КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ”

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Петър Стефанов Стефанов1/16.10.2015
Татяна Лулчева Маркова2/16.10.2015
Анелия Христова Лазарова3/16.10.2015
Гинка Маринова Ангелова4/16.10.2015
Пламен Стойчев Бански5/16.10.2015
Кристина Делчева Лазарова6/16.10.2015
Теодора Василева Ангелова-Банска7/16.10.2015
Александър Бисеров Шопов8/16.10.2015
Атанас Антонов Касабов9/16.10.2015
Емилия Димитрова Ангелова10/16.10.2015
Сема Фикри Ташева11/16.10.2015
Иван Цветанов Горчев12/16.10.2015
Веска Николаева Балджиева13/16.10.2015
Атанас Иванов Балджиев14/16.10.2015
Снежанка Панайотова Николова15/16.10.2015
Велислава Николова Шуманска16/16.10.2015
Радослава Николова Шуманска17/16.10.2015
Иван Христев Христев18/16.10.2015
Емилия Йорданова Мерджанова19/16.10.2015
Недка Димитрова Дюлгерова20/16.10.2015
Елена Петрова Димитрова21/16.10.2015
Любомир Ненков Лазаров22/16.10.2015
Снежана Стефанова Черешарова23/16.10.2015
Христо Николов Христозов24/16.10.2015
Николай Георгиев Даскалов25/16.10.2015
Иван Стоянов Абрашев26/16.10.2015
Атанас Радев Терзийски27/16.10.2015
Златка Ангелова Терзийска28/16.10.2015
Лидия Викентиева Костева29/16.10.2015
Теодора Манчева Александрова30/16.10.2015
Мария Крумов Василева31/16.10.2015
Надя Василева Янкова32/16.10.2015
Стояна Рачева Терзиева33/16.10.2015
Величка Христова Лазарова34/16.10.2015
Мирослав Емилов Христов35/16.10.2015
Тихомир Тихомиров Ловчалиев36/16.10.2015
Габриела Димитрова Мерджакова37/16.10.2015
Мария Александрова Андреева38/16.10.2015
Въла Спасова Димова39/16.10.2015
Иван Цонов Димов40/16.10.2015
Цоно Иванов Димов41/16.10.2015
Димитър Петров Димитров42/16.10.2015
Иванка Тодорова Стайкова43/16.10.2015
Диана Димчева Стоянова44/16.10.2015
Александър Ивов Андреев45/16.10.2015
Иво Александров Андреев46/16.10.2015
Лилия Илиева Иванова47/16.10.2015
Зорница Димитрова Михайлова-Сюлейман48/16.10.2015
Ваня Христова Костадинова49/16.10.2015
Велина Вълкова Йотова50/16.10.2015
Ивелина Димитрова Димитрова51/16.10.2015
Ивайло Христов Божков52/16.10.2015
Георги Христов Божков53/16.10.2015
Радослав Иванов Даярски54/16.10.2015
Катя Атанасова Хубчева55/16.10.2015
Веселин Атанасов Василев56/16.10.2015
Констатин Енчев Енчев57/16.10.2015
Евгения Василева Везарова58/16.10.2015
Юлиана Кирилова Василева59/16.10.2015
Надя Иванова Мурдиева60/16.10.2015
Мария Кирилова Тошева61/16.10.2015
Тонка Йонова Попиванова62/16.10.2015
Красина Тончева Чернева63/16.10.2015
Нина Ванчева Христева64/16.10.2015
Емилия Атанасова Николова65/16.10.2015
Петя Стоянова Танева66/16.10.2015
Катя Борисова Василева67/16.10.2015
Иван Тодоров Матунски68/16.10.2015
Галя Атанасова Верова69/16.10.2015
Атанас Василев Василев70/16.10.2015
Светла Лазарова Попиванова71/16.10.2015
Петър Методиев Гошев72/16.10.2015
Атанаска Благоева Димова73/16.10.2015
Петя Желязкова Атанасова74/16.10.2015
Йордан Георгиев Везаров75/16.10.2015
Ема Зефирова Христова76/16.10.2015
Стоянка Лукова Сандова77/16.10.2015
Петьо Иванов Тодоров78/16.10.2015
Исира Друмева Илиева79/16.10.2015
Борислава Величкова Благоева80/16.10.2015
Боян Рангелов Рангелов81/16.10.2015
Рангел Боянов Рангелов82/16.10.2015
Христина Николаева Рангелова83/16.10.2015
Пламен Тихолов Кънев84/16.10.2015
Люси Пламенова Кънева85/16.10.2015
Златка Димкова Болрова86/16.10.2015
Гергана Николаева Марлокова87/16.10.2015
Ваня Тодорова Марлокова88/16.10.2015
Мария Петкова Бозова89/16.10.2015
Цвята Цвяткова Георгиева90/16.10.2015
Стефанка Георгиева Стойнова91/16.10.2015
Лило Петров Чейков92/16.10.2015
Славка Кръстева Чеикова93/16.10.2015
Ирина Василева Бонева94/16.10.2015
Малина Георгиева Симитчиева95/16.10.2015
Здравка Рангелова Накова96/16.10.2015
Богдана Йовчева Русенова97/16.10.2015
Катя Стоилова Гаджева98/16.10.2015
Онник Варужан Васканян99/16.10.2015
Варужан Онник Восканян100/16.10.2015
Румяна Рангелова Караджова101/16.10.2015
Росица Ст.Димитрова102/16.10.2015
Димитър Славчев Димитров103/16.10.2015
Ася Ст.Димитрова104/16.10.2015
Русалина Цонева Стоева105/16.10.2015
Мария Атанасова Атова106/16.10.2015
Петко Рангелов Пашов107/16.10.2015
Катя Петкова Пашова108/16.10.2015
Зарче Варужян Кънева109/16.10.2015
Тоню Руменов Дерменджиев110/16.10.2015
Даниел Илиянов Ангелов111/16.10.2015
Александров Ненков Ненков112/16.10.2015
Милко Стоянов Милчев113/16.10.2015
Петя Славчева Милчева114/16.10.2015
Митко Иванов Танчев115/16.10.2015
Недялка Васкова Милева116/16.10.2015
Златка Филипова Петкова117/16.10.2015
Васил Митков Танчев118/16.10.2015
Атанас Стоянов Митев119/16.10.2015
Наско Иванов Златков120/16.10.2015
Чавдар Донков Величков121/16.10.2015
Янко Филипов Василев122/16.10.2015
Исмет Таир Мамуд123/16.10.2015
Димитър Васков Танчев124/16.10.2015
Валентин Боянов Чакмаков125/16.10.2015
Пенка Христова Геновска126/16.10.2015
Христина Пенева Геновска127/16.10.2015
Асен Александров Димитров128/16.10.2015
Красимир Асенов Димитров129/16.10.2015
Божанка Сашева Димитрова130/16.10.2015
Атанас Георгиев Тодоров131/16.10.2015
Златка Георгиева Пунчева132/16.10.2015
Емил Тодоров Пунчев133/16.10.2015
Марта Радомирова Богоева134/16.10.2015
Валентина Василева Търева135/16.10.2015
Пенка Георгиева Гълъбова136/16.10.2015
Ивайла Ганева Спасова137/16.10.2015
Пенка Митова Димитрова138/16.10.2015
Екатерина Иванова Стойнова139/16.10.2015
Емилия Петрова Димова140/16.10.2015
Емил Кирилов Миновски141/16.10.2015
Мария Минкова Тодева142/16.10.2015
Стоянка Иванова Дончева143/16.10.2015
Светлана Петрова Почева144/16.10.2015
Ивайло Цонев Стойнов145/16.10.2015
Ануш Карник Тахмизян146/16.10.2015
Тодорка Йонова Мицева147/16.10.2015
Йоана Димитрова Мицева148/16.10.2015
Нели Иванова Бонева149/16.10.2015
Лъчезар Иванов Бонев150/16.10.2015
Татяна Йорданова Бонева151/16.10.2015
Илиана Андонова Николова152/16.10.2015
Таня Асенова Николова153/16.10.2015
Десислава Росенова Рамирес154/16.10.2015
Хрант Едуард Кешишян155/16.10.2015
Жозеф Едуард Кошишян156/16.10.2015
Марко Ангелов Станчев157/16.10.2015
Мария Атанасова Станчева158/16.10.2015
Станислав Бориславов Танев159/16.10.2015
Светла Кирилова Ставрева160/16.10.2015
Надя Николаева Томова161/16.10.2015
Борислав Танев Танев162/16.10.2015
Мариана Кирилова Ставрева163/16.10.2015
Ангел Димитров Гъров164/16.10.2015
Уляна Георгиева Гърова165/16.10.2015
Зефир Атанасов Христов166/16.10.2015
Атанас Крумов Михайлов167/16.10.2015
Варужан Артин Доганян168/16.10.2015
Пенко Михайлов Терзиев169/16.10.2015
Рени Георгиева Зехтинска170/16.10.2015
Деяна Зафирова Зехтинска171/16.10.2015
Петя Георгиева Хаджийска172/16.10.2015
Надежда Илиева Панова173/16.10.2015
Марин Костов Панов174/16.10.2015
Константина Маринова Панова175/16.10.2015
Стоилка Георгиева Пъндекова176/16.10.2015
Георги Добрев Пъндеков177/16.10.2015
Димитър Даменов Георгиев178/16.10.2015
Станимира Вълкова Тенчева179/16.10.2015
Дафинка Данева Григорова180/16.10.2015
Мила Григорова Григорова181/16.10.2015
Радослав Николов Димитров182/16.10.2015
Иван Станимиров Паскалев183/16.10.2015
Марияна Андонова Паскалева184/16.10.2015
Цветелина Станимирова Паскалева185/16.10.2015
Манол Георгиев Атанасов186/16.10.2015
Ивайло Стефанов Василев187/16.10.2015
Иван Янков Мърхов188/16.10.2015
Валентин Валентинов Василев189/16.10.2015
Весела Цветанова Ковачева190/16.10.2015
Елена Йорданова Йорданова-Шаранхова191/16.10.2015
Никола Маринов Бурнаров192/16.10.2015
Теодора Михайлова Червенкова193/16.10.2015
Иван Филипов Георгиев194/16.10.2015
Ваня Петкова Цветкова195/16.10.2015
Екатерина Петрова Василева196/16.10.2015
Стоянка Къстева Лукова197/16.10.2015
Георги Рангелов Рангелов198/16.10.2015
Жанета Желева Митева199/16.10.2015
Пенка Колева Раднева200/16.10.2015
Тотка Донева Качамакова201/16.10.2015
Видка Денева Раднева202/16.10.2015
Кольо Георгиев Раднев203/16.10.2015
Лиляна Руменова Андонова204/16.10.2015
Янка Петрова Бърдукова205/16.10.2015
Мария Атанасова Гончева206/16.10.2015
Иванка Димитрова Николова207/16.10.2015
Любен Кирилов Любенов208/16.10.2015
Събина Стоилова Кичекова209/16.10.2015
Васил Иванов Кичеков210/16.10.2015
Стоил Танев Каназирски211/16.10.2015
Мария Йосифова Узунова212/16.10.2015
Божидар Ангелов Узунов213/16.10.2015
Танита Стоянова Янкова214/16.10.2015
Илияна Йосифова Петкова215/16.10.2015
Ветка Николова Хаджиминчева216/16.10.2015
Петър Анастасов Качамаков217/16.10.2015
Иван Георгиев Рангелов218/16.10.2015
Тодорка Йорданова Рангелова219/16.10.2015
Пламен Иванов Чеков220/16.10.2015
Кирил Любенов Шаранков221/16.10.2015
Атанас Петров Качамаков222/16.10.2015
Мария Йорданова Хаджиминчева223/16.10.2015
Смилена Костадинива Ленгерова224/16.10.2015
Петко Кънчев Василев225/16.10.2015
Екатерина Димитрова Симитчиева226/16.10.2015
Димитричка Георгиева Германова227/16.10.2015
Анита Иванова Терзийска228/16.10.2015
Надежда Иванова Терзийска229/16.10.2015
Таня Стайкова Балева230/16.10.2015
Назмие Ибрям Ахмедова231/16.10.2015
Слави Рангелов Чобанов232/16.10.2015
Петър Христов Вълков233/16.10.2015
Петя Костадинова Трайкова234/16.10.2015
Цветелина Димитрова Петришка235/16.10.2015
Георги Германов Стоилов236/16.10.2015
Ганка Тодорова Тодорова237/16.10.2015
Маруся Методиева Стоилова238/16.10.2015
Нина Пламенова Евлотиева239/16.10.2015
Здравка Георгиева Шопова240/16.10.2015
Лидия Димитрова Балджийска241/16.10.2015
Светла Георгиева Балджийска242/16.10.2015
Мая Стефанова Шопова243/16.10.2015
Демир Насков Демирев244/16.10.2015
Иванка Колева Карагьозова245/16.10.2015
Цветана Рангелова Първанова246/16.10.2015
Румяна Кирилова Димитрова247/16.10.2015
Елена Милкова Първанова248/16.10.2015
Антоанета Вангелова Дичева249/16.10.2015
Иван Дичев Дичев250/16.10.2015
Анна Райчева Милева251/16.10.2015
Антония Христова Грозданова252/16.10.2015
Димитър Стефанов Желев253/16.10.2015
Ваня Атанасова Шопова254/16.10.2015
Димитър Костадинов Милиев255/16.10.2015
Костадин Димитров Милиев256/16.10.2015
Рангел Александров Дърмонски257/16.10.2015
Румяна Зафирова Дармонска258/16.10.2015
Галин Петров Григоров259/16.10.2015
Мария Любенова Ангъчева260/16.10.2015
Тодорка Георгиева Тодева261/16.10.2015
Костадин Георгиев Ангъчев262/16.10.2015
Катерина Иванова Мърхова263/16.10.2015
Емилия Иванова Кабаджова264/16.10.2015
Христина Аврамова Енчева265/16.10.2015
Искрен Любомиров Енчев266/16.10.2015
Евгения Рангелова Ангъчева267/16.10.2015
Антон Илиев Гърдев268/16.10.2015
Елена Малинова Гърдева269/16.10.2015
Марияна Николова Пакова270/16.10.2015
Донка Апостолова Василева271/16.10.2015
Силвия Боримирова Георгиева272/16.10.2015
Снежка Радкова Михайлова273/16.10.2015
Динко Георгиев Динев274/16.10.2015
Мария Николова Тодорова275/16.10.2015
Иван Насков Ангелов276/16.10.2015
Николай Петров Христев277/16.10.2015
Боянка Николаева Христева278/16.10.2015
Иван Василев Богданов279/16.10.2015
Димитрийка Русенова Гевурска280/16.10.2015
Денка Димитрова Ангелова281/16.10.2015
Емил Христов Шекеров282/16.10.2015
Ваня Иванова Тимушева283/16.10.2015
Маргарита Денчева Танева284/16.10.2015
Ненко Красимиров Пъков285/16.10.2015
Станислав Ганчев Ганчев286/16.10.2015
Радослав Методиев Николов287/16.10.2015
Десислава Николаева Парпулова288/16.10.2015
Иван Дечев Парпулов289/16.10.2015
Кристиан Емилов Костадинов290/16.10.2015
Петя Руменова Йовчева291/16.10.2015
Златка Иванова Петкова292/16.10.2015
Милена Петрова Кабаджова293/16.10.2015
Милена Стефанова Ранчова294/16.10.2015
Ангел Илиев Ранчов295/16.10.2015
Костадинка Георгиева Кирова296/16.10.2015
Виктория Крумова Бонева297/16.10.2015
Павлина Илиева Жекова298/16.10.2015
Йордан Димитров Стоилов299/16.10.2015
Мария Кирилова Кирова300/16.10.2015
Костадин Паскалев Делянов301/16.10.2015
Таня Обренова Делякова302/16.10.2015
Атанас Димитров Грамаджиков303/16.10.2015
Екатерина Георгиева Грамаджикова304/16.10.2015
Десислава Обренова Грамаджикова305/16.10.2015
Обрен Костадинов Деляков306/16.10.2015
Атанас Георгиев Грамаджиков307/16.10.2015
Веселин Стоянов Брадистилов308/16.10.2015
Паскал Костадинов Делянов309/16.10.2015
Петър Паунов Каназирски310/16.10.2015
Костадинка Славчева Илиева311/16.10.2015
Минка Ненова Тонева312/16.10.2015
Румяна Генчева Стоянова313/16.10.2015
Валентина Стойчева Илчова314/16.10.2015
Мария Василева Гегова315/16.10.2015
Димитър Атанасов Гегов316/16.10.2015
Васил Димитров Гегов317/16.10.2015
Илиана Милкова Кънева318/16.10.2015
Стефака Георгиева Стефанова319/16.10.2015
Велина Димитрова Стефанова320/16.10.2015
Пепа Сотирова Димитрова321/16.10.2015
Кристиан Илиян Веселиев322/16.10.2015
Камелия Милкова Кръстева323/16.10.2015
Аврам Николов Аврамов324/16.10.2015
Цвета Атанасова Танева325/16.10.2015
Румен Танев Дерменджиев326/16.10.2015
Георги Иванов Вягов327/16.10.2015
Марчела Маринова Вягова328/16.10.2015
Севда Калинова Саракова329/16.10.2015
Недка Георгиева Асенова330/16.10.2015
Стефка Георгиева Тодорова331/16.10.2015
Румяна Йорданова Николова332/16.10.2015
Мари Рафи Тютюнжан333/16.10.2015
Росица Николова Милиева334/16.10.2015
Недялка Иванова Николава335/16.10.2015
Божидар Иванов Иванов336/16.10.2015
Тодор Стефанов Дамянов337/16.10.2015
Васил Цветанов Джоров338/16.10.2015
Илия Николаев Боруков339/16.10.2015
Кристиян Михайлов Саркизов340/16.10.2015
Атанас Неделчев Кацаров341/16.10.2015
Борис Пламенов Борисов342/16.10.2015
Иван Георгиев Димов343/16.10.2015
Георги Красимиров Жеков344/16.10.2015
Стефанка Милкова Маринова345/16.10.2015
Светлана Петрова Митрева346/16.10.2015
Елена Петрова Стойчева347/16.10.2015
Димитър Иванов Андреев348/16.10.2015
Ралица Живкова Колева349/16.10.2015
Венета Методиева Чакърова350/16.10.2015
Маргарита Илиева Партулова351/16.10.2015
Радка Тошева Генова352/16.10.2015
Любомир Христов Русев353/16.10.2015
Карамфилка Димитрова Гаджева354/16.10.2015
Гергана Георгиева Шопова355/16.10.2015
Антон Борисов Камберов356/16.10.2015
Гергана Георгиева Давкова357/16.10.2015
Вартан Кеворе Апелян358/16.10.2015
Румяна Николова Апелян359/16.10.2015
Калина Маньова Митева360/16.10.2015
Хрипсиме Харутюн Гарабедян361/16.10.2015
Таня Атанасова Александрова362/16.10.2015
Катя Атанасова Чолакова363/16.10.2015
Петър Иванов Спасов364/16.10.2015
Елена Атанасова Спасова365/16.10.2015
Иван Петров Спасов366/16.10.2015
Валя Петкова Чомакова367/16.10.2015
Станимира Пламенова Петкова368/16.10.2015
Вероника Петрова Гидикова369/16.10.2015
Илиян Петров Гидиков370/16.10.2015
Едуард Симионов Костанян371/16.10.2015
Веселина Панчева Нашева372/16.10.2015
Боян Динев Динев373/16.10.2015
Манник Гарбис Шамлъян374/16.10.2015
Карник Гарбис Тахмизян375/16.10.2015
Сахак Зохраб Чалъкян376/16.10.2015
Ангел Огнянов Майчев377/16.10.2015
Кристиян Александров Макарестов378/16.10.2015
Добрина Енчева Чаушева379/16.10.2015
Антоанета Николова Младенова380/16.10.2015
Емилия Запрянова Кръшкова381/16.10.2015
Емилия Тодорова Боеваска382/16.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения