Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 194-МИ
Пловдив, 25.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Постъпило е заявление с вх. № 8-МИ /25.10.2019 год. в 12:50 часа, от  Спас Янев Панчев, в качеството му представляващ  партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, чрез пълномощника Георги Иванов Колев, в регистъра на застъпниците в изборите за общински съветници и кметове, за регистрация на застъпници на  кандидатските листи за общински съветници, кмет на район, кмет на община, издигнати от партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Със заявленията са предложени общо 303 (триста и три) броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на община.  Към заявленията (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) са приложени списъци на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., Приложение № 75-МИ от изборните книжа - 303 бр. декларации.

Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД. Въз основа на извършената проверка е установено, че 290 броя лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, т.е. за тях са изпълнени изискванията на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив

 Р Е Ш И:

1.Регистрира застъпници 290 (двеста и деветдесет) броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от  партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ““ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

No

Име

ЕГН

1

Мартина Тодорова Фотева

**********

2

Елена Юриева Георгиева-Томасян

**********

3

Даниела Благоева Иванова

**********

4

Анахид Вахан Парсехян

**********

5

Стоян Иванов Арсенов

**********

6

Анна Николаева Болна

**********

7

Емилия Тодорова Зотева

**********

8

Димитър Антонов Грънчев

**********

9

Даниела Здравкова Тодорова

**********

10

Любен Димитров Крокев

**********

11

Иванка Кирилова Кирилова

**********

12

Итка Атанасова Димитрова

**********

13

Ралица Василева Миндева

**********

14

Станислава Ангелова Димова

**********

15

Радостин Людмилов Очев

**********

16

Неделчо Георгиев Маринов

**********

17

Тодор Желязков Петров

**********

18

Юрий Петров Георгиев

**********

19

Красимира Стефанова Попова

**********

20

Станимира Георгиева Момчилова

**********

21

Таня Петрова Георгиева

**********

22

Пенка Атанасова Арсенова

**********

23

Цветелина Емилова Велкова

**********

24

Надежда Рангелова Сотирова

**********

25

Йорданка Митева Видева

**********

26

Рухшен Тефикова Мехмедова

**********

27

Кирил Петров Петров

**********

28

Мария Георгиева Георгиева

**********

29

Станимира Николова Хаджидиева

**********

30

Тотка Стефанова Вранчева

**********

31

Калина Атанасова Пейнирова

**********

32

Станка Димитрова Челебиева

**********

33

Марияна Борисова Бинкова

**********

34

Лиляна Димитрова Челебиева

**********

35

Снежана Тодорова Маноилова

**********

36

Лена Иванова Тончева

**********

37

Камелия Дилянова Димитрова

**********

38

Антоан Андерсън

**********

39

Антония Тодорова Захариева

**********

40

Божидара Карамфилова Петрова

**********

41

Михаил Веселинов Михалев

**********

42

Радосвета Павлова Балимезова

**********

43

Ана Димитрова Василева

**********

44

Анна Борисова Димитрова

**********

45

Павел Василев Василев

**********

46

Димитър Любомиров Кехайов

**********

47

Мария Георгиева Видева

**********

48

Деан Апостолов Апостолов

**********

49

Евген Тодоров Пастир

**********

50

Гергана Димитрова Кръстева

**********

51

Виктория Константинова Манукян

**********

52

Мариана Василева Манева

**********

53

Емил Панчев Боев

**********

54

Мирела Константинова Илиева

**********

55

Мария Владова Пенева

**********

56

Любка Георгиева Боюклийска-Коцашка

**********

57

Пламен Харалампиев Коцашки

**********

58

Стоян Атанасов Увалиев

**********

59

Иванела Тодорова Веселинова

**********

60

Зорка Андонова Радева

**********

61

Иван Стоянов Атанасов

**********

62

Елена Костова Пидромова

**********

63

Пръвка Милчова Велева

**********

64

Катерина Тодорова Иванова

**********

65

Олга Ангелова Кирянова

**********

66

Нешо Кънчев Петров

**********

67

Недялка Николова Манолова

**********

68

Щерю Рашков Кукушев

**********

69

Гергина Антонова Мартинова

**********

70

Стоименка Евтимова Георгиева

**********

71

Георги Стефанов Мирчев

**********

72

Цвята Цвяткова Георгиева

**********

73

Нешка Георгиева Пенчева

**********

74

Жанета Красимирова Черпокова

**********

75

Веселин Бориславов Найденов

**********

76

Събка Иванова Харизанова

**********

77

Радослав Костадинов Чернев

**********

78

Ирина Юриевна Дементиева

**********

79

Иван Тодоров Тодоров

**********

80

Златина Димова Кръстева

**********

81

Мариана Игоровна Чернецкая

**********

82

Димка Иванова Иванова

**********

83

Александър Георгиев Колев

**********

84

Аделина Димитрова Божинова

**********

85

Мария Георгиева Желязкова

**********

86

Витка Танева Матакова

**********

87

Иван Йорданов Чукански

**********

88

Георги Апостолов Георгиев

**********

89

Амелия Францова Делчева

**********

90

Живко Радославов Чавдаров

**********

91

Йордан Киров Кетипов

**********

92

Андрей Ангелов Велчев

**********

93

Тошко Георгиев Златарев

**********

94

Гергана Веселинова Иванова

**********

95

Георги Петров Василев

**********

96

Светлозар Ефтимов Лазаров

**********

97

Райна Стойчева Терзийска

**********

98

Красимир Илиев Чолаков

**********

99

Тодор Стоянов Каражиев

**********

100

Надежда Кирилова Димова

**********

101

Фани Костадинова Кафелова

**********

102

Жана Костадинова Белева

**********

103

Михаела Ясенова Асенова

**********

104

Николет Илиева Матакова

**********

106

Костадин Петров Търев

**********

107

Стефан Митков Митков

**********

108

Георги Димитров Колев

**********

109

Ангел Иванов Чинчев

**********

110

Васил Иванов Славов

**********

111

Никола Иванов Дупчев

**********

112

Иван Тачев Атанасов

**********

113

Арсени Рангелов Каменов

**********

114

Стоян Неделчев Стоянов

**********

115

Тодор Недялков Минчев

**********

116

Николай Атанасов Иванов

**********

117

Любка Йорданова Аргирова

**********

118

Костадинка Димитрова Димитрова

**********

119

Христо Николов Кьоррайчев

**********

120

Таня Николова Саватинова

**********

121

Зоя Николова Василева

**********

122

Александър Радков Божилов

**********

123

Иванка Ангелова Тонова

**********

124

Стилиана Колева Дълголетова

**********

125

Мария Петрова Балджиева

**********

126

Таня Илиева Филчева

**********

127

Пенка Георгиева Начева

**********

128

Красимир Димитров Янев

**********

129

Лилия Стайкова Топалова

**********

130

Тодор Стоянов Костов

**********

131

Атанас Недев Начев

**********

132

Бончо Милков Иванов

**********

133

Руска Балева Царева

**********

134

Мариана Стоянова Запрянова

**********

135

Михаела Иванова Павлова

**********

136

Илиана Вангелова Баракова

**********

137

Мария Танева Начева

**********

138

Никифор Михайлов Георгиев

**********

139

Теодора Христова Тосева

**********

140

Мирослав Владимиров Бутраков

**********

141

Латинка Велкова Митева

**********

142

Георги Николов Митев

**********

143

Пламен Васков Трънков

**********

144

Пламена Иванова Нанова

**********

145

Мария Стоилова Запрянова

**********

146

Петко Георгиев Иванов

**********

147

Павел Васков Величков

**********

148

Димитър Ганчев Ганчев

**********

149

Мариела Драгиева Димитрова

**********

150

Слави Стоянов Чунчуров

**********

151

Атанас Звезделинов Николов

**********

152

Мартин Атанасов Кръстев

**********

153

Николай Ангелов Кънчев

**********

154

Лиляна Иванова Бочукова

**********

155

Димитър Апостолов Марев

**********

156

Невена Ангелова Дукова

**********

157

Нина Васкова Ламбрева

**********

158

Росица Христева Дионисиева

**********

159

Борислав Николаев Дончев

**********

160

Красимира Божилова Бекирова

**********

161

Дияна Бонева Андонова

**********

162

Мартин Стоянов Атанасов

**********

163

Виолета Константинова Траянова

**********

164

Сияна Георгиева Пищялова-Говедарова

**********

165

Пламен Константинов Попеско

**********

166

Елена Петрова Попеско

**********

167

Пена Дечева Запрянова

**********

168

Йордан Стоянов Топалов

**********

169

Мария Любомирова Парталска

**********

170

Емил Руменов Михайлов

**********

171

Георги Вълчанов Камбуров

**********

172

Румен Асенов Михайлов

**********

173

Трифон Димитров Русев

**********

174

Силвана Красимирова Георгиева

**********

175

Симона Йорданова Бадучева

**********

176

Мартин Сергеев Асенов

**********

177

Димитър Асенов Пончев

**********

178

Даниел Иванов Радилов

**********

179

Стоян Асенов Пончев

**********

180

Георги Минчев Йотовски

**********

181

Мирослава Николаева Камчева

**********

182

Георги Петров Димов

**********

183

Здравко Петков Роглев

**********

184

Георги Колев Панов

**********

185

Сашо Филипов Ненов

**********

186

Стоян Запрянов Манолов

**********

187

Димитър Илиев Тюфекчиев

**********

188

Ели Иванова Тюфекчиева

**********

189

Веселин Димитров Лулчев

**********

190

Мария Иванова Ганчева

**********

191

Ася Стефанова Михайлова

**********

192

Петко Неделчев Неделчев

**********

193

Борислава Апостолова Йусуфоглу

**********

194

Мария Лазарова Лазарова

**********

195

Емил Ангелов Михайлов

**********

196

Пламен Петров Петров

**********

197

Живко Крумов Вълчанов

**********

198

Катрин Танева Тепова

**********

199

Йорданка Петкова Тепова

**********

200

Назилина Мовсес Калайджиян

**********

201

Даниела Михайлова Василева

**********

202

Стойка Атанасова Ненкова

**********

203

Маринела Матеева Христова

**********

204

Девриш Таиб Хасан

**********

205

Тотка Рангелова Златева

**********

206

Албена Атанасова Зелямова

**********

207

Тодор Петров Петров

**********

208

Дончо Красимиров Хаджиев

**********

209

Ангел Нешев Нешев

**********

210

Атанаска Борисова Аладжова

**********

211

Мария Стефанова Точева

**********

212

Нели Костадинова Паралингова

**********

213

Киранка Атанасова Стоянова

**********

214

Спас Иванов Ваклинов

**********

215

Петко Войнов Колев

**********

216

Валентин Петков Колев

**********

217

Радка Стефанова Точева

**********

218

Мирка Георгиева Стойкова

**********

219

Панаичка Великова Спирова

**********

220

Красимир Рангелов Кръстев

**********

221

Михаил Стоянов Стоянов

**********

222

Георги Божков Иванов

**********

223

Тихомир Марков Кючуков

**********

224

Георги Здравков Димов

**********

225

Иван Стоянов Личев

**********

226

Рангел Иванов Попчев

**********

227

Иван Гичев Гичев

**********

228

Тодор Петров Капашиков

**********

229

Цветелина Атанасова Паралингова

**********

230

Христо Минчев Христофоров

**********

231

Никола Иванов Челебийски

**********

232

Стоян Велков Стоянов

**********

233

Деян Тодоров Донев

**********

234

Христина Борисова Борисова

**********

235

Даниел Митков Иванов

**********

236

Полина Дончева Джамбазова

**********

237

Ани Панайотова Драганска

**********

238

Андрей Симеонов Костов

**********

239

Таня Неделчева Делева

**********

240

Пламена Иванова Делева

**********

241

Георги Янков Гогов

**********

242

Иван Василев Гаргов

**********

243

Мариета Атанасова Ковалакова

**********

244

Веселин Павлов Павлов

**********

245

Диана Василева Георгиева

**********

246

Татяна Петрова Тихлева

**********

247

Александра Стоилова Александрова

**********

248

Димитър Василев Калев

**********

249

Дилян Дилянов Неделчев

**********

250

Ваня Евгениева Аврамова

**********

251

Ерол Атай Аптишев

**********

252

Йоана Иванова Калоферова

**********

253

Офелия Стоянова Гачева

**********

254

Георги Петров Гачев

**********

255

Пламен Стоянов Андреев

**********

256

Теодора Данаилова Стойкова

**********

257

Елена Христова Рачева

**********

258

Калина Димитрова Христева

**********

259

Лалка Иванова Терзиева

**********

260

Динко Любомиров Бахчеванов

**********

261

Тодор Николов Тупаров

**********

262

Толина Йовкова Георгиева

**********

263

Тодор Грозев Тодоров

**********

264

Елисавета Янкова Инджова

**********

265

Альоша Станев Попов

**********

266

Тодор Петров Дончев

**********

267

Венета Маркова Ралчева

**********

268

Киро димчев Николов

**********

269

Николай Атанасов Генов

**********

270

Иван Пенев Добревски

**********

271

Асен Альошев Кючуков

**********

272

Ангел Николов Милев

**********

273

Константин Димитров Динков

**********

274

Даниел Димитров Петков

**********

275

Милен Петров Георгиев

**********

276

Костадин Георгиев Дончев

**********

277

Цветомира Николаева Йорданова

**********

278

Веселинка Атанасова Парпулова

**********

279

Албена Петрова Георгиева

**********

280

Петър Иванов Парпулов

**********

281

Радина Евгени Радева

**********

282

Иван Георгиев Дошков

**********

283

Стилиан Павлов Павлов

**********

284

Златан Нешев Христев

**********

285

Атанас Георгиев Йончев

**********

286

Кремена Димитрова Петкова

**********

287

Антоанета Даниелова Петкова

**********

288

Йордан Рангелов Йорданов

**********

289

Пенка Иванова Бичокова

**********

290

Добринка Сашова Колева

**********

 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.10.2019 в 16:08 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения