Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 150-МИ
Пловдив, 16.10.2019

ОТНОСНО: транспортиране, охрана, организацията и вътрешния ред на СИК и ПСИК до и в ОИК- Пловдив град при предаване и съхранение на изборните книжа и материали от изборите при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Палата № 3 на Международен панаир Пловдив, определяне на зони за престой и присъствие на наблюдатели, застъпници на кандидатските листи, представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, представители на средствата за масово осведомяване.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 20 и т.34 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Пловдив  

Р Е Ш И:

 1. Транспортът и охраната на представителите на СИК и ПСИК, които ще предават протоколите и останалите книжа и материали от изборните помещения до ОИК- Пловдив в Палата № 3 на Международен панаир Пловдив, се осигуряват от общинската администрация и от органите на МВР. Няколко съседни СИК могат да бъдат обслужени от едно транспортно средство.
 2. Забранява се на членовете на СИК да пренасят протоколите, бюлетините, изборните книжа и други материали по домовете си или на други места освен в ОИК- Пловдив и в общината.
 3. Книжата и материалите се транспортират от секцията (изборното помещение) до ОИК- Пловдив със специално организиран транспорт. На всяко транспортно средство на предната видима част на стъклото се поставя табела с надпис „ОИК- Пловдив”.
 4. Водачът на транспортното средство следва да притежава писмо, подписано от кмета на общината или от друго оправомощено от него длъжностно лице, отговорно за организационно-техническата подготовка на изборите. В писмото се отбелязват трите имена и ЕГН на водача, регистрационният номер на транспортното средство и целта на пътуването.
 5. Транспортното средство, ескортирано от автомобил със специален режим на движение превозва членовете на СИК/ПСИК, приносители на протоколите и останалите книжа и материали в ОИК- Пловдив за предаване на протоколите и списъците на ОИК- Пловдив до палата № 3, разположена на територията на Международен панаир Пловдив, след което останалите книжа и материали се предават на общинската/районната администрация.
 6. Не се позволява транспортирането със собствен транспорт на представителите на СИК и ПСИК, които ще предават протоколите и останалите книжа и материали от изборните помещения до ОИК- Пловдив в Международен панаир Пловдив, както и транспортирането им без осигурена охрана от органите на МВР.
 7. Достъпът до палата № 3 се осъществява чрез пропускателен режим, като входът за транспортните средства е от транспортен вход откъм бул. „България”.
 8. След влизането на транспортното средство, със съдействието на органите на МВР, същото се насочва със светлинна или друга подходяща сигнализация, маркировка или указателни знаци към палата № 3, където спира на място, определено за престой и паркиране.
 9. Членовете на СИК/ПСИК слизат от транспортното средство и се насочват към определения вход на палатата. Следващото ППС, което пристигне, изчаква със затворени врати всички членове на СИК/ПСИК от предходното транспортно средство да получат поредни номера, след което отваря врати, за да слязат членовете на СИК/ПСИК, които превозва. Същото се отнася за всяко следващо транспортно средство. Контролът на достъп до входа на палатата се възлага на органите на МВР и служителите на Община Пловдив.
 10. Определените служители от Община Пловдив следва да снабдяват с последователни номера пристигащите СИК/ПСИК непосредствено след входа на палатата, определен за влизане на членовете на СИК/ПСИК, като при всеки даден от тях номер отразяват в таблична форма поредния номер, район и номер на секция.
 11. Номерата да бъдат раздавани съобразно поредността на пристигане на членовете на СИК/ПИСК, приносители на изборните книжа и материали.
 12. Приносителите на изборни книжа и материали членове на СИК/ПСИК се допускат до ИП, находящ се на партерния етаж на палатата, съобразно възможностите за обработването на секционните протоколи. Поредните номера се обявяват на табло, поставено на първия етаж на палатата и видимо от всички членове на СИК/ПСИК.
 13. Определя зона за престой и изчакване на приносителите на изборни книжа и материали членове на СИК/ПСИК на партерния етаж на Палата № 3.
 14. Определя зона за представителите на средства за масово осведомяване, в която ще се огласяват решенията на ОИК- Пловдив и ще се дават пресконференции – помещение, обособено на партерния етаж на Палата № 3, с обозначение. При възможност и необходимост, това място може да бъде променено.   
 15. При въвеждане на данните от протоколите на СИК/ПСИК в ИП на ОИК- Пловдив може да присъстват отговорникът на ИП, операторите на компютри, персоналът за сервизно обслужване на техниката, представителите на преброителя, членовете на ОИК- Пловдив, членовете на ЦИК, приносителите на протоколи от СИК/ПСИК, само по един наблюдател от една и съща неправителствена организация, само по един застъпник – на кандидатска листа на партия, коалиция и инициативен комитет и само по един представител на политическа партия, коалиция и инициативен комитет, регистрирали кандидати на предварително определените от ОИК- Пловдив и отговорника на ИП места. Местата следва да осигуряват пряка видимост към компютрите, на които се въвеждат данни. Те не могат да се намесват при работата на операторите и членовете на СИК и ОИК- Пловдив.   
 16. При неспазване на реда в помещението, съответният нарушител се предупреждава, а при необходимост се отстранява от залата от ОИК- Пловдив /отговорника на ИП/.
 17. След приемане на протоколите от районната избирателна комисия членовете на СИК/ПСИК предават в общинската администрация на комисията, назначена по реда на чл. 445, ал. 7 от ИК със заповед на кмета на общината останалите книжа и материали. В състава на комисията се включват длъжностни лица от общинската администрация.
 18. Запечатаните торби с бюлетините и другите книжа и материали на СИК/ПСИК не се разпечатват по никакъв повод без нарочно решение на ОИК- Пловдив по чл. 445, ал. 3 от ИК за повторно преброяване на бюлетините, а след приемането им – от общинската администрация или въз основа на решение на Централната избирателна комисия и разпореждане на съда.

Настоящото решение да се сведе до знанието на Община Пловдив и ОД МВР-Пловдив.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 16.10.2019 в 19:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения