Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 168-МИ
Пловдив, 22.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на партия „Движение за права и свободи“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

Постъпило е  заявление с вх. №132 /18.10.2019г. във входящия регистър на ОИК – Пловдив от Али Мустафа Байрам, преупълномощен от Юксел Руфат Расим пълномощник на Мустафа Карадайъ  в качеството му на представляващ ПП ДПС.

Към заявлението е представен Списък № 1 на представителите на хартиен носител и на технически носител в excel формат. Вписването на представителите на техническия носител е съобразено последователността на вписване в списъка на хартиен носител.

След извършване проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД  са констатирани несъответствия за  посочените в списъка лица, както следва: Есиме Исмаилова Мехмедова  ЕГН ********** с пълномощно № 122-11-05 от 20.10.2019г. и Мехмед Мехмед Генч  ЕГН ********** с пълномощно № № 122-11-31 от 20.10.2019г, като за останалите не са констатирани несъответствия от посочения списък.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, и с оглед постъпилото заявление с вх. №132/18.10.2019г. от партия Движение на права и свободи, Общинската избирателна комисия Пловдив

 

Р Е Ш И:

 

1 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители на партия Движение за права и свободи за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019 на ЦИК

Собствено, бащино и фамилно име на представителя

ЕГН на представителя

Номер и дата на пълномощното

1

АХМЕД НАДЖИ МУРАД

**********

№122-11-01 от 20.10.2019 г.

2

МЕРГЮЛ САЛИМ МУСТАФА

**********

№122 -11-02 от 20.10.2019 г

3

ДЕЧО ПЕТРОВ ТАШЕВ

**********

№122 -11-03 от 20.10.2019 г

4

ГЮЛДЖАН НАИД ЕРСОЙ

**********

№122 -11-04 от 20.10.2019 г

6

ЙЕЛИЗ САБРИ МЕМИШ-АХМЕД

*********

№122 -11-06 от 20.10.2019 г

7

ШАЗИМЕН САБРИ МЕМИШ

***********

№122 -11-07 от 20.10.2019 г

8

РОСИЦА РОСЕНОВА ШАРАНКОВА

********

№122 -11-08 от 20.10.2019 г

9

ГЮЛШЕН ХАСАН ХАСАН

*******

№122 -11-09 от 20.10.2019 г

10

ТУРГАЙ ИСМАИЛ ДЕЛИЮСЕЙН

********

№122 -11-10 от 20.10.2019 г

11

АЙГЮЛ ХАСАНОВА ГЕНЧ

********

№122 -11-11 от 20.10.2019 г

12

АХМЕД МЮМЮН БЕКИР

********

№122 -11-12 от 20.10.2019 г

13

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЛАЗОВА

*********

№122 -11-13 от 20.10.2019 г

14

ШЕФКЕТ ЯШАР РАСТИМ

*********

№122 -11-14 от 20.10.2019 г

15

СИБЕЛ САБРИ МЕМИШ

********

№122 -11-15 от 20.10.2019 г

16

ХАЛИЛ ХАЛИБРЯМОВ САЛИМОВ

*********

№122 -11-16 от 20.10.2019 г

17

ИСМАИЛ НАДЖИ МУРАД

*********

№122 -11-17 от 20.10.2019 г

18

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

*********

№122 -11-18 от 20.10.2019 г

19

ИСМАИЛ ОРХАН КАМБЕР

*********

№122 -11-19 от 20.10.2019 г

20

НУРАЙ ИСМАИЛ МУРАД

*********

№122 -11-20 от 20.10.2019 г

21

МЕХМЕД АХМЕД МЕХМЕДАЛИ

*********

№122 -11-21 от 20.10.2019 г

22

БИРШЕН МЮМЮН ИСА

*********

№122 -11-22 от 20.10.2019 г

23

ХАТИДЖЕ ХЮСЕИН ОСМАН

*********

№122 -11-23 от 20.10.2019 г

24

СЕЛВИЕ СЕЛЯТИН АРСЛАН

**********

№122 -11-24 от 20.10.2019 г

25

ТЕНЗИЛЕ ХАЛИМ ХАСАН

*********

№122 -11-25 от 20.10.2019 г

26

АТАНАС ГЕОРГИЕН ШАРАНКОВ

*********

№122 -11-26 от 20.10.2019 г

27

ЕРДАЛ СЕДАТ ЮСУФ

**********

№122 -11-27 от 20.10.2019 г

28

ГЮНЕР АЙДЪН АХМЕД

**********

№122 -11-28 от 20.10.2019 г

29

СЕВДА АХМЕД МУРАД

*********

№122 -11-29 от 20.10.2019 г

30

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЕМИЛОВ

**********

№122 -11-30 от 20.10.2019 г

32

АЙФЕР ФАХРИ НЕШАД

**********

№122 -11-32 от 20.10.2019 г

33

СЕЙХАН МЕХМЕД БАНАШЪК

***********

№122 -11-33 от 20.10.2019 г

34

ВИКТОРИЯ ТАЧЕВА КОСТАДИНОВА

**********

№122 -11-34 от 20.10.2019 г

35

НУРАЙ РАФЕТ ТЕРЗИ

***********

№122 -11-35 от 20.10.2019 г

36

РЕЙХАН МЕХМЕД КЕШЕ

**********

№122 -11-36 от 20.10.2019 г

37

ТУНДЖАЙ БЕЙРУЛА НЕШАД

********

№122 -11-37 от 20.10.2019 г

38

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ШАРАНКОВ

***********

№122 -11-38 от 20.10.2019 г

39

ДЕНИС ХАРУН ДУЯР

*********

№122 -11-39 от 20.10.2019 г

40

ДЕНИС ДЕМИРЕВ ЧИЛИНГИРОВ

********

№122 -11-40 от 20.10.2019 г

41

АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ БАЛАНДЖИЕВ

**********

№122 -11-41 от 20.10.2019 г

42

АНТОН СТОЙЛОВ МЕТАНОВ

*********

№122 -11-42 от 20.10.2019 г

43

ДИМИТЪР ПЕТКОВ ГИДИКОВ

*********

№122 -11-43 от 20.10.2019 г

44

БАХАР ЕРДИНЧ АДЖЕМ

**********

№122 -11-44 от 20.10.2019 г

45

ХЮЛБЮЗ ХАЛИЛОВА САПУНДЖИЕВА

*************

№122 -11-45 от 20.10.2019 г

46

АНЕТА ДОБРЕВА ДОРДАНОВА

*********

№122 -11-46 от 20.10.2019 г

47

ДИМИТЪР ДЕНКОВ МЕХАНДЖИЙСКИ

**********

№122 -11-47 от 20.10.2019 г

48

ПЕНКА АСЕНОВА АЛИОВА

**********

№122 -11-48 от 20.10.2019 г

49

НОРА КРУМОВА АТАНАСОВА

**********

№122 -11-49 от 20.10.2019 г

50

ТУНДЖАЙ НАЙД ПАША

*********

№122 -11-50 от 20.10.2019 г

 

2. ОТКАЗВА регистрация на упълномощените представители, за които са  констатирани несъответствия , както следва:

 •  Есиме Исмаилова Мехмедова  ЕГН ********** с пълномощно № 122-11-05 от 20.10.2019г. и
 • Мехмед Мехмед Генч  ЕГН ********* с пълномощно № № 122-11-31 от 20.10.2019г.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 23.10.2019 в 10:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения