Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 163-МИ
Пловдив, 20.10.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от Коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Постъпило е заявление с вх. № 1-МИ /20.10.2019 год. в 14, 16 часа,  подписано от Георги Петров Титюков – представляващ Коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“, чрез Румяна Богданова Толова, упълномощен представител за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от Коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Със заявлението са предложени общо 456 /четиристотин петдесет и шест/ броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на кметство.  Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 год., Приложение № 75-МИ от изборните книжа - 456 бр. декларации. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 3 /трима/ от предложените застъпници, поради което на същите следва да бъде отказана регистрация.

За останалите предложени застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив

                                                                       Р Е Ш И:

1.Регистрира застъпници 453 /четиристотин петдесет и три/ броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от Коалиция „КАУЗА ПЛОВДИВ“ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име

ЕГН

ЕМА ЗЕФИРОВА ХРИСТОВА

**********

ДАНИЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ПЕНЧЕВА

**********

НАДЕЖДА НИКОЛОВА НАКЕВА

**********

САМУИЛ ЙОРДАНОВ ЗЛАТАРЕВ

**********

СТАНИСЛАВ БОРИСЛАВОВ ТАНЕВ

**********

ЗАПРЯН АТАНАСОВ ТРИФОНОВ

**********

ВАНЯ ПЕТКОВА ЦВЕТКОВА

**********

ИВАН ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ

**********

ЮЛИЯ ДИМИТРОВА ГОРАНОВА

**********

ВЛАДИМИР БОРИСОВ АНДОНОВ

**********

АЛЕКСАНДЪР МИРОСЛАВОВ ДИМИТРОВ

**********

АНИ ГАРАБЕД КАЛАМАРЯН

**********

АТАНАСКА СТОЯНОВА САКОВА

**********

АНИНА СТОЙКОВА ТОНЧЕВА

**********

АЛИШЕР РАМИС ШЕРИФ

**********

АНГЕЛ ИВАНОВ СИРОМАШКИ

**********

АНГЕЛ СТОЯНОВ КАРАОЛАНОВ

**********

АЛБЕНА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

**********

АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ МАТЕЕВ

**********

АНАСТАС ИЛИЕВ МАЛЕВ

**********

АНАСТАСИЯ КИРИЛОВА ИЛИЕВА

**********

АЛБЕНА МАЛИНКОВА РИШЕВА

**********

АНГЕЛ ДИМИТРОВ ГЪРОВ

**********

АТАНАС ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

**********

АТАНАС ВАСИЛЕВ АТАНАСОВ

**********

АЛЕКС ЕМИЛОВ ДИМИТРОВ

**********

АНКА КОСТАДИНОВА СЕМЕРДЖИЕВА

**********

БОГДАНА ЙОВЧЕВА РУСИНОВА

**********

БОРИСЛАВА МИТКОВА БОРИСОВА

**********

БОЖИДАР АНГЕЛОВ УЗУНОВ

**********

БАХРИЕ РАМИС ШЕРИФ

**********

БОРИМИРА НЕДКОВА СТОЯНОВА

**********

ВАСИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

ВЕСЕЛА ЦВЕТАНОВА КОВАЧЕВА

**********

ВАСКО ДИМИТРОВ ГЪРОВ

**********

ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ВЕЛИНОВ

**********

ВИОЛЕТКА ГЕОРГИЕВА БАКАЛОВА

**********

ВЕРОНИКА ГЕОРГИЕВА КРИВОШИЕВА

**********

ВАСИЛ ИВАНОВ КИЧЕКОВ

**********

ВЕСКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

**********

ВЕЛИЧКА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

**********

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА БЕЦОВА

**********

ВЕРОНИКА БОЖИДАРОВА МИЛОШЕВСКА

**********

ВАСКА КОСТАДИНОВА КАРАОЛАНОВА

**********

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВА ЗАПРЯНОВА

**********

ВЕСА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

ВЕРОНИКА ХРИСТОВА САРКИСЯН

**********

ВЛАДИСЛАВ ДИМИТРОВ СТОИМЕНОВ

**********

ВАНЯ ИЛИЕВА БОЧЕВА

**********

ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА ЛАЗАРОВА

**********

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ХАДЖИЙСКИ

**********

ЕВСТАТИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

ПЕТКАНА ГЕОРГИЕВА ГЪРЕВА

**********

БОНЧО КОСТАДИНОВ ГЪРЕВ

**********

ГЕРГАНА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА

**********

ГАНА АТАНАСОВА НЕШЕВА

**********

ДЕНКА СТОЯНОВА МИХОВА

**********

ХРИСТИНА ВАСИЛЕВА НЕШЕВА

**********

ГЕОРГИ СРЕБРЕВ ГЕРГАНОВ

**********

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ВЕЛЯКОВА

**********

ГЕОРГИ ЛУКОВ ПЕТРИШКИ

**********

ГЮНАЙ ВАЙДИНОВ ЧАУШЕВ

**********

ГИНА БИСЕРОВА ЧАУШЕВА

**********

ХЮЛИЯ ВАЙДИНОВА ЧАУШЕВА

**********

ЕЛИСАВЕТА РОСЕНОВА ТЕРЗИЕВА

**********

РАДИ ИВАНОВ АНГЕЛОВ

**********

РУМЕН АСЕНОВ ПОПОВ

**********

ИРЕНА ЛЮБОМИРОВА ПОПОВА

**********

НАДЕЖДА КРУМОВА НАНЕВА

**********

ДЕЯНА ГАВРАИЛОВА ВЕЛИНОВА

**********

ГАНКА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЧЕРНЕВ

**********

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДЪВКОВА

**********

ГАЛИНА НИКОЛОВА БУРНАРОВА

**********

ЛИЛИЯ ЧАВДАРОВА КИЧУКОВА

**********

МИЛКО ПАВЛОВ КИЧУКОВ

**********

ДАНИЕЛА ВАЛЕНТИНОВА ГЪЛЪБОВА-НАКОВА

**********

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

**********

ДЕТЕЛИНА СТЕФАНОВА ВАСИЛЕВА

**********

ДАНИЕЛА ЙОНОВА МЯХОВСКА

**********

ДАФИНКА БОРИСОВА ТОПЕВА

**********

ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА АРЖАНОВА

**********

ДИМИТРИЧКА ГЕОРГИЕВА ГЕРМАНОВА

**********

ДИМИТЪР МИХАИЛОВ БЕЦОВ

**********

ДИЛЯНА ТОДОРОВА ДАЧЕВА

**********

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

**********

ДИАН ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

**********

ДОНКА КОСТАДИНОВА КОПАРАНСКА

**********

ДАНИЕЛА ИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

**********

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

**********

ДОЧКА ХРИСТОВА ДАФЧЕВА

**********

ДИАНА ПЕТРОВА КАБЗАМАЛОВА

**********

ДИАНА ПЕТРОВА СТАВРЕВА

**********

ДИМИТРИЙКА ЙОРДАНОВА ХРИСТЕВА

**********

ДИАНА ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА

**********

ДИАНА БОЖИДАРОВА ЯНКОВА-ПАШОВА

**********

ДОБРИНКА ТОНЧЕВА ЙОРДАНОВА

**********

ДОБРОМИР СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

**********

ДАРИНА БОРИСЛАВОВА ГЕРГАНОВА

**********

ДОНКА КУМАНОВА БЕРБЕРОВА-ВАТЕВА

**********

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

**********

ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЕВА ВЕЗАРОВА

**********

ЕКАТЕРИНА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА

**********

ЕЛИЦА РАДОСЛАВОВА ХЪМЧЕВА

**********

ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

**********

ЕЛЕНА АТАНАСОВА ЖЕЛЯЗКОВА

**********

ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА

**********

ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВА ГЕЧЕВА

**********

ЕЛЕНА НЕНЧЕВА ДАМЯНОВА

**********

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

**********

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ДАНЕКОВА

**********

ЕЛИЦА АСЕНОВА КОНДАРЕВА

**********

ЖОЗЕФ ЕДУАРД КЕШИШЯН

**********

ЖАНЕТ ЖЕЛЕВА МИТЕВА

**********

ЗОРНИЦА ИВАНОВА ШИЛЕВА

**********

ЗЛАТИНА АНТОНОВА ДИМИТРОВА

**********

ЗДРАВКА ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

ЗДРАВКА РАНГЕЛОВА НАКОВА

**********

ЗЛАТКА ПЕТРОВА ГАНЧЕВА

**********

ЗАРЧЕ ВАРУЖАН КЪНЕВА

**********

ЗДРАВКО НИКОЛАЕВ ДИОНИСОВ

**********

МАРИЯ МИРОСЛАВОВА ДИОНИСОВА

**********

ИВАНКА ИЛИЕВА ГОГОВА

**********

НИНА ЕНЧЕВА КОЛЕВА

**********

ИВА КОСТАДИНОВА ВАН РУЛЕР

**********

ИВАН ГЕОРГИЕВ ПАСКАЛЕВ

**********

ИВАНКА ДИМИТРОВА ПАСКАЛЕВА

**********

ИЛИЯНА КАМЕНОВА ОРЕШКОВА

**********

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАЧКОВСКА

**********

ИРИНА ЙОНКОВА ИЛИЕВА

**********

ИВА ЛЪЧЕЗАРОВА ДАВИДОВА

**********

ИЛИАНА МИЛКОВА КЪНЕВА

**********

ИВАНКА ТАНЕВА СИРОМАШКА

**********

ИРЕНА ЖЕЧЕВА ВЕЛЕВА

**********

ИВАНКА ХРИСТОВА ЦЕКОВА

**********

ЙОРДАНКА ГОСПОДИНОВА МИХАЙЛОВА

**********

БОРИС ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

**********

ПОЛИНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОЛИЧЕВА

**********

ИВА ЗАРКОВА ЗАРКОВА-МИНЧЕВА

**********

ГЕОРГИ МИЛКОВ ПЕНЕВ

**********

ХРИСТИНА БОРИСОВА ИЛИЕВА

**********

ЕЛЕНА СТОЯНОВА КАРАМАНОВА

**********

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КАРАМАНОВА

**********

МИЛКО ЕЛИСЕЕВ КУЛЕВ

**********

ПЛАМЕНКА ДЯКОВА ЙОРДАНОВА

**********

ЙОВКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

**********

ТОНКА ЙОНОВА ПОПИВАНОВА

**********

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

**********

БОЯН МАРИНОВ ПАНОВ

**********

ВИКТОРИЯ АНГЕЛОВА РАЛОВА

**********

ТРАЙКО ИВАНОВ КЪРЧЕВ

**********

ФЕОНКА КОСТАДИНОВА ЗАЙКОВА

**********

КАЛИН АТАНАСОВ ИВАНОВ

**********

КУНЧО ЛУКОВ ВЪЖАРОВ

**********

КРАСИМИРА ЦАНКОВА ЦАНКОВА

**********

ПАСКАЛ ПАНТЕЛЕЕВ ГЕЧЕВ

**********

ШИНКА ПЕТРОВА АЛЕКСИЕВА

**********

КОСТАДИН ДИМИТРОВ МИЛИЕВ

**********

КАТЯ АТАНАСОВА ХУБЧЕВА-БИКОВА

**********

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВЕЗАРОВ

**********

ТОДОР ИЛИЕВ ВЕЗАРОВ

**********

КОНСТАНТИН ЕНЧЕВ ЕНЧЕВ

**********

КАТЯ БОРИСОВА ВАСИЛЕВА

**********

КАМЕЛИЯ ЛЮБОМИРОВА САЛЧЕВА

**********

КРАСИМИР ПЕТРОВ РАЙКОВ

**********

КАТЯ СТОИЛОВА ГАДЖЕВА

**********

КАТЯ ИВАНОВА ЛАЗАРОВА

**********

КРЕМЕНА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

**********

ВАСКО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ

**********

СТЕФАН АТАНАСОВ ПОПОВ

**********

МИТКО АСЕНОВ ТОШЕВ

**********

КРАСИНА ТОНЧЕВА ЧЕРНЕВА

**********

КАЛИНКА ИЛИЕВА ПОПОВА

**********

ПЕПА СЛАВОВА ЧАЛМАС

**********

ЛИЛО ПЕТРОВ ЧЕНКОВ

**********

СЛАВКА КРЪСТЕВА ЧЕНКОВА

**********

СТЕФАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЙНОВА

**********

ЛЮДМИЛА АЛДИНОВА АСЕНОВА

**********

КАТЯ ГЕНОВА ТЕРЗИЕВА

**********

РУМЕН ТАНЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

**********

НАДЯ ИВАНОВА МУРДЖЕВА

**********

МАРИЯ ВАСИЛЕВА КЛЯВКОВА

**********

КОСТАДИН НАСКОВ САНДОВ

**********

ИВА ДИМИТРОВА ТОПУЗЛИЙСКА

**********

КИРИЛ ЛЮБЕНОВ ШАРАНКОВ

**********

ЮЛИЯ БОРИСЛАВОВА МАРГАРИТОВА

**********

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРИШКА

**********

КАЛОЯН ПЛАМЕНОВ НИКОЛОВ

**********

СЛАВЧО НИКОЛОВ КАРАГЬОЗОВ

**********

КОСТАДИНКА СПИРОВА МИЛКОВСКА

**********

ЕЛИЯН РОСЕНОВ ДРАКОВ

**********

ФИЛИП СТОЯНОВ ИВАНОВ

**********

АДРИАН АТАНАСОВ БРЪСКОВ

**********

ЛЮДМИЛА МАРИНОВА ЖЕЧЕВА

**********

ЛЮДМИЛА ТОДОРОВА ТОТЕВА

**********

МАРИЯ АНДРЕЕВА МИРЧЕВА

**********

МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦИРКОВА

**********

МАРИЙКА КИРИЛОВА КУТЛОВА

**********

ПЕТЯ СТОЯНОВА ТАНЕВА

**********

ЛЮСИ ПЛАМЕНОВА КЪНЕВА

**********

ЛИЛИЯ ХАИМОВА КАМХИ

**********

ЛИЛИЯНА ТОДОРОВА КАМБУРОВА

**********

ЛУСИЯ СВЕТЛАНОВА ВЕЛЕВА

**********

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

**********

ВАСИЛ НИКОЛАЕВ ПУНЧЕВ

**********

ЛИЛЯНА ИЛИЕВА КАЗАНСКА

**********

ЛУЧИЯ КУНЧЕВА ВЪЖАРОВА

**********

МАРИЯНА ИВАНОВА КОНОВА

**********

МАРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

**********

МАРИАНА КИРИЛОВА СТАВРЕВА

**********

МАРИЯ ЦВЯТКОВА БОГДАНОВА

**********

СПАСКА БОРИСЛАВОВА БОРИСОВА

**********

ПЛАМЕН ТИХОЛОВ КЪНЕВ

**********

НАМИГЯР ОКТАЙ ШЕРИФ

**********

СТОЯНКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

**********

РАДКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

**********

ХРИСТО ВЕНЦИСЛАВОВ АНДОНОВ

**********

ТАНЯ СТОЙКОВА БАЛЕВА

**********

НЕДЯЛКА ЙОРДАНОВА РАЙКОВА

**********

ПЕТЪР КРАСИМИРОВ РАЙКОВ

**********

СТОЯНКА ЯНКОВА ЖЕЛЯЗКОВА-КОСТУРКОВА

**********

ЯНКА ПЕТРОВА БЪРДУКОВА

**********

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕНЕВА

**********

ТАСКА ТРИФОНОВА ЯНКОВА

**********

ТАНИТА СТОЯНОВА ЯНКОВА

**********

СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

**********

МАРГАРИТА ХРИСТЕВА ВЕЛЧЕВА

**********

СОФИЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЕЛЧЕВА

**********

СВЕТЛА КИРИЛОВА СТАВРЕВА

**********

СВЕТЛАНА ИВАНОВА СИМЕОНОВА

**********

СОФИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ЕЛИНЧЕВ

**********

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ТОМАНОВ

**********

ХРИСТО МИНЧЕВ ДИМИТРОВ

**********

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ПЕТЛЕШКОВА

**********

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СИРОМАШКА

**********

МАЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

**********

МАРИЯ ИВАНОВА ПАНЧЕВА

**********

МАРИЯ ТРАЙКОВА ИВАНОВА

**********

МАРИЯ АТАНАСОВА ПОПОВА

**********

МИЛКА ГРИГОРОВА ЗЛАТАНОВА

**********

МАРТИНА АНГЕЛОВА ДЖОЛОВА

**********

МАРИЕТА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

**********

МАРИЙКА КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

**********

МИХАЕЛА НИКОЛАЕВА ДИМИТРОВА

**********

МИТА КОЛЕВА ВАСИЛЕВА

**********

МИЛЕНА СТОЯНОВА ГРАМАТИКОВА

**********

МАРИНЕЛА КОСТАДИНОВА ДАЧЕВА

**********

МАГДАЛЕНА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

НАТАЛИЯ САШОВА ИВАНОВА

**********

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВ МАРАДЖИЕВ

**********

НЕЧКА НИКОЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

**********

РОСИЦА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

**********

СТЕФАН МАРИНОВ ЙОРДАНОВ

**********

ТОДОР НИКОЛОВ МИХАЛКОВ

**********

ХИЛДА КАРНИК МАРДИРОСЯН

**********

СЛАВЧО МАРИЕВ СТОЯНОВ

**********

ПЕТЪР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

**********

ЛАЛКА ПЕТРОВА ШАРГУБ

**********

ПЕТЯ ВЪЗНЕСЕНОВА ДОЙЧЕВА

**********

ПЕТЯ ЧАВДАРОВА МАВРОДИЕВА

**********

СТОИЛКА ЖЕЛЯЗКОВА ТОДОРОВА

**********

СТЕФАН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

**********

ПЕТЪР ПУЛЕВ ВРАЧЕВ

**********

СНЕЖАНА ДОНЧЕВА ВРАЧЕВА

**********

СЪБИНА СТОИЛОВА КИЧЕКОВА

**********

ПЕТКО КУНЧЕВ ВЪЖАРОВ

**********

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

**********

СЛАВИ РАНГЕЛОВ ЧОБАНОВ

**********

СЛАВЧО НИКОЛОВ БАРМОВ

**********

ЮЛИАНА КОСТАДИНОВА ЧЕЧЕВА

**********

ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

РАЙНА ПАВЛОВА ХАДЖИЕВА

**********

ПЕТЯ ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

**********

ПЕПА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

**********

РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА СЕНГАЛЕВИЧ

**********

ТАНЯ ПАНЧЕВА РАЛЕВА

**********

ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ

**********

УЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГЪРОВА

**********

РАЙНА КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

**********

РОСИЦА АНТОНОВА КАМБУРОВА

**********

НЕДЯЛКА БОГДАНОВА СТАНЕВА

**********

НИКОЛА МАРИЯНОВ БУРНАРОВ

**********

НЕЛИ НИКОЛОВА ДОБРЕВА

**********

ДЕСИСЛАВА СТОИЛОВА НИКОЛОВА

**********

ЕЛЕНА ИВАНОВА МАРКОВА

**********

ТИНКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

**********

ТОНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

ВИКТОР КРЪСТЕВ ГЕОРГИЕВ

**********

ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ЙОРДАНОВА

**********

МОНИКА АТАНАСОВА ЙОРДАНОВА

**********

АТАНАС ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ

**********

ЖАНА ИВАНОВА АРАБАДЖИЕВА

**********

БОГДАН АНГЕЛОВ ТОЛОВ

**********

ЕМИНЕ ШЕВКЕТ САЛТЪКОВА

**********

ДЕНИС АНДОНОВ САЛТЪКОВ

**********

ДЖЕМ АНДОНОВ САЛТЪКОВ

**********

БОРИС АСЕНОВ КОДЖАМАНОВ

**********

СИЛВИЯ КОСТОВА МЕРДЖАНОВА

**********

ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

**********

ВИОЛЕТА БОЙЧЕВА КОЕВА

**********

КРИСТИНА НИКОЛОВА КОЛЕШЕВА-ЙОНЧЕВА

**********

ЛЮБКА ТОДОРОВА ГАЙДАДЖИЕВА

**********

ЙОРДАНКА ПЕТКОВА ВЕЛИЧКОВА

**********

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

**********

МАРИЕТА ВЕСЕЛИНОВА ДРЕМСИЗОВА

**********

МИРОСЛАВА ХРИСТОВА ХРИСТЕВА

**********

МИТРА ДИМИТРОВА ПРИМОВА

**********

КИРИЛКА АСЕНОВА ВЪЛЧЕВА

**********

СТОЯНА ГЕОРГИЕВА ПАСКОВА

**********

ИВАНКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

**********

АНДРЕЙ ИЛИЕВ ЧОЛАКОВ

**********

МАРИЯ КРЪСТЕВА ПЕТРОВА

**********

ХРАНТ ЕДУАРД КЕШИШЯН

**********

РАМИС ОКТАЙ ШЕРИФ

**********

МАРГАРИТА ИЛИЕВА ВЛАДИМИРОВА- ЦИРКОВА

**********

МАРИЯ ПЕТРОВА БУТЕВА

**********

МАРИАНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

**********

МИТКО ЮРИЕВ УЗУНОВ

**********

МАРИЯ РАДИСЛАВОВА ГАНЧЕВА

**********

МАРИЯНА СТОЯНОВА БАРЕВА

**********

МИХАЛ ВАСИЛЕВ БАРЕВ

**********

НИНА ГАНЧЕВА СИМОНОВА

**********

НИКОЛАЙ ХРИСТЕВ ЦОНЧЕВ

**********

МАРИЯ СТОЯНОВА ТИЛОВА-ЦОНЧЕВА

**********

ВАНЯ ТАНЕВА ГОНТАРЬ

**********

ВАСИЛ МИХАЙЛОВ БАРЕВ

**********

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА ОБРЕТЕНОВА

**********

ГЕОРГИ РУМЕНОВ БАРЕВ

**********

ДИМЧО АНГЕЛОВ МИЛКОВСКИ

**********

ДЕННИЦА ХРИСТОВА СТАВРЕВА

**********

ЕЛЕНКА СТАМОВА ИВАНОВА

**********

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА БАРЕВА

**********

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ЧОБАНОВ

**********

СТОЯНА РАЧЕВА ТЕРЗИЕВА

**********

ИВАН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ

**********

СТОЯН МИТЕВ СЛАВОВ

**********

ЛЮБЕН КИРИЛОВ ЛЮБЕНОВ

**********

БОРИСЛАВА ВЕЛИЧКОВА БЛАГОЕВА

**********

АНЕТА ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

ИЛИАНА ПЕТКОВА ЛАЗАРОВА

**********

ЙОВКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА

**********

НИКОЛА СТЕФАНОВ ТУНЕВ

**********

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

**********

МАРИЯ ДИМИТРОВА ШИШКОВА

**********

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА СТОЙНОВА

**********

СТЕФКА ПЕТРОВА КИРЯКОВА

**********

ЗЛАТКА МИНЧЕВА МАНЧЕВА

**********

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

**********

ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ГАДЖЕВ

**********

МАРИЯН КОНСТАНТИНОВ МИХАЙЛОВ

**********

ГАЛИН ПЕТРОВ ГРИГОРОВ

**********

ГЕОРГИ НЕНЧЕВ КАЛПАКОВ

**********

ВИКТОР ДИМИТРОВ МИРКОВИЧ

**********

ПЕТЪР НИКОЛОВ ТОНЧЕВ

**********

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ПОПГЕНСКА

**********

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

**********

ЛИЛИЯ ОГНЯНОВА РАЙЧИНОВА

**********

РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА РАЧОВА

**********

ИВАНКА ИВАНОВА СЛАВОВА

**********

КОНСТАНТИН ВАЛЕРИЕВ ГЕШЕВ

**********

СИЛВА БОХОС ДЖАНИКЯН

**********

СЕВДАЛИНА БОГДАНОВА ТОДОРОВА

**********

БЕДИК БАДРИК ДЖАНИКЯН

**********

АНТАРАН ОНИК ДЖАНИКЯН

**********

СЕРОП НИГОХОС ЙОЗГАТЛИЯН

**********

ЕСТЕР СЕРОП  ЙОЗГАТЛИЯН

**********

БАДРИК БЕДИК ДЖАНИКЯН

**********

АРТИН ГАРАБЕД АМУДЖИЯН

**********

СИЛВАНА ВАРТАН АМУДЖИЯН

**********

ТОДОРКА МАРКОВА ВЛАДИМИРОВА

**********

ТОНИ НИКОЛОВА ВЛАДИМИРОВА

**********

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ МАРЛОКОВ

**********

ЕДУАРД СИМЕОНОВ КОСТАНЯН

**********

ИВАНКА ХРИСТЕВА СЛАВОВА

**********

ВЕСЕЛИНА ЗАПРЯНОВА ШИНДЕВА

**********

СНЕЖАНА МИХАЙЛОВА ДУКИНСКА

**********

ЮЛИЯ ЕТВАРТ МАРАДЖИЙСКА

**********

АНАХИД ГАРБИС ХЪНГИКЯН

**********

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КОЧЕВ

**********

ТОМИ КОЛЕВ ШИВАЧЕВ

**********

ЖОРО ВАСКОВ ЗАИМОВ

**********

ТОШКО НЕЙКОВ МИХАЙЛОВ

**********

ХРИСТО АСЕНОВ СТОИЛОВ

**********

САШО МИНЧЕВ САЙКОВ

**********

МИТКО АСЕНОВ СТОИЛОВ

**********

ТАНЬО КОЧЕВ ИВАНОВ

**********

АСЕН КИРИЛОВ ИВАНОВ

**********

НАСКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

**********

ГЕРМАН АЛЕКСАНДРОВ ЕМИЛОВ

**********

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ

**********

КОЧО ИВАНОВ АНГЕЛОВ

**********

САНДО ВАСКОВ ИВАНОВ

**********

АНГЕЛ БОЖКОВ КАРАГЬОЗОВ

**********

ВАНЧО ГЕОРГИЕВ БОШНАКОВ

**********

САШО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ

**********

АНТОН ВАСИЛЕВ КАРАГЬОЗОВ

**********

КОЧО ВАСКОВ КАРАГЬОЗОВ

**********

АСЕН ИВАНОВ КАРАГЬОЗОВ

**********

ИВАН АНТОНОВ КАРАГЬОЗОВ

**********

КОЛЬО ТОМОВ ШИВАЧЕВ

**********

ВАНЯ ИВАНОВА ТИМУШЕВА

**********

ПЕРХАН РЕДЖЕПОВА КАРАМУКОВА

**********

ЗЛАТКА ИГНАТОВА КАРАИВАНОВА

**********

НАТАЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

КЕРИМ ИБРЯМ АЛИ

**********

ИВАН РУСЕВ КАТЕРИНСКИ

**********

МЕЛЕК ОСМАН САИДОВА

**********

КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ ПАРТЕНИЕВ

**********

МИРОСЛАВ КОНСТАНТИНОВ МИЛУШЕВ

**********

АНГЕЛ СТЕФАНОВ АТАНАСОВ

**********

ВИОЛЕТА КИРИЛОВА МИЛЕВА

**********

АНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

**********

НЕВЕНА ГЕОРГИЕВА КЛИМЕНТОВА

**********

ИВАНКА КОЕВА КРЪСТАНОВА

**********

ЯННА ИВАНОВА КОСТОВА

**********

ТАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЕВА

**********

НИКОЛАЙ ДИМОВ ВАСИЛЕВ

**********

ТЕОДОРА СТЕФАНОВА ЙОРГОВА

**********

РУМЕН СТЕФАНОВ ЙОРГОВ

**********

СНЕЖАНА ХРИСТЕВА ВЕЛЕВА

**********

ФИЛИП СВЕТОСЛАВОВ ДУХОВНИКОВ

**********

ПЕНКА ДИМИТРОВА ЕНДАРОВА

**********

ВЕЛИЧКА ТАНЕВА СТОЙЧЕВА

**********

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

**********

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА МИХОВА

**********

ХРИСОНА МИХАЛЕВА ЦОЛОВА

**********

ВЕНСАН БОРИСОВ ТАЧЕВ

**********

ВЕНЦИСЛАВ ПАНЧЕВ ЧАРДАКЛИЕВ

**********

ПЕТЯ ЯНКОВА КАМБУРОВА

**********

СОНЯ СЛАВЧЕВА ПОПОВА

**********

СЛАВЧО ИВАНОВ ПАСКАЛЕВ

**********

СТАНИЕЛА НЕДЯЛКОВА НЕДЕЛЧЕВА

**********

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БОЖИЛОВА-ВИДОЛОВА

**********

ПАВЛИНА ИВАНОВА КОСТОВА

**********

КРИСТИАН ВЕСЕЛИНОВ ИЛИЕВ

**********

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ

**********

ЙОНКО ИЛИЕВ ПОПИВАНОВ

**********

ПЛАМЕН БОРИСОВ СЛИВОВ

**********

КОНСТАНТИНА ХРИСТОВА КОСТОВА-КОЛЕВА

**********

ВЕНЕТА ДИМИТРОВА РАБАДЖИЙСКА

**********

СТОЯН ВЕСЛАВОВ ПЕЕВ

**********

ФИДАНКА БОТЕВА КРЪСТЕВА

**********

ВЕСЕЛА ВАСИЛЕВА КАРАДЖОВА

**********

МИХАИЛ СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ

**********

КРАСИМИРА АНГЕЛОВА СТАНЕВА

**********

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

**********

МАРИЯ ПЕТКОВА БОЗОВА

**********

КРИСТИНА АНГЕЛОВА МИНЧЕВА

**********

ВИОЛЕТА ТОДОРОВА ХАДЖИЕВА

**********

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРТИНОВА

**********

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИВАНОВ

**********

 

2. Отказва регистрацията на


Име

ЕГН

Грешка

МАРИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

**********

Лицето е регистрирано като член на СИК 162206059

СТОЯН АНГЕЛОВ КАРАУЛАНОВ

**********

Лицето е регистрирано като член на СИК 162205083

ДАНИЕЛА ПЕНЕВА ЗАПРЯНОВА

**********

Лицето е регистрирано като член на СИК 162203029

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Зам. председател: Атанас Димитров Петров

* Публикувано на 20.10.2019 в 17:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения