Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 274-МИ
Пловдив, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Ваня Аргирова, препратен по компетентност от ЦИК

С вх. № 55/03.11.2019 г. от 15:50 часа в регистъра на жалбите и сигналите в Общинска избирателна комисия Пловдив, по компетентност от ЦИК е изпратен сигнал от Ваня Аргирова, съдържащ твърдения, че „Пловдивска медия е оповестила информация, че един кандидат води и печели пред друг“. Не е посочено за коя медия се твърди, да е извършила нарушението.

Извършена е проверка от Николай Кючуков и Петя Борисова - членове на ОИК Пловдив, като проверката констатира следното:

В 15:55 часа представителите на ОИК са направили опит да отворят посочения линк, но същият не е могъл да бъде отворен. Поради невъзможност да се установи твърдяното в подадения сигнал, нарушение не може да бъде констатирано.

С оглед на гореизложеното, не се установява нарушаване на изборния процес или оповестяване на информация за резултати от гласуването.

С оглед на изложеното, на основание чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 7-МИ/09.09.2019 г. на ОИК-Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив

 Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Ваня Аргирова с вх. № 55/03.11.2019 г. от 15:50 часа, препратен по компетентност от Централната избирателна комисия.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:58 часа

Календар

Решения

  • № 287-МИ / 14.11.2019

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 286-МИ / 07.11.2019

    относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

  • № 285-МИ / 04.11.2019

    относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения