Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 128-МИ
Пловдив, 10.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на коалиция “БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив са постъпили заявления с вх.№ 76/02.10.2019г. и № 83/07.10.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно предложения за промени в състава на СИК в райони „Централен“, „Източен“, „Западен“, „Северен“ и „Южен“. Към заявленията е приложено пълномощно на Нина Ангелова Чавдарова, упълномощена от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на представляващ коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“; пълномощно на Донка Йорданова Танина, преупълномощена от Нина Ангелова Чавдарова; пълномощно на Петя Георгиева Манева, упълномощена от Корнелия Петрова Нинова в качеството й на представляващ коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ и пълномощно на Донка Йорданова Танина, преупълномощена от Петя Георгиева Манева.

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ замени в състави на СИК, съгласно постъпилите заявления с вх. № 76/02.10.2019г. и вх. № 83/07.10.2019г., както следва:

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

162201004

член

Мария Иванова Вуцова

**********

Нели Динкова Дириманова

**********

162201013

секретар

Иван Йорданов Михайлов

**********

Велика Рангелова Тоскова

**********

162201013

Член

Йоанна Димитрова Димитрова

**********

Теменужка Методиева Найчева

**********

162201014

Член

Емил Варадинов Илиев

**********

Румен Василев Василев

**********

162201016

зам.председател

Васил Петков Чирпанлиев

**********

Георги Иванов Георгиев

**********

162201016

Член

Ирена Якимова Петрова

**********

Гала Трендафилова Димитрова

**********

162201018

Член

Дарина Николаева Андреева

**********

Нанати Христова Коева

**********

162201021

секретар

Мирослав Тодоров Събчев

**********

Фейзуллах Юксял Юсеин

**********

162201022

Член

Петя Тодорова Гочева

**********

Кера Динева Бояджиева

**********

162201024

Член

Силвия Стоянова Петрова

**********

Николай Вълчанов Вълчанов

**********

162201028

зам.председател

Нели Динкова Дириманова

**********

Теодора Ангелова Ненова

**********

162201030

Член

Тодор Анастасов Янков

**********

Десислава Василева Ангелова

**********

162201031

Член

Александър Николаев Петров

**********

Нина Минчева Ковачева

**********

162201032

Член

Таня Атанасова Христова

**********

Мария Василева Ангелова

**********

162201036

Член

Емилия Иванова Янкова

**********

Юлия Недкова Кокарова

**********

162201040

секретар

Красимир Стефанов Бонев

**********

Борислава Борисова Мяшкова

**********

162201044

Член

Маргарита Костадинова Дандарова

**********

Петър Христев Дандаров

**********

162201053

секретар

Бойко Иванов Иванов

**********

Пенка Танева Костова

**********

162201054

Член

Пенка Танева Костова

**********

Бойко Иванов Иванов

**********

162201058

председател

Екатерина Йорданова Соколова

**********

Венета Йорданова Георгиева

**********

162201065

Член

Елена Николова Шишкова

**********

Екатерина Йорданова Соколова

**********

162201071

Член

Наталия Христова Димитрова

**********

Деяна Зафирова Зехтинска

**********

162201073

Член

Светла Костова Андонова - Литарова

**********

Надя Стоянова Христова

**********

162201074

Член

Росица Николова Запрянова

**********

Десислава Тошкова Кисьова

**********

162201077

Член

Анна Христова Павлова

**********

Веселина Василева Якимова

**********

162201080

Член

Силвия Асенова Какалашева

**********

Мими Иванова Андонова

**********

162201082

Член

Снежана Асенова Какалашева

**********

Ваня Димчева Грудева

**********

162201087

Член

Мирослава Иванова Гушкова-Василева

**********

Кристиан Николаев Проданов

**********

162201095

Член

Виктория Кеворк Кюлян

**********

Петър Георгиев Николов

**********

162201096

секретар

Николина Делова Николова

**********

Наталия Христова Димитрова

**********

162202006

председател

Оля Томова Керемедчийска

**********

Гергана Денчева Цеклеева

**********

162202041

Член

Елмина Димитрова Бянова

**********

Георги Борисов Карагьозов

**********

162202044

Член

Таня Дочева Генковска

**********

Тодорка Маркова Кабасакалова

**********

162202045

секретар

Василка Йозова Арбалиева

**********

Кристиян Кирилов Божков

**********

162202053

Член

Ралица Благоева Чочева

**********

Светлозар Стоянов Янков

**********

162202054

Член

Иванка Димитрова Запрянова

**********

Ралица Благоева Чочева

**********

162202062

зам.председател

Петкана Костадинова Атанасова

**********

Екатерина НиколоваПанайотова

**********

162202062

Член

Румяна Стоянова Йончева

**********

Георги Цветозаров Димитров

**********

162202064

зам. председател

Христина Иванова Гаргова

**********

Илияна Руменова Пъкова

**********

162202069

секретар

Мариана Добрева Димитрова

**********

Катя Милчева Крумова

**********

162202070

председател

Милена Дочева Генковска

**********

Дафинка Йорданова Балджиева

**********

162203002

зам.-председ.

Недка Любенова Модева

**********

Радослава Георгиева Пройчева

**********

162203003

зам.-председ.

Симеон Иванов Попчев

**********

Марийка Атанасова Чакърова

**********

162203005

Член

Марийка Атанасова Чакърова

**********

Теодор Дражев Тодоров

**********

162203017

председател

Румяна Петрова Банова

**********

Весела Минкова Караджова

**********

162203018

секретар

Весела Минкова Караджова

**********

Нонко Иванов Нонов

**********

162203019

секретар

Десислава Димитрова Иванова

**********

Виолет Йорданова Златева

**********

162203037

Член

Лидия Седеф Йоцева

**********

Здравка Георгиева Георгиева

**********

162203040

Член

 Щиляна Христова Караколева

**********

Стоил Димитров Пращаков

**********

162204001

зам. председател

Минка Велкова Иванова

**********

Христина Славова Илиева

**********

162204004

зам. председател

Тодорка Петкова Йошева

**********

Катя Георгиева Пенова

**********

162204004

Член

Мильо Сотиров Митков

**********

Даниел Даниелов Динев

**********

162204006

Член

Албена Васкова Гочева

**********

Кристиан Илиян Веселиев

**********

162204006

Член

Катя Георгиева Пенова

**********

Пепа Сотирова Димитрова

**********

162204008

Член

Ивалина Илчева Почилеева

**********

Тед Пламенов Артюхов

**********

162204009

Член

Ваня Любенова Мангелова

**********

Нонка Динкова Татарлиева

**********

162204012

Член

Мария Тодорова Нанкова

**********

Ирина Николаева Абаджиева

**********

162204014

Член

Мими Валериева Адрианова - Георгиева

**********

Петьо Димитров Спасов

**********

162204015

Член

Ружа Костадинова Шафрониева

**********

Мими Валериева Андрианова - Георгиева

**********

162204018

Член

Албена Иванова Петкова

**********

Енчо Стоянов Стоянов

**********

162204019

секретар

Енчо Стоянов Стоянов

**********

Снежана Спасова Кабасакалова

**********

162204019

Член

Ирина Николаева Абаджиева

**********

Ана Георгиева Карапанова

**********

162204019

Член

Ива Живкова Ивайлова

**********

Ваня Любенова Мангелова

**********

162204022

зам. председател

Ралица Йорданова Павлова

**********

Нина Илчева Найденова

**********

162204022

Член

Минка Видолова Маринова

**********

Димитър Динков Гаджев

**********

162204024

Член

Юлия Георгиева Политова-Гаджева

**********

Иглика Величкова Бобчева

**********

162204024

зам. председател

Иглика Величкова Бобчева

**********

Юлия Георгиева Гаджева

**********

162204025

Член

Цвета Атанасова Кръстева

**********

Виолета Иванова Докторова

**********

162204026

председател

Катя Иванова Попова

**********

Демир Иванов Влахов

**********

162204026

Член

Демир Иванов Влахов

**********

Цветана Иванова Дончева

**********

162204027

зам. председател

Райна Димитрова Мутафчийска

**********

Пенка Петрова Влахова

**********

162204028

секретар

Бойка Димитрова Паланова

**********

Красимир Атанасов Чилов

**********

162204028

Член

Красимир Атанасов Чилов

**********

Кунка Найденова Найденова

**********

162204030

председател

Александър Атанасов Марков

**********

Теодоси Атанасов Теодосиев

**********

162205026

секретар

Нели Георгиева Гошева

**********

Стоянка Стоянова Стоянова

**********

162205040

зам.-председ.

Венета Йорданова Захариева

**********

Тодор Стоянов Велев

**********

162205040

Член

Тодор Стоянов Велев

**********

Венета Йорданова Захариева

**********

162205079

председател

Теодора Веселинова Аргирова

**********

Василка Кузманова Кочандонова-Паскалева

**********

162201082

Член

Бойко Иванов Иванов

**********

Татяна Ванчева Ванчева

**********

162204012

председател

Донка Йорданова Танина

**********

Галина Златева Динчева

**********

162204046

председател

Мария Димитрова Герганова

**********

Венцислав Николов Дечев

**********

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 10.10.2019 в 19:38 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения