Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 127-МИ
Пловдив, 01.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване на регистрация на кандидати от кандидатски листи за общински съветници в община Пловдив

В Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив е постъпило писмо вх. № 74/01.10.2019г. от Централна избирателна комисия – София, с което  ни уведомяват, че след извършена проверка от ГД „ГРАО“ , е установено, че Еню Атанасов Енев , регистриран като кандидат за общински съветник под №10  в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложен от политическа партия „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ , с Решение № 114 – МИ от 24.09.2019г.. на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив,  и Михаил Пламенов Косев  регистриран като кандидат за общински съветник под № 22 в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложен от политическа партия „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ , с Решение № 112 – МИ от  24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив , не отговарят на условията по т.1 от Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, а именно не са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място, поради което същите следва да бъдат заличени  като кандидати за общински съветник в кандидатските листи за общински съветници в община Пловдив, а кандидатските листи не следва да бъдат пренаредени.

            Предвид изложеното и на основание  с чл.87, ал.1, т. 15 и чл.397, ал.1 от Изборния кодекс  и Решение № 966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив 

                                                                    

Р Е Ш И:

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на  Еню Атанасов Енев , с ЕГН ********** като кандидат за общински съветник , предложен от  политическа партия  „СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ“ в кандидатската листа под № 10 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив и АНУЛИРА издаденото му  Удостоверение  за регистрация на кандидат за общински съветник.
 2. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Михаил Пламенов Косев   , с ЕГН ********** като кандидат за общински съветник , предложен от  политическа партия  „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“  в кандидатската листа под № 22 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив и АНУЛИРА издаденото му  Удостоверение  за регистрация на кандидат за общински съветник.
 3. Не пренарежда кандидатските листи за общински съветници.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 01.10.2019 в 19:30 часа

Свързани решения:

112-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

 • № 137-МИ / 13.10.2019

  относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 136-МИ / 10.10.2019

  относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

 • № 135-МИ / 10.10.2019

  относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения