Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 259-МИ
Пловдив, 02.11.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на ПП ГЕРБ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 258/31.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Дамян Петров Петров, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Западен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 259/31.10.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Тодор Георгиев Анчев, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Източен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 266/01.11.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Даниела Асенова Митева, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Южен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 267/01.11.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез  Станислава Кирилова Лулчева, преупълномощена от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Северен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 269/01.11.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Онник Нигохос Агопян, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 278/01.11.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Даниела Асенова Митева, преупълномощена от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Южен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 280/01.11.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Минко Иванов Минков, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Централен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 296/01.11.2019 г. от ПП ГЕРБ чрез Даниела Асенова Митева, преупълномощена от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов,  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Южен“. Към заявлението е приложено пълномощно.

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Западен“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 258/31.10.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Западен

162203028

член

Пламенка Тодорова Димитрова

**********

Петко Николаев Петров

**********

Западен

162203026

зам.-председател

Ганка Драганова Славова

**********

Йордан Атанасов Котев

**********

Западен

162203038

член

Любен Богданов Петров

**********

Любомир Костадинов Ангелов

**********

Западен

162203019

член

Виолета Костадинова Милева

**********

Димитър Димов Германов

**********

Западен

162203018

зам.-председател

Диана Георгиева Георгиева

**********

Велика Вълева Георгиева

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Източен“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 259/31.10.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Източен

162202007

Председател

Здравко Николов Шейтанов

**********

Георги Тонев Джевизов

**********

Източен

162202007

Член

Георги Тонев Джевизов

**********

Вера Симеонова Симеонова

**********

Източен

162202023

Член

Мария Димитрова Тимчева

**********

Елена Атанасова Спасова

**********

Източен

162202024

Член

Йорданка Любенова Попова

**********

Петър Иванов Спасов

**********

Източен

162202027

Член

Елена Димитрова Пенева

**********

Иван Сашев Чаушев

**********

Източен

162202027

Член

Мирослав Владимиров Мавродиев

**********

Кирил Петров Анастасов

**********

Източен

162202029

Член

Иванка Димитрова Ангелова

**********

Румен Йорданов Бонев

**********

Източен

162202031

Зам. Председател

Снежана Стоянова Христова-Костова

**********

Слави Иванов Иванов

**********

Източен

162202030

Член

Николай Марианов Колев

**********

Сандо Димитров Ангелов

**********

Източен

162202032

Член

Брайко Христов Зографов

**********

Рангел Кирилов Илиев

**********

Източен

162202026

Член

Рангел Кирилов Илиев

**********

Галина Стефанова Котова

**********

Източен

162202041

Член

Найден Христев Димчев

**********

Верка Георгиева Даскалова

**********

Източен

162202041

Член

Диана Илиева Рачовска

**********

Алина Йорданова Миткова

**********

Източен

162202047

Секретар

Лазарина Нинова Илиева

**********

Георги Иванов Мурджев

**********

Източен

162202052

Член

Георги Атанасов Найденов

**********

Радка Ангелова Рангелова

**********

Източен

162202054

Председател

Димитър Станчев Петров

**********

Златка Рангелова Игнатова

**********

Източен

162202054

Член

София Христова Пухова

**********

Татяна Златкова Жекова

**********

Източен

162202054

Член

Златка В ангелова Игнатова

**********

Виолета Николова Митовска

**********

Източен

162202057

член

Виолета Николова Митовска

**********

Виктория Веселинова Козинарова

**********

Източен

162202065

Секретар

Георги Иванов Мурджев

**********

Мария Страхилова Чобанова

**********

Източен

162202041

Зам. Председател

Валерий Василев Кочев

**********

Василка Илиева Пенкова

**********

Източен

162202049

Член

Василка Илиева Пенкова

**********

Роза Георгиева Миткова

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Южен“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 266/01.11.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Южен

162205001

член

Анелия Костадинова Ихтярова

**********

Ана Кръстева Бойчева-Димчева

**********

Южен

162205004

зам.-председ.

Мария Василева Начева

**********

Георги Стоянов Данаилов

**********

Южен

162205004

член

Георги Стоянов Данаилов

**********

Красимира Николова Генова - Тотева

**********

Южен

162205019

зам.-председ.

Донка Тотева Нейкова

**********

Гергана Костадинова Сотирова

**********

Южен

162205019

член

Анастасия Стефанова Гавраилова

**********

Донка Тотева Нейкова

**********

Южен

162205031

член

Никола Ангелов Бичев

**********

Костадин Георгиев Попов

**********

Южен

162205032

председател

Марияна Ангелова Пашова

**********

Илонка Страхилова Тонева

**********

Южен

162205032

член

Илонка Страхилова Тонева

**********

Марияна Ангелова Пашова

**********

Южен

162205032

член

Анета Стоилова Колева

**********

Елена Иванова Стайкова

**********

Южен

162205043

член

Стоян Андреев Андреев

**********

Димитър Кирилов Христев

**********

Южен

162205055

секретар

Красимира Николова Генова - Тотева

**********

Тинка Илиева Ткачова

**********

Южен

162205065

секретар

Димитър Кирилов Христев

**********

Елена Петрова Петрова

**********

Южен

162205065

член

Антон Иванов Витков

**********

Татяна Панайотова Тякова

**********

Южен

162205091

председател

Нели Минчева Коева

**********

Тинка Атанасова Балабанова

**********

Южен

162205088

член

Богдана Николова Дернардова

**********

Деяна Сашова Гугова

**********

Южен

162205089

член

Нико Димитрова Костов

**********

Маргарита Илиева Цветкова

**********

Южен

162205090

член

Марияна Тодорова Близнакова

**********

Йорданка Ангелова Илиева

**********

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Северен“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 267/01.11.2019 г., както следва:

 

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

северен

162204041

член

Ваня Атанасова Марина

**********

Петранка Йорданова Дешкова

**********

северен

162204076

председател

Димитрийка Благоева Мандева-Кирилова

**********

Петър Илиев Тотолаков

**********

северен

162204002

зам.председател

Петър Илиев Тотолаков

**********

Цветозара Игнатова Пенкова

**********

северен

162204002

член

Цветозара Игнатова Пенкова

**********

Анна Райчева Милева

**********

северен

162204069

председател

Катя Стефанова Караджова

**********

Николай Димитров Благоев

**********

северен

162204031

член

Цветелина Костадинова Ерева

**********

Радка Любенова Жекова

**********

северен

1622040076

член

Петър Николаев Димитров

**********

Сашка Недкова Танева

**********

северен

162204015

член

Евгения Христова Тетимова

**********

Сийка Атанасова Божилова

**********

северен

162204067

член

Мария Генчева Налбантова

**********

Милена Саркис Банева

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Тракия“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 269/01.11.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

ТРАКИЯ

162206004

секретар

ЛЮБИНА СПАСОВА ЛЕСОВА

**********

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА

**********

ТРАКИЯ

162206009

председател

ПРОЛЕТ ВАЛЕНТИНОВА АЛЕКСАНДРОВА

**********

ГЕОРГИ ЛИЛОВ ЛИЛОВ

**********

ТРАКИЯ

162206018

секретар

ПЕНКА НИКИФОРОВА ТРИФОНОВА

**********

ГЕОРГИ ИЛИЕВ КУМЧЕВ

**********

ТРАКИЯ

162206025

член

ЙОНКА НИКОЛАЕВА КОСТАДИНОВА за смяна

**********

НИКОЛАЙ ИВАНКОВ АНГЕЛОВ

**********

ТРАКИЯ

162206026

председател

МАРИЯ МИХОВА ПЕТРОВА

**********

РАДКА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

**********

ТРАКИЯ

162206029

секретар

МАРГА МИТОВА НЕДЕВА

**********

КОСТАДИН ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

ТРАКИЯ

162206037

член

ПЕТРАНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

**********

НИКОЛА ТОДОРОВ КИТУКОВ

**********

ТРАКИЯ

162206049

зам.-председ.

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА

**********

ПЕЙЧО ПАНАЙОТОВ МИХОВ

**********

ТРАКИЯ

162206052

зам.-председ.

СТАНИМИР ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ

**********

ГАЛЯ ВЪЛЕВА ЖОЖКОВА

**********

ТРАКИЯ

162206055

член

ДОНКА ПЕТРОВА БАЛДЖИЕВА

**********

МАЯ ВАСКОВА КАРАМАНОВА

**********

ТРАКИЯ

162206060

член

МАРИЯ КОСТАДИНОВА АРГИРОВА-ЦВЕТАНОВА

**********

АТАНСКА ПЕТКОВА СОТИРОВА

**********

ТРАКИЯ

162206064

член

ЕКАТЕРИНА ДИМИТРОВА ПОПОВА

**********

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

**********

ТРАКИЯ

162206075

СЕКРЕТАР

ПЕТЪР КОЛЕВ ВАСИЛЕВ

**********

ДАНИЕЛА  САВОВА МИХАЙЛОВА

**********

ТРАКИЯ

162206075

ЧЛЕН

ДАНИЕЛА  САВОВА МИХАЙЛОВА

**********

ПЕТЪР КОЛЕВ ВАСИЛЕВ

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Южен“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 278/01.11.2019 г., както следва:

 

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Южен

162205079

член

Ива Цветанова Цолова

**********

Вероника Илиянова Камбурова

**********

Южен

162205076

член

Зорница Цветанова Цолова

**********

Блага Иванова Делчева

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Централен“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 280/01.11.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

"Централен"

162201006

зам.-председ.

АНЕТА РУМЕНОВА ВЪЛЕВА

**********

АНА СПАСОВА ПОПОВА-КИРЧЕВА

**********

"Централен"

162201006

ЧЛЕН

АНА СПАСОВА ПОПОВА-КИРЧЕВА

**********

АНЕТА РУМЕНОВА ВЪЛЕВА

**********

"Централен"

162201009

член

АНТОАНЕТА ВЛАДИМИРОВА ГЕНОВА

**********

Стоянка Маринова Гирова

**********

"Централен"

162201016

член

МАРИНА ПЕТКОВА ВАСИЛЕВА

**********

АЛБЕНА СТАЙКОВА АНГЕЛОВА

**********

"Централен"

162201016

ПРЕДСЕДАТЕЛ

КРИСТИНА СОТИРОВА КОВАЧЕВА

**********

РАДОСЛАВ ИВАНОВ КАМЕНОВ

**********

"Централен"

162201018

член

АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

**********

ДЕСПИНА ИВАНОВА ЩИПКОВА

**********

"Централен"

162201019

член

ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА КОЗАРЕВА

**********

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА КОЗАРЕВА

**********

"Централен"

162201021

председател

ДАНИЕЛ ХРИСТОВ ТЮТЮНДЖИЕВ

**********

ЦВЕТЕЛИНА ТОДОРОВА КОЗАРЕВА

**********

"Централен"

162201021

ЧЛЕН

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА КОЗАРЕВА

**********

АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

**********

"Централен"

162201027

зам.-председ.

АТАНАСКА ПЕТРОВА ВЪЛКАНОВА

**********

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

**********

"Централен"

162201029

член

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЪЛКАНОВА

**********

ДОНЧО ПЕНЕВ ДОЙЧЕВ

**********

"Централен"

162201040

зам.-председ.

СНЕЖАНА ДИМИТРОВА БАНЕВА

**********

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

**********

"Централен"

162201040

ЧЛЕН

ДИМИТЪР КРЪСТЕВ СИНИКЧИЙСКИ

**********

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

**********

"Централен"

162201049

зам.-председ.

ИЛИЯН ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

**********

ИВАНКА ЦАНКОВА ПИПЕРОВА

**********

"Централен"

162201057

председател

Нели Иванова Хубенова

**********

ТОНИ МИНЧЕВА КАМЕНОВА

**********

"Централен"

162201058

член

ПЕТРАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

**********

ЗЛАТКО ПЕТКОВ ЗАХАРИЕВ

**********

"Централен"

162201064

член

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

**********

ЛАЗАР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

**********

"Централен"

162201070

член

БЛАГОВЕСТА ДИМИТРОВА ТОСЕВА

**********

ПЕТРАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА

**********

"Централен"

162201081

зам.-председ.

ВЕРА АНДРЕЕВА ГАВРАИЛОВА

**********

ВЕСЕЛИНА АНДРЕЕВА ЧАВУШИАН

**********

"Централен"

162201085

член

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

**********

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА БОРИСОВА

**********

"Централен"

162201099

член

ДОНЧО ПЕНЕВ ДОЙЧЕВ

**********

МИЛКА НИКОЛОВА АРГИЛАШКА

**********

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложената от ПП ГЕРБ замяна в състава на СИК в район „Южен“, съгласно постъпило заявление с вх.№ 296/02.11.2019 г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

Южен

162205081

член

Недялка Иванова Демирева

**********

Еди Ончо Каракеворкян

**********

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:11 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения