Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 148-МИ
Пловдив, 16.10.2019

ОТНОСНО: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции и съставяне на избирателни списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане при произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 8, ал. 2, чл. 9, ал. 7-9, чл. 28, чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал. 2 от Изборния кодекс и на основание Решение № 632/20.08.2019г на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия – Пловдив,

Р Е Ш И:

 В лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за лишаване от свобода и за задържане, съответният ръководител образува избирателна секция при наличието на не по-малко от 10 избиратели, настанени в тези заведения, съставя и подписва избирателен списък, съответно Приложение № 4-МИ и Приложение № 5-МИ от изборните книжа.

 1. Ръководителите на заведенията, домовете и специализираните институции, както и на местата за лишаване от свобода и за задържане, в срок от 48 часа преди изборния ден – до 17,00 часа на 24 октомври 2019 г., незабавно уведомяват писмено за образуването на секция кмета на общината, на чиято територия се намира заведението или домът.
 2. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, се съставят и подписват от ръководителите на тези заведения в срока по т. 2.

Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от съответния ръководител, като самоличността на задържаните, спрямо които няма влязла в сила присъда, се установява от личните им дела по предвидения ред в чл. 54, ал. 1 на Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС).

Не по-късно от 17,00 ч. на 24 октомври 2019 г. ръководителите на лечебните заведения и домове чрез кмета на общината по местонахождение на заведението или дома уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за включените в списъка избиратели с оглед на заличаването им от избирателните списъци по постоянния им адрес преди предаване на тези списъци на секционните избирателни комисии.

Уведомяването се извършва чрез изпращане на писмо с копие от изготвения избирателен списък, по факс или електронна поща.

3. Заличаването се извършва чрез зачертаване на името и адреса на избирателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните, като в графа „Забележки“ се вписва „включен в списък по чл. 28 и чл. 29 ИК“.

4. В сроковете по т. 2 и т. 3 ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и специализираните институции уведомяват съответната ОИК за съставения избирателен списък и необходимостта от образуване на избирателна секция.

5. Кметът на общината образува избирателната секция с нарочна заповед и утвърждава номера й.

Кметът на общината незабавно уведомява ОИК и ЦИК за номера на образуваната секция.

След провеждане на консултации по реда на Решение на ЦИК кметът предлага на общинската избирателна комисия състави на тези секционни избирателни комисии.

6. Общинската избирателна комисия определя номерата на секциите и назначава състави на секционните избирателни комисии при спазване на изискванията на Решение на ЦИК.

7. Избирателните списъци по т. 5 се предават от ръководителя на съответното заведение и представители на ОИК и общинската администрация на секционната избирателна комисия с протокол (Приложение № 84-МИ от изборните книжа).

8. Ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и специализираните институции издават удостоверение – (Приложение №16-МИ от изборните книжа) – на избирателите, които са били включени в избирателните списъци на тези места и са ги напуснали преди изборния ден.

9. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 СИК вписва избирателите, които са приети в лечебното заведение, дома или друга специализирана институция, лицата, които са задържани в място на лишаване от свобода или за задържане, след изготвяне на избирателния списък в допълнителната страница (под чертата). Вписването се извършва след представяне на документ за самоличност и декларация – Приложение № 81-МИ от изборните книжа, че не са гласували и няма да гласуват в същите избори на друго място.

10. В изборния ден в избирателните списъци на секциите по т. 1 в допълнителната страница (под чертата) се дописват и служебно заетите лица от персонала на тези места след представяне на документ за самоличност и декларация, че не са гласували и няма да гласуват в същите избори на друго място – Приложение № 81-МИ от изборните книжа.

11. Декларациите по т. 10 и 11, съгласно Приложение № 81-МИ се прилагат към избирателния списък и стават неразделна част от него.

Копие от настоящото решение да се изпрати на Кмета на Община Пловдив, а чрез него и на съответните ръководители на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане, които се намират на територията на съответната община.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 16.10.2019 в 19:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения