Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 196-МИ
Пловдив, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от коалиция „Ние, Гражданите“ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Постъпило е заявление с вх. № 6-МИ /24.10.2019 год. в 12:50 часа, от  Илиян Иванов Минков, упълномощен от Валери Методиев Григоров, в качеството му на представляващ коалиция „Ние, Гражданите“, в регистъра на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове, за регистрация на застъпници на  кандидатските листи за общински съветници, кмет на район, кмет на община, издигнати от коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Със заявленията са предложени общо 455 (четиристотин петдесет и пет) броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община.  Към заявленията (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) са приложени списъци на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., Приложение № 75-МИ от изборните книжа - 455 бр. декларации.

Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД.

 По отношение на всички лица са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

1.Регистрира застъпници - 455 (четиристотин петдесет и пет) броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от коалиция „Ние, Гражданите““ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име

ЕГН

ЦВЕТАНКА ГЕНКОВА ВАСИЛКОВА-ВАСЕВА

**********

ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ПАЛАФУТЕВА

**********

ЛУЧИЯ НИКОЛАЕВА КОМИТОВА

**********

Павлина Видолова Папазова

**********

Кристиян Запрянов Георгиев

**********

ДАРИНА АНЕВА ГЕНКОВА

**********

ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ВАСЕВА

**********

Стилян Тинков Марковски

**********

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КРЕМЕНАРОВ

**********

НИКОЛАЙ КАНДЕВ КАТЕВ

**********

Нанчо Жеков Арабаджиев

**********

Петранка Борисова Василева

**********

ЗДРАВКО ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

Йорданка Хилендарова Колева

**********

ИВАНИНА МАРЧЕВА ЛИЧЕВА-ШЕЙТАНОВА

**********

Димитър Василев Панчев

**********

Катя Иванова Панчева

**********

ТОДОР ПЕТКОВ ГАТЕВ

**********

ИЛИЯ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

**********

ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ХАЛАДЖОВА

**********

ВЕСЕЛА ЙОВЧЕВА РОБЕВА

**********

Елена Атанасова Дилова

**********

АНТОНИЯ МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА-ВЛАХОВА

**********

Александър Благоев Иванов

**********

ЗАПРЯНКА АЛЕКСАНДРОВА АХРЯНОВА

**********

МИНА ПЕТКОВА ГЬОШЕВА

**********

БОЯН ИВАНОВ БОСЕВ

**********

СОНЯ КРЪСТЕВА ЛЕСЕНСКА

**********

Вилма Илиева Лесенска

**********

НИКОЛ БАРАКАТ СЮЛЕЙМАН

**********

Кузман Янков Стоев

**********

Мариана Димитрова Балдева

**********

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАШЕВ

**********

Росен Андреев Маджуров

**********

Емил Евгениев Колев

**********

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ БУНДОВ

**********

Недялка Георгиева Петрова

**********

ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА

**********

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЕДМАКОВ

**********

Никола Стойчев Чуков

**********

Албена Димитрова Темелкова

**********

КРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

**********

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

**********

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕНОВ

**********

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ

**********

ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЕВА

**********

МИХАИЛ ДОНЧЕВ МИХАЙЛОВ

**********

Дончо Иванов Дончев

**********

Христо Леонидов Костадинов

**********

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ГРЪНЧАРОВА

**********

НАДЯ ТОДОРОВА КАРАДЖОВА

**********

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АРАМАЗОВ

**********

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ПЪРВАНОВСКИ

**********

Бойка Бойкова Хаджийска

**********

Данаил Делев Даскалов

**********

РАЙКА ЕВТИМОВА ЗЛАТАНОВА

**********

ИВАНКА ГРИШЕВА СИРАКОВА

**********

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГУРМАНОВА

**********

МИХАЕЛА ДИМИТРОВА ЯНАКИЕВА

**********

СВЕТОЗАР ТРИФОНОВ ТАКЕВ

**********

Иван Рангелов Велков

**********

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

**********

Стефан Александров Караджов

**********

МАРИЯ РОСЕНОВА РУСЕВА-ГАЛАТОВА

**********

БОЙКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

**********

ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ КОЦЕВ

**********

Димитър Иванов Петров

**********

Димитър Стефанов Габровски

**********

Веселина Светославова Йонкова

**********

Добри Димитров Добрев

**********

Иван Петров Джоков

**********

Красимира Георгиева Кушлева

**********

Марин Костадинов Пехливанов

**********

Марийка Методиева Колева

**********

Мартин Атанасов Зикямов

**********

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА

**********

МАРИ-КРИСТИН ДИМИТРОВА НЕМСКА

**********

Албена Симова Арнаудова

**********

Атанас Петров Маламов

**********

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА УГРЕНОВА

**********

Жека Кръстева Милева

**********

Мая Петрова Кунтова

**********

Ваня Василева Неделчева

**********

Александър Ангелов Маринков 

**********

Деляна Георгиева Гагова

**********

Йоана Петрова Стаменова

**********

Тошко Василев Седянков

**********

ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

**********

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОРУКОВА

**********

НАДЕЖДА ЛУКОВА ДЮЛГЕРОВА

**********

Александър Борисов Кутрянски

**********

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КАДЪНКОВА

**********

Снежана Стоянова Пейчева

**********

Ивет Димитрова Калчишкова

**********

ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ИВАНОВ

**********

Катюшка Петрова Костадинова

**********

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ РУСЕНОВ

**********

Димитрия Асенова Илиева

**********

Димитър Димитров Тонев

**********

ТРАЯН КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ

**********

Десислава Руменова Арнаудова

**********

Фанка Димитрова Алексиева

**********

Елена Каменова Вълкова

**********

Таня Борисова Динчева

**********

Диана Георгиева Качулева

**********

Кремена Георгиева Петрова

**********

Иванка Ицкова Александрова

**********

ЕДИТ МАРИНОВА ВЕЛЕВА

**********

Петър Паунов Глушков

**********

НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ

**********

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БЪРЗИНСКИ

**********

Иванка Христова Бързинска

**********

ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ТАШЕВ

**********

Симеон Николаев Николов

**********

Димитър Ангелов Фортев

**********

Стефан Георгиев Футеков

**********

Силвия Тодорова Митева

**********

Дияна Георгиева Георгиева

**********

Вълко Ванчев Христев

**********

Антоанета Димитрова Златева

**********

Милен Желев Ярков

**********

Пасина Венкова Стойкова

**********

Иван Здравков Пейчев

**********

Любомира Атанасова Атанасова

**********

НИКОЛИНКА ХРИСТЕВА ИЛИЕВА

**********

Наско Сандов Илиев

**********

Деница Генчева Иванова

**********

Васил Георгиев Василев

**********

Красимир Стефанов Бакалов

**********

ТЕОДОСИ КАРАМФИЛОВ ТОПУЗОВ

**********

Красимир Радков Хаджиев

**********

Радослава Силкова Кайраманова

**********

ТАНЮ ВИДЕВ ВЪЛЕВ

**********

Пенка Ангелова Вълева

**********

Константин Митов Крънчев

**********

Марин Огнянов Мерджанов

**********

Георги Йорданов Мерков

**********

Мирела Миткова Калчева

**********

Милена Вичева Плочева

**********

Ана Атанасова Плочева

**********

Цветан Тодоров Монов

**********

Атанаска Стефанова Монова

**********

Милко Георгиев Карамилев

**********

Гинка Нанкова Попова

**********

Стоил Георгиев Попов

**********

Лидия Димитрова Фортева

**********

Мария Сашева Геновска

**********

ЕМИЛ ТРАЙЧЕВ ЯНАКИЕВ

**********

Петя Петкова  Меркова

**********

ЦВЕТОЛЮБ ХРИСТИНОВ ИВАНОВ

**********

Валерия Иванова Лозева

**********

Евгения Панчева Стойчева

**********

Гергана Петрова Стоименова

**********

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МЪРМЪРОВ

**********

Никола Димитров Кемеров

**********

Станимир Пламенов Чивев

**********

ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА

**********

Тодор Иванов Иванов

**********

МИНА ДИМИТРОВА БОСПАЧИЕВА

**********

Румен Живков Янакиев

**********

Николай Стефанов Александров

**********

Младен Кръстев Брънзалов

**********

Вера Петрова Кацарова

**********

Вена Христова Маринова

**********

Донка Георгиева Трифонова

**********

Диана Костадинова Узунова

**********

Тодорка Иванова Шпатова

**********

Елена Атанасова Богданова

**********

Петранка Димитрова Божкова

**********

ДОНКА НИКОЛОВА МИРЧЕВА

**********

Тодорка Николова Кантарева

**********

Надежда Иванова Тодорова

**********

Александър Иванов Иванов

**********

Господин Динков Динев

**********

Стоян Атанасов Атанасов

**********

Цветанка Александрова Апостолова

**********

Христо Димитров Кънчев

**********

Росица Благоева Бончева

**********

Кристина Димитрова Бончева

**********

Веселин Славов Кунчев

**********

Людмил Стоянов Русанов

**********

Петя Георгиева Иванова

**********

Красимира Цанева Цветкова

**********

Радка Добрева Филипова

**********

Мария Петрова Ангелова

**********

Светозар Лазаров Божков

**********

Георги Германов Стоилов

**********

Венелин Иванов Георгиев

**********

Добрина Трънкова Георгиева

**********

Даниела Христова Хаджиева

**********

Христина Николова Маринова

**********

Генчо Стойчев Маринов

**********

Атанаска Грудева Каламова

**********

Мария Грозева Грозева

**********

Ваня Радомирова Тонева

**********

Божидар Живков Пейчев

**********

Лука Стефанов Новаков

**********

Галя Енева Тонева

**********

Иван Илиев Илиев

**********

Нина Тошкова Илиева

**********

Александра Асенова Фурнаджиева

**********

Евтимия Иванова Букорещлиева

**********

Илия Тодоров Панов

**********

Анастасия Здравкова Хаджийска

**********

Стоянка Атанасова Хаджийска

**********

Диана Герова Митева

**********

Теодора Тодорова Цинцарова

**********

Павлина Тодорова Тодорова

**********

Калинка Спасова Бързева

**********

Румяна Илиева Георгиева

**********

Стоян Николов Бончев

**********

Стоянка Колева Бончева

**********

Галина Николаева Генова

**********

Калофер Димитров Янков

**********

Русалин Николаев Дърмонски

**********

ДИЯНА ДИМИТРОВА ГАТЕВА

**********

Благовеста Христова Христозова - Дърмонска

**********

Светлана Руселимова Дърмонска

**********

Стойка Иванова Фъркова

**********

Мария Любенова Илиева

**********

Мария Илиева Терзийска

**********

Мария Иванова Попова

**********

СТИЛИАН НИКОЛАЕВ АБРОНОВ

**********

Марияна Георгиева Генова

**********

Янула Христу Кукуди

**********

Иван Павлинов Атанасов

**********

Никола Енчев Филипов

**********

Веселин Стефчов Петров

**********

Христо Атанасов Мужиков

**********

Асен Митков Митков

**********

Славчо Нанков Иванов

**********

Пенка Йорданова Стоенчева

**********

Катерина Нончева Ангелова

**********

Георги Георгиев Шенчев

**********

Мария Стоянова Митина

**********

Илияна Радославова Генова

**********

Мария Костадинова Терзиева

**********

Светлозар Рангелов Козарски

**********

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

**********

Николай Любомиров Маринов

**********

Тодор Александров Георгиев

**********

Борис Асенов Георгиев

**********

Въла Вълчанова Георгиева

**********

Любка Георгиева Козарска

**********

Борислав Петров Бояджиев

**********

Христо Костов Кумановали

**********

Ангел Василев Буцев

**********

Сироп Давид Давидян

**********

Венета Страхилова Кънева

**********

КРАСИМИРА АСЕНОВА АРСЕНОВА-КУМАНОВАЛИ

**********

КОСТА ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

**********

Албена Спасова Дюлгерова

**********

Симеон Христов Дюлгеров

**********

Христо Антонов Кескинов

**********

Стефка Костадинова Атанасова

**********

Румен Николов Кузев

**********

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

**********

СТАНИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ХАДЖИЕВА-КАРТЕВСКА

**********

Любомир Велчев Мишев

**********

Муазес Али Мюмюн

**********

Стоянка Кузманова Порязова

**********

МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА-АМБАРЕВА

**********

Катерина Калчева Величкова

**********

Цветанка Николова Христева

**********

Виола Видолова Порязова

**********

Иван Иванов Иванов

**********

Данче Иванова Таратакова

**********

ЕМИЛИ ЕМИЛОВА ЯНАКИЕВА

**********

Мария Васкова Корнова

**********

Тодор Панчев Таратаков

**********

Любомир Тодоров Димитров

**********

Геновева Тодорова Таратакова

**********

Цветомир Владимиров Димитров

**********

Екса Саркиз Мелконян

**********

Георги Николов Николов

**********

Мария Рангелова Георгиева

**********

Елена Александрова Миладинова

**********

Венета Николова Кръстева

**********

Елена Васкова Вълчева

**********

ЯНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

**********

Димитрийка Йорданова Марева

**********

Теодор Николов Ганчев

**********

Александър Владимиров Апостолов

**********

Стоян Танков Литов

**********

АТАНАС СПАСОВ НЕЧЕВ

**********

Мария Атанасова Трачева

**********

Пею Петров Търпоманов

**********

Запрянка Петрова Георгиева

**********

ИВАНКА КОСТАДИНОВА КОЙЧЕВА

**********

Димитър Дионисиев Капитанов

**********

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

**********

ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-НОНЧЕВА

**********

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА

**********

Ренета Димитрова Райкова

**********

Петя Георгиева Йонова

**********

Стоянка Илиева Муравенова

**********

АТАНАСА БОНОВА ДИАМАНДИЕВА

**********

Веселин Росенов Меликаров

**********

Мария Георгиева Искрева

**********

Ричард Митков Меликаров

**********

Лилия Седеф Йоцева

**********

Иванка Борисова Папазикова

**********

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ГИЗДАШКИ

**********

Ангелина Николова Минкова

**********

Димитър Атанасов Василев

**********

ЩИЛЯНА ХРИСТЕВА КАРАКОЛЕВА

**********

Светлозар Илиев Илиев

**********

Шина Асенова Колакова

**********

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

**********

Йорданка Иванова Михайлова

**********

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РИБАРОВ

**********

Даниела Спасова Иванова

**********

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РУПЧЕВ

**********

Тодорка Атанасова Николова

**********

НЕВЕНКА ХРИСТЕВА КУСЕВА

**********

ДИАНА ТОШЕВА КУТРОВА

**********

Нана Пеева Михайлова

**********

Атанас Иванов Царев

**********

ИВАНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

**********

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ

**********

Калоян Стоянов Атанасов

**********

Христо Цветанов Спасов

**********

Димитрийка Виолетова Райчева

**********

КИРИЛ БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ

**********

Марияна Димитрова Пашова

**********

Теодора Николаева Бонева

**********

ПЕТЯ АТАНАСОВА ТАНЧЕВА

**********

Стела Георгиева Накова

**********

ПЕТРА СТАВРЕВА ОДЖАКОВА

**********

СТЕФАН САШКОВ ПОИБРЕНСКИ

**********

Костадин Иванов Кисьов

**********

Динко Панчев Панушев

**********

Недялка Тодорова Зефова

**********

САША ИЛИЕВА ИВАНОВА-МАЗЪЛОВА

**********

Иван Гильов Костов

**********

Павлина Иванова Николова

**********

Михаела Петрова Цакова

**********

Лидия Петрова Цакова

**********

Теодора Стефанова Стефанова

**********

Александър Ангелов Велчев

**********

Николай Запрянов Тошев

**********

Иван Георгиев Лечев

**********

ВАНЯ СТОИЛОВА БОГДАНОВА

**********

Калинка Илиева Илиева

**********

Мирослав Цветков Митов

**********

Красимир Ангелов Белчилов

**********

ВАНЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА

**********

ДИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

МИЛЕНА СТОЯНОВА НИХТЯНОВА

**********

Петко Георгиев Господинов

**********

Силвия Иванова Николова

**********

РУМЯНА ЧАВДАРОВА КАТОЛИКОВА

**********

КРИСТИНА ЗЛАТКОВА РАДИОНОВА

**********

Шенка Кузманова Костова

**********

СИЙКА ПАСКАЛЕВА МИХАЙЛОВА

**********

Петър Иванов Узунов

**********

Здравко Костадинов Костов

**********

Красимир Атанасов Калоферов

**********

Силвия Пейкова Кунева

**********

Мария Ангелова Танчева

**********

Петра Петкова Янкулова

**********

Екатерина Иванова Танева

**********

Светла Христова Старирадева

**********

Петко Илиев Илиев

**********

Иван Манолов Лазаров

**********

Любомир Иванов Янков

**********

Ставри Веселинов Попов

**********

Юлия Николова Милушева

**********

Иванка Христева Панайотова

**********

Камелия Гришева Георгиева

**********

Тодорка Андреева Палазова

**********

ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

**********

Гено Ангелов Крушев

**********

Петранка Николова Байрева

**********

Атанас Рангелов Делински

**********

Георги Веселинов Мадански

**********

ГАЛИНА МИЛЬОВА ЕФТИМОВА

**********

ХРИСТИАНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

**********

Николай Димитров Иванов

**********

ДИМИТЪР ТОДОРОВ САБАКОВ

**********

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ЧОЧЕВ

**********

Илиян Лазаров Пунгеров

**********

Дарина Захариева Величкова

**********

Гавраил Иванов Ганчев

**********

Костадинка Георгиева Ружина

**********

Милка Василева Разложкова

**********

КАТЯ ВАСИЛЕВА МАЧКОВСКА

**********

Кристия Станимирова Недялкова

**********

Колю Трифонов Христов

**********

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ

**********

Мая Богомилова Иванова

**********

Иванка Георгиева Станчева

**********

Ирина Христова Иванова

**********

Васил Георгиев Гаголевичин

**********

Вичка Иванова Илчева

**********

Сидер Атанасов Атанасов

**********

ЕЛЕНА МАРИНОВА БЪРДУКОВА

**********

Надежда Савова Митраджиева

**********

Валентин Салчев Кинчев

**********

Джани Асенов Михайлов

**********

Даниела Василева Гаголевичина

**********

Доротея Лилянова Ралева

**********

Мария Златева Петрова

**********

Велимира Кирилова Бусарова

**********

Марийка Ангелова Панчова

**********

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА МИТЕВА

**********

АНУШКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

**********

РАДИНЕЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

**********

ГИЗДА СПАСОВА ДИЛОВА

**********

Стефан Тодоров Иванчев

**********

Антоанета Василева Севрийска

**********

Йорданка Василева Димитрова

**********

Радка Петкова Пенева

**********

Тодор Йовчев Видев

**********

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА СТАНКОВСКА

**********

Гинка Николова Жекова Георгиева

**********

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

**********

Александра Николова Якова

**********

Тодор Иванов Матанов

**********

Вилиан Денчев Денев

**********

ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ

**********

Величка Димитрова Каменова

**********

Славка Георгиева Маринова

**********

ВИДКА ГЕРОВА ИВАНОВА

**********

Атанаска Стефанова Чолакова

**********

Ваня Стоянова Филипова

**********

Славка Николова Петрова

**********

Десислава Миткова Миткова

**********

ПЕНКА МАРИНОВА КАЙРЯКОВА

**********

ДАНИЕЛА ГАНЕВА ГАНЧЕВА

**********

Мария Георгиева Попова

**********

РОСИЦА ВЕЛЧЕВА КАЙРЯКОВА

**********

Йоана Спасова Дойчева

**********

ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТРОВ

**********

Костадинка Михайлова Денева

**********

Ивайло Дончев Денев

**********

Анка Йорданова Невинова

**********

Елена Рангелова Георгиева

**********

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

**********

Димо Борисов Велков

**********

Петко Господинов Инджов

**********

Снежана Колева Икономова

**********

Гергана Живкова Чолакова

**********

Илия Иванов Илчев

**********

Стилиана Бойкова Даскалова

**********

ДИАНА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЙСКА

**********

Галина Атанасова Христова

**********

Здравко Маринов Чолаков

**********

Стойка Петрова Нонова

**********

Николай Пламенов Кавърджиков

**********

Никола Христов Малчев

**********

Снежина Николаева Петкова

**********

Стойно Иванов Димитров

**********

Дарина Боянова Евтимова

**********

  

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.10.2019 в 16:25 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения