Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 124-МИ
Пловдив, 25.09.2019

ОТНОСНО: Одобряване на тираж на бюлетините при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 209, ал. 1, изр. Второ от Изборния кодекс, във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, във връзка с чл. 209, ал. 3. от ИК и в изпълнение на Решение № 993-МИ/07.09.2019 г. т. 6 на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив в община Пловдив, област Пловдив

 Р Е Ш И:

Утвърждава тираж за отпечатване на бюлетини за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в Община Пловдив, изчислен съгласно чл.209, ал.3 от Изборния кодекс, както следва:

 

вид избор

населено място

брой избиратели

Общо тираж в т.ч. 10% резерв

Кмет на община

Община Пловдив

292 148

               323 000

Общински съветници

Община Пловдив

292 148

               323 000

Район Централен

кмет на район

62 081

               68 000

Район Южен

кмет на район

64 657

               71 000

Район Северен

кмет на район

42 216

               47 000

Район Западен

кмет на район

31 164

               35 000

Район Тракия

кмет на район

47 056

               52 000

Район Източен

кмет на район

44 974

               50 000

  

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.09.2019 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 137-МИ / 13.10.2019

    относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 136-МИ / 10.10.2019

    относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

  • № 135-МИ / 10.10.2019

    относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения