Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 118-МИ
Пловдив, 25.09.2019

ОТНОСНО: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия Атака и регистриране на нов кандидат в кандидатската листа за общински съветници.

В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило заявление с вх. № 47/25.09.2019г. в 9,00 часа от Петко Колев Петков, регистриран като кандидат за общински съветник под № 20 в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложен от политическа партия Атака, с Решение № 78 – МИ от 24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия – Пловдив, с което иска да бъде заличена регистрацията му в кандидатската листа.

В Общинска избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) е постъпило предложение  с вх. № 25/25.09.2019г. в 12,22 часа от Димитър Петков Керин, упълномощен представител на политическа партия Атака от председателя Волен Сидеров, с което се предлага на мястото на заличения кандидат Петко Колев Петков, да бъде регистриран като кандидат за общински съветник под № 20 в кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив Николай Пламенов Зантов с ЕГН **********. Към предложението е приложена заявление-декларация /Приложение №65-МИ/ от Николай Пламенов Зантов.

Предвид изложеното и на основание  с чл.87, ал.1, т. 15 и чл.417, ал.5 и ал.6 от Изборния кодекс, чл.417, ал.5 изр. 2 от Изборния кодекс  и Решение № 943-МИ, т. 34 и т. 35 от 02.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия Пловдив 

 Р Е Ш И:

 1. ЗАЛИЧАВА регистрацията на Петко Колев Петков , с ЕГН ********** като кандидат за общински съветник , предложен от  политическа партия  Атака в кандидатската листа под №20 за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. в община Пловдив и АНУЛИРА издаденото му  Удостоверение  за регистрация на кандидат за общински съветник.
 2. Регистрира Николай Пламенов Зантов с ЕГН ********** като кандидат за общински съветник под №20 в кандидатската листа за общински съветници на политическа партия Атака в община Пловдив и следва да му бъде издадено Удостоверение  за регистрация на кандидат за общински съветник.

       Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.09.2019 в 18:21 часа

Свързани решения:

78-МИ/24.09.2019

Календар

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения