Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 138-МИ
Пловдив, 16.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на ПП ГЕРБ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 110/14.10.2019г. от ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Тракия“. Към заявлението е приложено пълномощно на Онник Нигохос Агопян, преупълномощен от Иван Борисов Тотев пълномощник на Бойко Методиев Борисов  в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх. 108 / 13.10.2019 и  вх. № 117/15.10.2019г. от ПП ГЕРБ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Западен “. Към заявлението е приложено пълномощно на Дамян Петров Петров, преупълномощен от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов, в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ.

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

1. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ГЕРБ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото заявление с вх. № 110/14.10.2019г., както следва:

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

ТРАКИЯ

5

Зам. Председател

АНГЕЛ НИКОЛОВ ПЕНЕВ

**********

ПЕНКА ИВАНОВА КРЕМЕНАРОВА

**********

ТРАКИЯ

31

секретар

ДИНА  СЛАВЕВА ИЛИЕВА

**********

ТАТЯНА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

**********

ТРАКИЯ

35

секретар

ПЕТКО МАРИНКОВ КАРАДЖОВ

**********

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ЛАЗАРОВ

**********

ТРАКИЯ

38

секретар

ИВАНКА КОЛЕВА СТОИЧКОВА

**********

КОРНЕЛИЯ ИВАНОВА ГРЪНЧАРОВА

**********

ТРАКИЯ

41

секретар

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ГЕНОВА

**********

НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВА ПОПОВА

**********

ТРАКИЯ

47

член

АННА ИВАНОВА ИВАНОВА

**********

ДИНА СЛАВЕВА ИЛИЕВА

**********

ТРАКИЯ

49

Зам. Председател

ВЛАДИМИР АНГЕЛОВ ЦИНЦАРСКИ

**********

ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ТРИФОНОВА

**********

ТРАКИЯ

50

Зам. Председател

СТЕФКА АНГЕЛОВА ВЪЛЕВА

**********

ДИМИТРИНА ГЕОРГИЕВА СЕРБЕЗОВА

**********

ТРАКИЯ

53

член

ВАЛЕРИ КОНСТАНТИН КОСТОВ

**********

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРОВА

**********

ТРАКИЯ

61

секретар

ТАНЯ МИХАЙЛОВА ВЛАШКА

**********

ВЕЛИЧКА АЛЕКСАНДРОВА ГЛАВЧЕВА-ТАШЕВА

**********

ТРАКИЯ

60

Зам. Председател

ГАЛЯ ГОСПОДИНОВА КОСТОВА

**********

ДОНКА ГЕОРГИЕВА СТАВРЕВА

**********

ТРАКИЯ

61

член

ТОНИ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

**********

САВКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

**********

ТРАКИЯ

32

член

КАТЯ ГЕОРГИЕВА ЦАНКОВА

**********

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ

**********

 

2. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ГЕРБ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото заявление с вх. № 108/13.10.2019 и вх. 117/15.10.2019г., както следва:

 

 

     

Район

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

 

ЗАПАДЕН

162203002

председател

Данаил Георгиев Димитров

**********

Силвия Йовкова Атанасова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203005

секретар

Християна Иванова Русева

**********

Милица Живкова Йорданова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203006

член

Петя Ангелова Павлова

**********

Димитър Рангелов Павлов

**********

 

ЗАПАДЕН

162203008

член

Харутун Магърдич Папуян

**********

Надежда Динева Хършева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203011

член

Нели Петкова Търкаланова

**********

Даниела Маркова Търкаланова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203014

член

Румяна Георгиева Чакалова

**********

Ангел Михайлов Лазаров

**********

 

ЗАПАДЕН

162203019

председател

Иван Николаев Кузов

**********

Евдокия Асенова Андонова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203022

член

Костадинка Димитрова Стоянова

**********

Софка Славчева Бонина

**********

 

ЗАПАДЕН

162203028

член

Димитър Георгиев Димитров

**********

Станислава Венци Ковачева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203030

член

Недялка Василева Барганова

**********

Петя Ангелова Павлова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203040

зам.-председател

Мариян Николаев Колев

**********

Събо Димитров Гозански

**********

 

ЗАПАДЕН

162203040

член

Радвослава Атанасова Димова

**********

Мариян Николаев Колев

**********

 

ЗАПАДЕН

162203043

член

Димитър Димов Германов

**********

Христиана Радкова Петрова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203045

зам.-председател

Николай Стефанов Вълов

**********

Мария Атанасова Янева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203046

член

Ангел Михайлов Лазаров

**********

Виктория Николова Стоянова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203046

член

Мария Атанасова Янева

**********

Анастасия Светославова Милушева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203047

председател

Николай Кирилов Николов

**********

Невенка Николова Папаризова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203047

член

Надежда Динева Хършева

**********

Златка Веселинова Чангалова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203012

зам.-председател

Петя Иванова Карналова

**********

Даниела Миленова Сариева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203010

член

Калин Руменов Панайотов

**********

Красимира Сергеева Мирчева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203041

член

Петя Георгиева Димова

**********

Мария Атанасова Лалова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203045

член

Неда Иванова Кузманова

**********

Пламен Атанасов Лалов

**********

 

ЗАПАДЕН

162203007

член

Соня Иванова Панайотова

**********

Елена Борисова Ботева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203018

зам.-председател

Софка Николова Цакова

**********

Диана Георгиева Георгиева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203016

член

Магдалена Симеонова Янкова

**********

Димитър Михайлов Нишлиев

**********

 

ЗАПАДЕН

162203001

член

Кирил Николов Танев

**********

Даниела Атанасова Милушева

**********

 

ЗАПАДЕН

162203013

председател

Цветелина  Томова Иванова

**********

Никола Петков Дойчев

**********

 

ЗАПАДЕН

162203013

член

Стоянка Атанасова Юрукова

**********

Цветелина Томова Иванова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203021

член

Мариян Красимиров Несторов

**********

Георги Петров Узунов

**********

 

ЗАПАДЕН

162203028

секретар

Елена Христова Никодимова

**********

Ангел Георгиев Сиваков

**********

 

ЗАПАДЕН

162203029

член

Георги Петров Узунов

**********

Венцислава Иванова Сивакова

**********

 

ЗАПАДЕН

162203025

секретар

Цонка Бочева Пулева

**********

Марин Аврамов Христов

**********

 

                 

 

3. УТВЪРЖДАВА предложените от ПП ГЕРБ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото заявление с вх. № 121/16.10.2019, както следва:

северен

162204009

член

Йорданка Маркова Кълвачева

**********

Деян Величков Русев

**********

северен

162204068

член

Ангелина Йорданова Миланова

**********

Йорданка Маркова Кълвачева

**********

северен

162204010

член

Деан Величков Русев

**********

Ангел Атанасов Маташев

**********

северен

162204025

зам.председател

Красимир Ненчев Атанасов

**********

Иван Костов Иванов

**********

северен

162204008

секретар

Анна Александрова Николова

**********

Росица Вангелова Алмалиева

**********

северен

162204005

член

Христина Петрова Шошева

**********

Румяна Ангелова Калинова

**********

северен

162204030

член

Дарина Тодорова Делчева

**********

Александра Тодорова Ангелова

**********

северен

162204068

зам.председател

Евгения Данаилова Петкова

**********

Станислава Николова Александрова

**********

северен

162204013

секретар

Станислава Николова Александрова

**********

Димитрия Ангелова Добрева

**********

северен

162204057

зам.председател

Иванка Ангелова Йорданова

**********

Невена Гошева Къчкова

**********

северен

162204042

член

Цветанка Маринова Тарапанова

**********

Бисер Маринов Кирилов

**********

северен

162204015

председател

Даниел Христосков Чамов

**********

Янка Смилова Ненчева

**********

северен

162204069

председател

Антон Георгиев Георгиев

**********

Катя Стефанова Караджова

**********

северен

162204004

секретар

Ралица Николаева Дервенска

**********

Димитринка Ангелова Симеонова

**********

северен

162204032

зам.председател

Елисавета Георгиева Илчева

**********

Цветанка Трифонова Лазарова

**********

северен

162204033

член

Атанаска Сълова Поибренска

**********

Елисавета Георгиева Илчева

**********

северен

162204035

член

Димка Стойнова Георгиева

**********

Антон Георгиев Георгиев

**********

северен

162204014

член

Таня Игнатова Славова

**********

Евгений Любенов Бянов

**********

северен

162204071

член

Деница Иванова Тарапанова

**********

Димитър Киров Янков

**********

северен

162204061

член

Пенка Славова Митова

**********

Иванка Славова Барутчийска

**********

северен

162204065

член

Бояна Георгиева Кънева

**********

Христиана Велкова Начевска

**********

северен

162204049

член

Добринка Славчева Стойчева

**********

Йорданка Иванова Пискова

**********

северен

162204047

член

Янко Тодоров Янев

**********

Атанаса Янева Янева

**********

северен

162204045

член

Йовка Иванова Чапкънска

**********

Янко Тодоров Янев

**********

северен

162204042

секретар

Елеонора Михайлова Стефанова

**********

Иван Асенов Иванов

**********

северен

162204042

член

Иван Асенов Иванов

**********

Петя Дончева Славова

**********

северен

162204043

председарел

Станислав Пенев Василев

**********

Цветанка Георгиева Тарапанова

**********

 

4. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.

5. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

6. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

7. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 16.10.2019 в 19:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения