Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 125-МИ
Пловдив, 29.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичния файл с образец на бюлетина за кандидати за Кмет на Община Пловдив,кметове на райони: Южен, Северен, Централен, Тракия, Западен и Източен и кандидати за общински съветници на Община Пловдив, както и начина за изписване на имената на партиите, коалициите и местните коалиции, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от ИК, решение № 1130-МИ от 18.09.2019 год. на ЦИК във връзка с Решение № 630-МИ от 20.08.2019 год. на ЦИК и получен чрез Системата за управление на бюлетини и изборни книжа от ОИК-Пловдив на дата: 25.09.2019 год. графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони в град Пловдив, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

  Р Е Ш И:

 1. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на Община Пловдив, (съгласно приложение № 1, неразделна част от настоящото решение).
 2. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район Южен Община Пловдив, (съгласно приложение № 2, неразделна част от настоящото решение).
 3. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район Северен Община Пловдив, (съгласно приложение№ 3, неразделна част от настоящото решение).
 4. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район Централен Община Пловдив, (съгласно приложение № 4, неразделна част от настоящото решение).
 5. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район Тракия Община Пловдив, (съгласно приложение № 5, неразделна част от настоящото решение).
 6. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район Западен Община Пловдив, (съгласно приложение № 6, неразделна част от настоящото решение).
 7. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за кмет на район Източен Община Пловдив, (съгласно приложение № 7, неразделна част от настоящото решение).
 8. Одобрява съдържанието на образец на бюлетина за общински съветници на Община Пловдив, (съгласно приложение № 8, неразделна част от настоящото решение).

 

Приложенията не се обявяват.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 29.09.2019 в 17:38 часа

Календар

Решения

 • № 137-МИ / 13.10.2019

  относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 136-МИ / 10.10.2019

  относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

 • № 135-МИ / 10.10.2019

  относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения