Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 121-МИ
Пловдив, 25.09.2019

ОТНОСНО: Поправка на явна фактическа грешка в Решение № 112-МИ от 24.09.2019 на ОИК Пловдив, относно регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

След постъпил сигнал с вх. № 49/25.09.2019г. от Йордан Иванов и Веселина Александрова, в качеството им на пълномощници  на Атанас Петров Атанасов и Христо Любомиров Иванов – представляващи коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено Движение)“ по електронната поща на Общинска избирателна комисия Пловдив, същата извърши проверка и установи, че е допусната явна фактическа в Решение № 112-МИ от 24.09.2019 на ОИК Пловдив, относно регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от  Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив.

На основание чл. 87, ал.1, т. 1 от ИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

 

Р Е Ш И:

       Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 112-МИ от 24.09.2019 на ОИК Пловдив, относно регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от  Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив, както следва:

 

 • В т. 12 от регистрираната кандидатска листа, вместо кандидатът „Борислав Петров Матеев, с ЕГН **********“ ДА СЕ ЧЕТЕ „Милена Иванова Найденова, с ЕГН **********“
 • В т. 13 от регистрираната кандидатска листа, вместо кандидатът Милена  Иванова Найденова, с ЕГН **********“ ДА СЕ ЧЕТЕ „Борислав Петров Матеев, с ЕГН **********“
 • В т. 15 от регистрираната кандидатска листа, вместо кандидатът „Калоян Асенов Тихов, с ЕГН **********“ ДА СЕ ЧЕТЕ „Андрей Иванов Киряков, с ЕГН **********“
 • В т. 16 от регистрираната кандидатска листа, вместо кандидатът „Андрей Иванов Киряков, с ЕГН **********“ ДА СЕ ЧЕТЕ „Калоян Асенов Тихов, с ЕГН **********“

 

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.09.2019 в 18:21 часа

Свързани решения:

112-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

 • № 137-МИ / 13.10.2019

  относно: Определяне на броя на подвижните секционни избирателни комисии /ПСИК/, утвърждаване на единните им номера и определяне на състава и ръководствата на ПСИК на територията на община Пловдив, ОИК - Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • № 136-МИ / 10.10.2019

  относно: Сигнал от Петър Петров – инспектор в сектор „СОД“ за нарушение ИК.

 • № 135-МИ / 10.10.2019

  относно: Определяне на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на община Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

всички решения