Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 21-МИ
Пловдив, 11.09.2019

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции и утвърждаване на номерата и адресите на секциите на територията на община Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т.7 от ИК, във връзка с чл. 8, ал. 8, чл. 9 от  ИК, т.2 от Решение № 1029-МИ, София, 10.09.2019 год. на ЦИК, Решение № 19-МИ/09.09.2019 г. на Общинска избирателна комисия Пловдив и Заповед № 19 ОА 2124/04.09.2019 г. на кмета на Община Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив

 Р Е Ш И:

 1. Образуват се 459 избирателни секции на територията на община Пловдив за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. както следва:

№ на адм. район

 наименование на административен район

 номера на избирателните секции

общ брой

секции

01

ЦЕНТРАЛЕН

от № 162201001 до № 162201100

100

02

ИЗТОЧЕН

от № 162202001 до № 162202070

70

03

ЗАПАДЕН

от № 162203001 до № 162203047

47

04

СЕВЕРЕН

от № 162204001 до № 162204073

73

05

ЮЖЕН

от № 162205001 до № 162205095

95

06

ТРАКИЯ

от № 162206001 до № 162206074

74

 

 

ОБЩО:

459

 

 1. Утвърждава адресите на секциите по т. 1 съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото Решение.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 11.09.2019 в 18:10 часа

Календар

Решения

 • № 137-МИ / 13.10.2019

  относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 136-МИ / 10.10.2019

  относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

 • № 135-МИ / 10.10.2019

  относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения