Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 119-МИ
Пловдив, 25.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на поредния номер на Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)“ в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година.

Като взе предвид, че Централна избирателна комисия със свое Решение № 1184-МИ от 25.09.2019 г. е определила чрез жребий поредни номера от 1 до 66 на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година, Общинска избирателна комисия-Пловдив намери, че на Местна коалиция „НФСБ (ВМРО-БНД)с регистрирани кандидатски листи, следва да й бъде определен пореден номер, следващ номера на поредните номера, определени от ЦИК.

Предвид изложеното, както и на основание  чл. 87, ал. 1, т. 9 и чл. 423, ал. 2 от Изборния кодекс и Решение № 1095-МИ, т. 7 от 13.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив 

 

Р Е Ш И:

  1. ОПРЕДЕЛЯ и ОБЯВЯВА пореден номер 67 на Местна коалиция „НФСБ „ВМРО-БНД) в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 27 октомври 2019 година в община Пловдив.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.09.2019 в 18:21 часа

Календар

Решения

  • № 290-МИ / 11.01.2022

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 289-МИ / 02.09.2021

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

  • № 288-МИ / 21.10.2020

    относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения