г.
Гергана Йорданова Видолова - анулиран№ 32 / 15.10.2019 г.
Гинка Колева Челибакова - анулиран№ 216 / 15.10.2019 г.
Гита Стоилова Дерузова - анулиран№ 218 / 15.10.2019 г.
Гошо Лилянов Бъчваров - анулиран№ 134 / 15.10.2019 г.
Григор Михайлов Галатов - анулиран№ 110 / 15.10.2019 г.
Даниел Антонов Танев - анулиран№ 378 / 15.10.2019 г.
Даниел Баракат Сюлейман - анулиран№ 82 / 15.10.2019 г.
Даниел Добромиров Кардашлиев - анулиран№ 316 / 15.10.2019 г.
ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ТОДОРОВА - анулиран№ 333 / 15.10.2019 г.
Даниела Георгиева Кафадарова - анулиран№ 444 / 15.10.2019 г.
Даниела Димитрова Гатева - анулиран№ 193 / 15.10.2019 г.
Даниела Иванова Величкова - анулиран№ 146 / 15.10.2019 г.
ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦЪРОВА - анулиран№ 325 / 15.10.2019 г.
Данита Ангелова Илийска - анулиран№ 282 / 15.10.2019 г.
ДАРИНА КОЕВА КРЪСТЕВА - анулиран№ 234 / 15.10.2019 г.
Деян Георгиев Дешков - анулиран№ 77 / 15.10.2019 г.
Димитрина Атанасова Никова - анулиран№ 9 / 15.10.2019 г.
Димитрина Евгениева Георгиева - анулиран№ 84 / 15.10.2019 г.
ДИМИТЪР АНТОНИЕВ АТАНАСОВ - анулиран№ 366 / 15.10.2019 г.
Димитър Благоев Иванов - анулиран№ 363 / 15.10.2019 г.
Димитър Иванов Евтимов - анулиран№ 157 / 15.10.2019 г.
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДЕВ - анулиран№ 371 / 15.10.2019 г.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ КРЕМЕНАРОВ - анулиран№ 10 / 15.10.2019 г.
ДИМКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА - анулиран№ 106 / 15.10.2019 г.
ДИНКО ТАНЕВ ДИНЕВ - анулиран№ 384 / 15.10.2019 г.
ДОНКА ЖЕКОВА КИРКОВА - анулиран№ 76 / 15.10.2019 г.
ДОНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА - анулиран№ 351 / 15.10.2019 г.
Дончо Михайлов Денев - анулиран№ 428 / 15.10.2019 г.
Дора Минаева Иванова - анулиран№ 270 / 15.10.2019 г.
Доротея Добрева Димова - анулиран№ 53 / 15.10.2019 г.
ЕВА-МАРИЯ антоний Райчевска - анулиран№ 97 / 15.10.2019 г.
Евгения Костадинова Вълчинова - анулиран№ 345 / 15.10.2019 г.
ЕКАТЕРИНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА - анулиран№ 22 / 15.10.2019 г.
ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА ВУЛЕВА - анулиран№ 353 / 15.10.2019 г.
Елена Запрянова Бързева - анулиран№ 206 / 15.10.2019 г.
Елена Иванова Бърдукова - анулиран№ 358 / 15.10.2019 г.
Елена Йорданова Николова - анулиран№ 405 / 15.10.2019 г.
ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА ДЕРИБЕЕВА - анулиран№ 382 / 15.10.2019 г.
Елена Неделчева Кохчиева - анулиран№ 403 / 15.10.2019 г.
Елена Николова Маринова - анулиран№ 238 / 15.10.2019 г.
Елена Пейчева Панайотова - анулиран№ 372 / 15.10.2019 г.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА - анулиран№ 329 / 15.10.2019 г.
Елена Стоянова Кърпарова - анулиран№ 280 / 15.10.2019 г.
Елисавета Василева Даскалова - анулиран№ 56 / 15.10.2019 г.
ЕЛМОНА БАДВАГАН ЕРАМЯН - анулиран№ 92 / 15.10.2019 г.
ЕМАНУИЛ НИКОЛАЕВ АМБАРЕВ - анулиран№ 255 / 15.10.2019 г.
Емил Янков Янев - анулиран№ 393 / 15.10.2019 г.
Емилия Ваклинова Хаджийска - анулиран№ 272 / 15.10.2019 г.
ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА - анулиран№ 21 / 15.10.2019 г.
ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЛУКОВА - анулиран№ 352 / 15.10.2019 г.
ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА - анулиран№ 308 / 15.10.2019 г.
Енчо Иванов Иванов - анулиран№ 408 / 15.10.2019 г.
ЕНЧО ЯВОРОВ ОПЪЛЧЕНСКИ - анулиран№ 55 / 15.10.2019 г.
Жана Георгиева Китипова - анулиран№ 288 / 15.10.2019 г.
ЖАНА СЕВДАЛИНОВА САРИЕВА - анулиран№ 381 / 15.10.2019 г.
Жанета Илкова Асенова - анулиран№ 135 / 15.10.2019 г.
ЖЕКО ИЛКОВ ПЕТРОВ - анулиран№ 75 / 15.10.2019 г.
Жени Георгиева Георгиева - анулиран№ 225 / 15.10.2019 г.
Жулиет Миленова Яркова - анулиран№ 51 / 15.10.2019 г.
Запрян Иванов Дерузов - анулиран№ 276 / 15.10.2019 г.
Запрян Николов Андонов - анулиран№ 347 / 15.10.2019 г.
Запрянка Танчева Чоплишка-Бон - анулиран№ 395 / 15.10.2019 г.
Захари Рашков Асенов - анулиран№ 129 / 15.10.2019 г.
ЗВЕЗДАЛИНА РУМЕНОВА МАДЖИРОВА - анулиран№ 102 / 15.10.2019 г.
Здравка Димитрова Мутафчиева - анулиран№ 368 / 15.10.2019 г.
Здравко Димитров Джамуров - анулиран№ 427 / 15.10.2019 г.
ЗДРАВКО ПЕТКОВ ЗЛАТЕВ - анулиран№ 396 / 15.10.2019 г.
Златан Фердинандов Колев - анулиран№ 67 / 15.10.2019 г.
Зора Веселинова Маргаритова - анулиран№ 130 / 15.10.2019 г.
ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ЗАПРЯНОВА - анулиран№ 227 / 15.10.2019 г.
Ивайло Николов Иванов - анулиран№ 166 / 15.10.2019 г.
Иван Ангелов Тикларов - анулиран№ 73 / 15.10.2019 г.
Иван Атанасов Ангелов - анулиран№ 150 / 15.10.2019 г.
Иван Атанасов Бодурски - анулиран№ 379 / 15.10.2019 г.
Иван Василев Василев - анулиран№ 144 / 15.10.2019 г.
ИВАН ВЛАДИМИРОВ ДУЕВСКИ - анулиран№ 239 / 15.10.2019 г.
Иван Вълчев Христов - анулиран№ 274 / 15.10.2019 г.
ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ - анулиран№ 277 / 15.10.2019 г.
Иван Димитров Костадинов - анулиран№ 46 / 15.10.2019 г.
ИВАН ЛЮБОМИРОВ НЕНЧЕВ - анулиран№ 5 / 15.10.2019 г.
Иван Митев Иванов - анулиран№ 271 / 15.10.2019 г.
ИВАН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ - анулиран№ 294 / 15.10.2019 г.
ИВАН Стайков ДИМИТРОВ - анулиран№ 121 / 15.10.2019 г.
ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ЯРКОВА - анулиран№ 50 / 15.10.2019 г.
Иванка Калчева Методиева - анулиран№ 215 / 15.10.2019 г.
ИВАНКА КОСТАДИНОВА БОРУКОВА - анулиран№ 90 / 15.10.2019 г.
Иванка Кънчева Теофилова - анулиран№ 60 / 15.10.2019 г.
Иванка Матеева Томова - анулиран№ 185 / 15.10.2019 г.
Иванка Тодорова Стоянова - анулиран№ 355 / 15.10.2019 г.
Иванка Тодорова Тодорова - анулиран№ 230 / 15.10.2019 г.
Ивелина Христова Семова - анулиран№ 196 / 15.10.2019 г.
Ивета Стоянова Иванова - анулиран№ 388 / 15.10.2019 г.
Ивилян Рангелов Линев - анулиран№ 99 / 15.10.2019 г.
Иво Костадинов Тенов - анулиран№ 85 / 15.10.2019 г.
Илиана Василева Милкова-Томова - анулиран№ 337 / 15.10.2019 г.
Илиана Динкова Криворова - анулиран№ 446 / 15.10.2019 г.
ИЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДЖАРОВА - анулиран№ 445 / 15.10.2019 г.
ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ВЪЛЧАНОВ - анулиран№ 33 / 15.10.2019 г.
ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДАНЕВ - анулиран№ 151 / 15.10.2019 г.
ИЛИЯНА НИКОЛОВА БЕНИНА - анулиран№ 236 / 15.10.2019 г.
ИЛИЯНА ТОНЕВА ПЕПЕЛАНОВА - анулиран№ 93 / 15.10.2019 г.
Илко Георгиев Раев - анулиран№ 301 / 15.10.2019 г.
Ина Йорданова Пондева - анулиран№ 251 / 15.10.2019 г.
Ирина Иванова Маринова - анулиран№ 203 / 15.10.2019 г.
ЙОАН ТОДОРОВ МАТАНОВ - анулиран№ 70 / 15.10.2019 г.
Йоана Костадинова Ганчева - анулиран№ 200 / 15.10.2019 г.
ЙОВКА Василева ЯНАКИЕВА - анулиран№ 262 / 15.10.2019 г.
Йовка Иванова Чапкънска - анулиран№ 259 / 15.10.2019 г.
Йорданка Василева Фортева - анулиран№ 113 / 15.10.2019 г.
Йорданка Димитрова Димитрова - анулиран№ 101 / 15.10.2019 г.
Йорданка Йонкова Бързева - анулиран№ 205 / 15.10.2019 г.
Йорданка Стоева Караджова - анулиран№ 241 / 15.10.2019 г.
Йорданка Тодорова Николова - анулиран№ 174 / 15.10.2019 г.
Йосиф Антонов Кескинов - анулиран№ 17 / 15.10.2019 г.
Калин Димитров Бончев - анулиран№ 229 / 15.10.2019 г.
КАЛИН ХРИСТОВ КУМАНОВАЛИ - анулиран№ 242 / 15.10.2019 г.
КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КУНЧЕВ - анулиран№ 54 / 15.10.2019 г.
Калоян Янков Данев - анулиран№ 334 / 15.10.2019 г.
Каролина Севдалинова Димитрова - анулиран№ 124 / 15.10.2019 г.
Катя Димитрова Каранова - анулиран№ 198 / 15.10.2019 г.
КАТЯ СПАСОВА НЕДЕВСКА - анулиран№ 419 / 15.10.2019 г.
КЕРОП ХАРУТЮН ДАРАДЖИЯН - анулиран№ 64 / 15.10.2019 г.
КИРИЛ БОРИСОВ БЛАЧЕВ - анулиран№ 354 / 15.10.2019 г.
Кирил Димитров Андонов - анулиран№ 219 / 15.10.2019 г.
КИРИЛ ИЛИЕВ КИРЧЕВ - анулиран№ 289 / 15.10.2019 г.
Коста Петров Динев - анулиран№ 180 / 15.10.2019 г.
КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШКЕМБИЕВ - анулиран№ 26 / 15.10.2019 г.
Костадин Иванов Гайдаджиев - анулиран№ 127 / 15.10.2019 г.
КОСТАДИН ИВАНОВ ДЖИСОВ - анулиран№ 284 / 15.10.2019 г.
Костадин Иванов Жиговечки - анулиран№ 89 / 15.10.2019 г.
Костадин Хенриев Гудин - анулиран№ 65 / 15.10.2019 г.
Красимир Василев Величков - анулиран№ 62 / 15.10.2019 г.
Красимир Емилов Емилов - анулиран№ 42 / 15.10.2019 г.
КРАСИМИР НИКОЛОВ СТАНЕВ - анулиран№ 264 / 15.10.2019 г.
КРАСИМИР ХРИСТОСОВ ЙОРДАНОВ - анулиран№ 252 / 15.10.2019 г.
Красимира Бончева Ангелова - анулиран№ 300 / 15.10.2019 г.
Лалка Мирчева Бояджиева - анулиран№ 128 / 15.10.2019 г.
Лили Костадинова Илчева - анулиран№ 322 / 15.10.2019 г.
Лилия Кръстева Иванова - анулиран№ 309 / 15.10.2019 г.
Лушка Лукова Бундова - анулиран№ 37 / 15.10.2019 г.
ЛЪЧЕЗАР ЕНЕВ ЕНКОВ - анулиран№ 86 / 15.10.2019 г.
ЛЮБЕН МЛАДЕНОВ БРЪНЗАЛОВ - анулиран№ 160 / 15.10.2019 г.
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - анулиран№ 377 / 15.10.2019 г.
ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕНЧЕВ - анулиран№ 263 / 15.10.2019 г.
Людмил Константинов Люцканов - анулиран№ 167 / 15.10.2019 г.
Людмила Николова Джонджорова - анулиран№ 63 / 15.10.2019 г.
Максим Георгиев Велинов - анулиран№ 306 / 15.10.2019 г.
Малин Денков Папазов - анулиран№ 4 / 15.10.2019 г.
Маник Карекин Бояджиева - анулиран№ 391 / 15.10.2019 г.
МАРГАРИТА МИЛКОВА ДИМИТРОВА - анулиран№ 414 / 15.10.2019 г.
Мари Агоп Фурнаджиян - анулиран№ 438 / 15.10.2019 г.
МАРИАНА БОЙКОВА ЙЪЛМАЗ - анулиран№ 364 / 15.10.2019 г.
МАРИАНА ИЛИЙЧЕВА ВАСИЛЕВА - анулиран№ 15 / 15.10.2019 г.
МАРИЕТА МИЛЧЕВА КАРАИВАНОВА - анулиран№ 233 / 15.10.2019 г.
МАРИЙКА БОРИСОВА ИВАНОВА - анулиран№ 279 / 15.10.2019 г.
Марийка Трендафилова Петрова - анулиран№ 68 / 15.10.2019 г.
Марийка Трендафилова Стоянова - анулиран№ 35 / 15.10.2019 г.
Мария Ангелова Велчева - анулиран№ 330 / 15.10.2019 г.
Мария Бисерова Иванова - анулиран№ 95 / 15.10.2019 г.
Мария Вихърова Величкова - анулиран№ 13 / 15.10.2019 г.
Мария Владимирова Драганова - анулиран№ 421 / 15.10.2019 г.
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА - анулиран№ 310 / 15.10.2019 г.
Мария Георгиева Николова - анулиран№ 447 / 15.10.2019 г.
Мария Георгиева Чешмеджиева - анулиран№ 41 / 15.10.2019 г.
Мария Неделчева Дойчева - анулиран№ 424 / 15.10.2019 г.
Мария Петрова Спасова - анулиран№ 103 / 15.10.2019 г.
Мария Тодорова Галибарска - анулиран№ 184 / 15.10.2019 г.
Мария Тодорова Караминчева - анулиран№ 156 / 15.10.2019 г.
Мария Христова Гушева - анулиран№ 290 / 15.10.2019 г.
Мария Христова Динева - анулиран№ 179 / 15.10.2019 г.
МАРИЯН ЦВЕТАНОВ ДОТКИН - анулиран№ 254 / 15.10.2019 г.
Марияна Добрева Димитрова - анулиран№ 169 / 15.10.2019 г.
МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ - анулиран№ 346 / 15.10.2019 г.
МЕРИЛИН МИХАИЛОВА НЕВИНОВА - анулиран№ 431 / 15.10.2019 г.
Микаела Симон Джамджиян - анулиран№ 429 / 15.10.2019 г.
Милен Кирчев Николов - анулиран№ 197 / 15.10.2019 г.
Милко Карамфилов Лилов - анулиран№ 328 / 15.10.2019 г.
Минка Миткова Кирева - анулиран№ 177 / 15.10.2019 г.
Мирослава Иванова Митева - анулиран№ 28 / 15.10.2019 г.
Михаил Григоров Михайлов - анулиран№ 303 / 15.10.2019 г.
Мишел - Иван Христов Христев - анулиран№ 348 / 15.10.2019 г.
Момчил Димитров Трифонов - анулиран№ 155 / 15.10.2019 г.
Надежда Атанасова Бодурска - анулиран№ 390 / 15.10.2019 г.
Надежда Живкова Митева - анулиран№ 132 / 15.10.2019 г.
Надежда Костадинова Боринарска - анулиран№ 172 / 15.10.2019 г.
Надежда Костадинова Янева - анулиран№ 94 / 15.10.2019 г.
НАДЕЖДА МАРИЕВА НИКОЛОВА - анулиран№ 376 / 15.10.2019 г.
НАДКА ЖИВКОВА АЗОВА - анулиран№ 14 / 15.10.2019 г.
Надя Александрова Илиева - анулиран№ 213 / 15.10.2019 г.
Надя Стоева Димитрова - анулиран№ 291 / 15.10.2019 г.
НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ - анулиран№ 321 / 15.10.2019 г.
Найден Иванов Димитров - анулиран№ 108 / 15.10.2019 г.
Найден Митков Салтъков - анулиран№ 162 / 15.10.2019 г.
НАТАЛИЯ ПЕПОВА МАДЖАРОВА - анулиран№ 344 / 15.10.2019 г.
Невена Илиева Генова - анулиран№ 258 / 15.10.2019 г.
НЕДЕЛИН КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ - анулиран№ 39 / 15.10.2019 г.
Недялка Братанова Братанова - анулиран№ 401 / 15.10.2019 г.
НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА СТОЙНОВА - анулиран№ 78 / 15.10.2019 г.
Недялка Петрова Коева - анулиран№ 315 / 15.10.2019 г.
Недялка Стоева Костова - анулиран№ 154 / 15.10.2019 г.
Недялко Филипов Терзиев - анулиран№ 153 / 15.10.2019 г.
Нели Василева Бусарова - анулиран№ 402 / 15.10.2019 г.
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ - анулиран№ 224 / 15.10.2019 г.
Никола Дончев Николов - анулиран№ 201 / 15.10.2019 г.
Николай Владиславов Юнаков - анулиран№ 161 / 15.10.2019 г.
НИКОЛАЙ ЕМАНУИЛОВ АМБАРЕВ - анулиран№ 256 / 15.10.2019 г.
НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ПРИМОВ - анулиран№ 383 / 15.10.2019 г.
НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АРНАУДОВ - анулиран№ 253 / 15.10.2019 г.
НИКОЛАЙ САВОВ ЛЕКОВ - анулиран№ 362 / 15.10.2019 г.
НИКОЛЕТ АЛБЕРТ ПЕНЕВА-ДАМБАРОВА - анулиран№ 443 / 15.10.2019 г.
Николета Валентинова Найденова - анулиран№ 195 / 15.10.2019 г.
Николина Атанасова Цакова - анулиран№ 341 / 15.10.2019 г.
НИКОЛИНА ДИМОВА НИХТЯНОВА - анулиран№ 343 / 15.10.2019 г.
Николинка Божидарова Стрезова - анулиран№ 400 / 15.10.2019 г.
Нина Дончева Дончева - анулиран№ 342 / 15.10.2019 г.
Нина Калчева Николова - анулиран№ 332 / 15.10.2019 г.
Нурица ГарабеТ Чамурджиян - анулиран№ 12 / 15.10.2019 г.
Огнян Маринов Велев - анулиран№ 109 / 15.10.2019 г.
ОЛГА ГЕНАДИЕВНА СОЛОДОВА - анулиран№ 27 / 15.10.2019 г.
ОННИК ГАРО ЧАМУРДЖИЯН - анулиран№ 69 / 15.10.2019 г.
Павел ЛюбовПавлов - анулиран№ 433 / 15.10.2019 г.
Павел Пенчев Петров - анулиран№ 398 / 15.10.2019 г.
Павлина Бисерова Лилова - анулиран№ 285 / 15.10.2019 г.
Павлина Николова Стойнова - анулиран№ 265 / 15.10.2019 г.
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА - анулиран№ 359 / 15.10.2019 г.
Пенка Вълчева Карамилева - анулиран№ 141 / 15.10.2019 г.
Пенка Димитрова Найденова - анулиран№ 118 / 15.10.2019 г.
Пенка Донева Дончева - анулиран№ 168 / 15.10.2019 г.
Пенка Стоянова Николова - анулиран№ 176 / 15.10.2019 г.
Пенчо Димов Стоянов - анулиран№ 356 / 15.10.2019 г.
Петкана Петрова Даракчиева - анулиран№ 164 / 15.10.2019 г.
Петко Атанасов Нинев - анулиран№ 2 / 15.10.2019 г.
ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ КИРКОВ - анулиран№ 49 / 15.10.2019 г.
Петрана Карамфилова Кръстева - анулиран№ 430 / 15.10.2019 г.
Петър Валентинов Гозманов - анулиран№ 125 / 15.10.2019 г.
ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ СТОЙЧЕВ - анулиран№ 74 / 15.10.2019 г.
ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОЙЧЕВ - анулиран№ 283 / 15.10.2019 г.
ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРУНОВ - анулиран№ 292 / 15.10.2019 г.
Петър Янков Запрев - анулиран№ 188 / 15.10.2019 г.
Петя Петрова Димитрова - анулиран№ 404 / 15.10.2019 г.
Петя Василева Василска - анулиран№ 437 / 15.10.2019 г.
ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА - анулиран№ 281 / 15.10.2019 г.
Петя Емилова Дачева - анулиран№ 323 / 15.10.2019 г.
ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА - анулиран№ 320 / 15.10.2019 г.
Петя Иванова Цанкова - анулиран№ 209 / 15.10.2019 г.
ПЕШО ПАВЛОВ КАКАРСКИ - анулиран№ 244 / 15.10.2019 г.
ПЛАМЕН ПЕТРОВ РАДЕВ - анулиран№ 385 / 15.10.2019 г.
ПЛАМЕНА ЛЮБОМИРОВА ЧОЧЕВА - анулиран№ 375 / 15.10.2019 г.
Радка Ангелова Запрева - анулиран№ 187 / 15.10.2019 г.
Радка Дончева Рибарова - анулиран№ 305 / 15.10.2019 г.
Радка Иванова Манолова- Атанасова - анулиран№ 248 / 15.10.2019 г.
Радка Любенова Андреева - анулиран№ 88 / 15.10.2019 г.
Радка Маринова Драганова - анулиран№ 237 / 15.10.2019 г.
РАДОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ - анулиран№ 120 / 15.10.2019 г.
Радослав Цветанов Барболов - анулиран№ 117 / 15.10.2019 г.
Радостин Йорданов Карамфилов - анулиран№ 100 / 15.10.2019 г.
РАИФ СЕЙДАХМЕД РЕДЖЕБ - анулиран№ 105 / 15.10.2019 г.
Рангел Димитров Маринов - анулиран№ 417 / 15.10.2019 г.
РАШО ВЕЛЧЕВ КАЙРЯКОВ - анулиран№ 420 / 15.10.2019 г.
РОЗИТА НИКОЛОВА РУПЧЕВА - анулиран№ 307 / 15.10.2019 г.
РОСЕН ЙОСИФОВ БАКАЛОВ - анулиран№ 48 / 15.10.2019 г.
Росица Вескова Гаджакова - анулиран№ 87 / 15.10.2019 г.
Росица Димитрова Казиска - анулиран№ 57 / 15.10.2019 г.
Румен Йорданов Зефов - анулиран№ 326 / 15.10.2019 г.
РУСКО ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ - анулиран№ 411 / 15.10.2019 г.
САНТУХИ ХАИК ГЕНОВА - анулиран№ 6 / 15.10.2019 г.
САРА САРКИС САРИЯН - анулиран№ 387 / 15.10.2019 г.
Светлана Бонова Бонова - анулиран№ 269 / 15.10.2019 г.
Светлана Дианова Димитрова - анулиран№ 360 / 15.10.2019 г.
СИЛВА ЛЕВОН ФЪРЪНДЖЯН - анулиран№ 441 / 15.10.2019 г.
Силвия Георгиева Бръзкова - анулиран№ 413 / 15.10.2019 г.
СИЛВИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА - анулиран№ 397 / 15.10.2019 г.
Славка Христева Янкулова - анулиран№ 226 / 15.10.2019 г.
Снежана Миланова Миланова - анулиран№ 440 / 15.10.2019 г.
Соня Димитрова Киркова - анулиран№ 220 / 15.10.2019 г.
Соня Иванова Овнарова - анулиран№ 115 / 15.10.2019 г.
Соня Илиева Илиева - анулиран№ 183 / 15.10.2019 г.
СОНЯ ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА - анулиран№ 287 / 15.10.2019 г.
Соня Мартинова Лесенска - анулиран№ 30 / 15.10.2019 г.
Соня Темелкова Кузева - анулиран№ 245 / 15.10.2019 г.
СОФКА ЛЮБЕНОВА ТАЛАХЧИЕВА - анулиран№ 211 / 15.10.2019 г.
Софка Радева Дочева - анулиран№ 190 / 15.10.2019 г.
Спас Вълков Дойчев - анулиран№ 425 / 15.10.2019 г.
СТАЙКО ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ - анулиран№ 313 / 15.10.2019 г.
Станимир Тошков Боевски - анулиран№ 131 / 15.10.2019 г.
СТАНИМИРА НИКОЛОВА АРШИНКОВА - анулиран№ 386 / 15.10.2019 г.
Станислав Драгомиров Божилов - анулиран№ 148 / 15.10.2019 г.
СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ТОДОРОВ - анулиран№ 247 / 15.10.2019 г.
Станка Стоилова Кънчева - анулиран№ 318 / 15.10.2019 г.
Стела Цонева Божинова - анулиран№ 273 / 15.10.2019 г.
Стелиана Марианова Андреева - анулиран№ 192 / 15.10.2019 г.
СТЕФАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ - анулиран№ 36 / 15.10.2019 г.
СТЕФАН ЙОСИФОВ БАКАЛСКИ - анулиран№ 296 / 15.10.2019 г.
Стефан Петров Кауков - анулиран№ 243 / 15.10.2019 г.
Стефка Бойкова Гешева - анулиран№ 194 / 15.10.2019 г.
Стефка Димитрова Делева - анулиран№ 394 / 15.10.2019 г.
СТЕФКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА - анулиран№ 232 / 15.10.2019 г.
СТОИЛ КОСТАДИНОВ ПАЛАФУТОВ - анулиран№ 3 / 15.10.2019 г.
Стоян Василев Петров - анулиран№ 72 / 15.10.2019 г.
Стоян Йорданов Данаилов - анулиран№ 275 / 15.10.2019 г.
СТОЯНКА ДЕЧЕВА ИЛИЕВА - анулиран№ 426 / 15.10.2019 г.
СТОЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА - анулиран№ 149 / 15.10.2019 г.
Стоянка Стоянова Дангова - анулиран№ 158 / 15.10.2019 г.
Султана Александрова Кръстева - анулиран№ 350 / 15.10.2019 г.
ТАКУХИ БОХОС ГЮЛЯН - анулиран№ 260 / 15.10.2019 г.
ТАНЬО СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ - анулиран№ 24 / 15.10.2019 г.
ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАТАНОВА - анулиран№ 434 / 15.10.2019 г.
Таня Иванова Гиздашка - анулиран№ 297 / 15.10.2019 г.
ТАНЯ СВЕТОЗАРОВА ЦАНКОВА - анулиран№ 432 / 15.10.2019 г.
ТАТЯНА ПЕТКОВА ДАЧЕВА - анулиран№ 249 / 15.10.2019 г.
ТЕНЬО МИТКОВ ТЕНЕВ - анулиран№ 324 / 15.10.2019 г.
Теодора Атанасова Витанова - анулиран№ 199 / 15.10.2019 г.
Теодора Владимирова Георгиева - анулиран№ 80 / 15.10.2019 г.
Теодора Недкова Чанева - анулиран№ 145 / 15.10.2019 г.
Теодора Спасова Умурска - анулиран№ 302 / 15.10.2019 г.
Тихомира Добчева Николова - анулиран№ 44 / 15.10.2019 г.
Тодор Василев Панчев - анулиран№ 11 / 15.10.2019 г.
ТОДОР ДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ - анулиран№ 250 / 15.10.2019 г.
Тодор Николов Бързински - анулиран№ 112 / 15.10.2019 г.
Тодор Христов Чешмеджиев - анулиран№ 38 / 15.10.2019 г.
Тони Петкова Витанова - анулиран№ 18 / 15.10.2019 г.
ТОНИ ХРИСТОВА АТАНАСОВА - анулиран№ 31 / 15.10.2019 г.
Филип Георгиев Филипов - анулиран№ 111 / 15.10.2019 г.
ФИЛИП ЯНЕВ ГРИГОРОВ - анулиран№ 139 / 15.10.2019 г.
ФРАНСОАЗ ХАЧИК ЛАЗАРОВА - анулиран№ 380 / 15.10.2019 г.
Христина Георгиева Христова - анулиран№ 312 / 15.10.2019 г.
Христина Николаева Кънчева - анулиран№ 175 / 15.10.2019 г.
ХРИСТИНА ТОШКОВА ЛАЛОВА - анулиран№ 223 / 15.10.2019 г.
ХРИСТИНА ХРИСТОВА ГАТЕВА - анулиран№ 19 / 15.10.2019 г.
ХРИСТИЯНИЯ ДИМИТРОВА СЕМЕРДЖИЕВА - анулиран№ 29 / 15.10.2019 г.
Христо Ангелов Дафков - анулиран№ 171 / 15.10.2019 г.
ХРИСТО АТАНАСОВ ЯНЕВ - анулиран№ 79 / 15.10.2019 г.
Христо Деянов Генчев - анулиран№ 217 / 15.10.2019 г.
ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МЕЛЕВ - анулиран№ 336 / 15.10.2019 г.
ЦАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА - анулиран№ 43 / 15.10.2019 г.
Цветан Иванов Белчев - анулиран№ 173 / 15.10.2019 г.
ЦВЕТАН ЛОЗЕВ ЛОЗЕВ - анулиран№ 147 / 15.10.2019 г.
ЦВЕТЕЛИНА АНДРЕЕВА ВАСЕВА - анулиран№ 8 / 15.10.2019 г.
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МЕРКОВА-КОСТАДИНОВА - анулиран№ 138 / 15.10.2019 г.
Цветелина Костадинова Христева - анулиран№ 208 / 15.10.2019 г.
Юлия Василева Вутова - анулиран№ 114 / 15.10.2019 г.
ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАРОВА - анулиран№ 23 / 15.10.2019 г.
ЯНА ВЕЛИКОВА КЕРАНОВА - анулиран№ 210 / 15.10.2019 г.

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения