местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Верка Любомирова Бонева - анулиран1/23.10.2015
Величка Николова Кайнарова - анулиран2/23.10.2015
Владимир Николаев Порязов - анулиран3/23.10.2015
Мария Трайкова Замова - анулиран4/23.10.2015
Георги Николаев Замов - анулиран5/23.10.2015
Стоян Георгиев Пепелов - анулиран6/23.10.2015
Гильо Георгиев Вангелов - анулиран7/23.10.2015
Симеон Николов Бачев - анулиран8/23.10.2015
Ренато Милчев Учков - анулиран9/23.10.2015
Зойка Георгиева Бенева - анулиран10/23.10.2015
Славчо Владимиров Лачинов - анулиран11/23.10.2015
Веркин Магърдич Калян - анулиран12/23.10.2015
Спаска Иванова Димитрова - анулиран13/23.10.2015
Ангелина Василева Лозанова - анулиран14/23.10.2015
Христо Климентов Момиров - анулиран15/23.10.2015
Росен Сашев Тодоров - анулиран16/23.10.2015
Светла Славчева Тодорова - анулиран17/23.10.2015
Виктория Венциславова Делчева - анулиран18/23.10.2015
Недко Стефанов Прангаджиев - анулиран19/23.10.2015
Силвия Асенова Атанасова - анулиран20/23.10.2015
Лили Стефанова Манграджиева - анулиран21/23.10.2015
Живка АсеноваХристова - анулиран22/23.10.2015
Гина Рангелова Рангелова - анулиран23/23.10.2015
Виолета Петкова Андреева - анулиран24/23.10.2015
Михаил Рангелов Рангелов - анулиран25/23.10.2015
Митко Рангелов Рангелов - анулиран26/23.10.2015
Лиляна Асенова Бачева - анулиран27/23.10.2015
Емире Георгиева Хръстева - анулиран28/23.10.2015
Атанас Стефанов Парангаджиев - анулиран29/23.10.2015
Галя Янкова Янкова - анулиран30/23.10.2015
Лили Райчева Османова - анулиран31/23.10.2015
Шавер Реджепова Ланпаджиева - анулиран32/23.10.2015
Мария Янкова Йорданова - анулиран33/23.10.2015
Зера Мехмедова Ланпанчева - анулиран34/23.10.2015
Надежда Ангелова Кочева - анулиран35/23.10.2015
Асен Германов Христов - анулиран36/23.10.2015
Стефан Иванов Асенов - анулиран37/23.10.2015
Джанисер Мустафа Прангаджи - анулиран38/23.10.2015
Милена Йорданова Люлянова - анулиран39/23.10.2015
Пенка Димитрова Марчева - анулиран40/23.10.2015
Аше Ахмет Османова - анулиран41/23.10.2015
Сабре Мехмедова Ашимова - анулиран42/23.10.2015
Сема Иванова Якова - анулиран43/23.10.2015
Стефан Илиев Бинев - анулиран44/23.10.2015
Бистра Атанасова Прангаджиева - анулиран45/23.10.2015
Антон Естатиев Куреклиев - анулиран46/23.10.2015
Елена Вискова Йорданова - анулиран47/23.10.2015
Радка Еленова Симонова - анулиран48/23.10.2015
Христо Кирилов Попов - анулиран49/23.10.2015
Биляна Щерева Асенова - анулиран50/23.10.2015
Назме Амза Прангаджи - анулиран51/23.10.2015
Кремена Славова Димова - анулиран52/23.10.2015
Билент Джевджет Денюков - анулиран53/23.10.2015
Асен Асенов Атанасов - анулиран54/23.10.2015
Михаил Иванов Йорданов - анулиран55/23.10.2015
Райчо Димитров Йорданов - анулиран56/23.10.2015
Ангел Найденов Хръстев - анулиран57/23.10.2015
Асен Емилов Димитров - анулиран58/23.10.2015
Йордан Димитров Йорданов - анулиран59/23.10.2015
Гошо Руменов Йорданов - анулиран60/23.10.2015
Гюлтен Коксалов Смашова - анулиран61/23.10.2015
Самуил Димитров Киров - анулиран62/23.10.2015
Исмаил Райчов Киров - анулиран63/23.10.2015
Райчо Асенов Киров - анулиран64/23.10.2015
Фикри Нязи Мустафа - анулиран65/23.10.2015
Емил Юлиянов Метанов - анулиран66/23.10.2015
Снежа Асенова Асенова - анулиран67/23.10.2015
Стоян Василев Апостолов - анулиран68/23.10.2015
Николай Атанасов Стоянов - анулиран69/23.10.2015
Румен Методиев Асенов - анулиран70/23.10.2015
Ангелина Матодиева Щерева - анулиран71/23.10.2015
Красимир Николаев Стоянов - анулиран72/23.10.2015
Илиян Юлиянов Йорданов - анулиран73/23.10.2015
Санда Малинова Ялямска - анулиран74/23.10.2015
Димитър Младенов Хаджиев - анулиран75/23.10.2015
Огнян Борисов Иванов - анулиран76/23.10.2015
Ганка Фанка Димитрова - анулиран77/23.10.2015
Малина Росенова Караджова - анулиран78/23.10.2015
Гина Димитрова Фанкова - анулиран79/23.10.2015
Тодор Славчев Алексиев - анулиран80/23.10.2015
Асен Славчев Алексиев - анулиран81/23.10.2015
Неделчо Йорданов Люляков - анулиран82/23.10.2015
Сандо Йорданов Люляков - анулиран83/23.10.2015
Йордан Люляков Александров - анулиран84/23.10.2015
Съби Йорданов Симеонов - анулиран85/23.10.2015
Орлин Ангелов Асенов - анулиран86/23.10.2015
Дикри Гюрсел Яашар - анулиран87/23.10.2015
Величка Николова Кайнарова88/31.10.2015
Иванка Стоянова Апостолова89/31.10.2015
Румяна Илиева Георгиева90/31.10.2015
Станка Стоянова Спасова91/31.10.2015
Васил Димитров Кулишев92/31.10.2015
Нина Станева Попова93/31.10.2015
Лиляна Кирилова Здравчева94/31.10.2015
Мария Недялкова Грудева95/31.10.2015
Евелина Лазарова Кулаксъзова96/31.10.2015
Петрана Енева Василска97/31.10.2015
Огнян Стефанов Аладжов98/31.10.2015
Възкресия Георгиева Дякова99/31.10.2015
Мария Иванова Димитрова100/31.10.2015
Радостин Петров Манафов101/31.10.2015
Хазарос Борисов Девлитян102/31.10.2015
Катя Гергиева Мекишева103/31.10.2015
Ивана Ненчева Дюлгерян104/31.10.2015
Иванка Георгиева Станчева105/31.10.2015
Стоянка Диева Цанкова106/31.10.2015
Кръстю Паскалев Кръстев107/31.10.2015
Радка Павлова Тасева108/31.10.2015
Славчо Владимиров Лачинов109/31.10.2015
Василка Кирова Лачинова110/31.10.2015
Габриел Симова Велчовска111/31.10.2015
Атанаска Димитрова Банкова112/31.10.2015
Спаска Иванова Димитрова113/31.10.2015
Мариана Маринова Банкова114/31.10.2015
Ангелина Василева Лозанова115/31.10.2015
Тенчо Райков Тенев116/31.10.2015
Елена Костадинова Тенева117/31.10.2015
Иван Рангелов Гаров118/31.10.2015
Реджеп Шукриев Кехайов119/31.10.2015
Мария Димитрова Петрова120/31.10.2015
Елмина Димитрова Бянова121/31.10.2015
Ганчо Ненов Владов122/31.10.2015
Запринка Георгиева Владова123/31.10.2015
Светослав Павлов Горчев124/31.10.2015
Красимира Димитрова Петкова125/31.10.2015
Михаил Любомиров Михайлов126/31.10.2015
Добринка Валентинова Пейкова  127/31.10.2015
Боян Стоянов Чонов128/31.10.2015
Борис Николов Филипов129/31.10.2015
Веска Христева Бояджиева130/31.10.2015
Георги Христов Стоименов131/31.10.2015
Емилия Бойчева Стоименова132/31.10.2015
Цветомира Георгиева Стоименова133/31.10.2015
Елисавета Василева Даскалова134/31.10.2015
Мария  Георгиева Попова135/31.10.2015
Димитър Александров Попов136/31.10.2015
Руска Андонова Янкова137/31.10.2015
Наско Василев Янков138/31.10.2015
Радка Георгиева Карагяурова139/31.10.2015
Димитринка Христова Филипова140/31.10.2015
Пламен Атанасов Бялков141/31.10.2015
Иринка Станчева Белева142/31.10.2015
Николай Иванов Тънковски143/31.10.2015
Стефан Бориславов Николов144/31.10.2015
Димитър Георгиев Тонев145/31.10.2015
Стойка Димитрова Матанска146/31.10.2015
Иванка Пенева Джунева147/31.10.2015
Ангел Димов Джунев148/31.10.2015
Елена Атанасова Енева149/31.10.2015
Стойчо Панайотов Дойчев150/31.10.2015
Зорница Благоева Дойчева151/31.10.2015
Иван Петров Дойков152/31.10.2015
Валентин Рангелов Коруджийски153/31.10.2015
Ивайло Насков Христов154/31.10.2015
Радко Николов Николов155/31.10.2015
Мария Христова Христова156/31.10.2015
Веска Христова Христова157/31.10.2015
Стоянка Динкова Делчева158/31.10.2015
Веселина Иванова Харизанова159/31.10.2015
Тодор Иванов Монев160/31.10.2015
Петър Георгиев Караиванов161/31.10.2015
Виктор Красимиров Яков162/31.10.2015
Милчо Колев Учков163/31.10.2015
Зойка Георгиева Бенева164/31.10.2015
Атанас Ангелов Пастърмаджиев165/31.10.2015
Димитрия Николова Господарска166/31.10.2015
Гергана Петкова Стоянова167/31.10.2015
Красимира Петрова Виришапкова168/31.10.2015
Радостина Желева Гогова169/31.10.2015
Благовеста Василева Атанасова170/31.10.2015
Стефан Иванов Чаов171/31.10.2015
Сийка Костадинова Чаова172/31.10.2015
Елена Димитрова Милева173/31.10.2015
Мария Петкова Тодорова174/31.10.2015
Красимира Георгиева Тодорова175/31.10.2015
Катя Кръстева Джокова176/31.10.2015
Мария Иванова Иванова177/31.10.2015
Делчо Трендафилов Делчев178/31.10.2015
Деян Василев Василев179/31.10.2015
Марияна Илийчева Василева180/31.10.2015
Мина Вражева Ветренска181/31.10.2015
Янка Стоянова Менкова182/31.10.2015
Стоян Михайлов Чуклев183/31.10.2015
Костадин Николаев Менков184/31.10.2015
Верка Николова Грозева185/31.10.2015
Димчо Димитров Благоев186/31.10.2015
Петя Кирилова Благоева187/31.10.2015
Слава Димитрова Делинска188/31.10.2015
Стефания Миладинова Миланова189/31.10.2015
Елена Пейчева Панайотова190/31.10.2015
Ивиян Георгиев Симеонов191/31.10.2015
Мая Кирилова Христова192/31.10.2015
Пенка Иванова Шахънска193/31.10.2015
Атанаска Николова Грудева194/31.10.2015
Минка Петрова Танчева195/31.10.2015
Мария Иванова Дончева196/31.10.2015
Николина Иванова Янева197/31.10.2015
Иванка Христова Христова198/31.10.2015
Вили Михайлова Геткова199/31.10.2015
Евгения Костадинова Вълчинова200/31.10.2015
Донка Атанасова Паликрушева201/31.10.2015
Илка Андонова Маркова202/31.10.2015
Весела Василева Караджова203/31.10.2015
Мария Георгиева Нейкова204/31.10.2015
Димитър Запрянов Нейков205/31.10.2015
Тинка Иванова Камбурова206/31.10.2015
Даринка Ангелова Радойнова207/31.10.2015
Иванка Николова Карабоюкова208/31.10.2015
Кета Маргаритова Чорбаджиева209/31.10.2015
Вера Димитрова Димитрова210/31.10.2015
Стойко Иванов Иванов211/31.10.2015
Кръстина Костадинова Маринкова212/31.10.2015
Добромира Боянова Тодорова213/31.10.2015
Шенка Кузманова Костова214/31.10.2015
Здравко Костадинов Костов215/31.10.2015
Методи Николаев Терзиев216/31.10.2015
Ивайло Данаилов Данаилов217/31.10.2015
Цветелина Лъчезарова Иванова218/31.10.2015
Соня Сергеева Пинтева219/31.10.2015
Кристиян Климов Начев220/31.10.2015
Маргарита Ангелова Узунова221/31.10.2015
Иван Костадинов Георгиев222/31.10.2015
Ваня Петрова Петрова223/31.10.2015
Петър Лазаров Смуглев224/31.10.2015
Стойка Димитрова Фурлинска225/31.10.2015
Кирилка Рангелова Фурлинска226/31.10.2015
Вера Стоилова Герджикова227/31.10.2015
Константин Атанасов Динков228/31.10.2015
Светлана Ганчева Кочанова-Иванова229/31.10.2015
Марияна Кънчева Червенкова230/31.10.2015
Величка Георгиева Ангелова231/31.10.2015
Надя Мирославова Ангелова232/31.10.2015
Йорданка Борисова Янчева233/31.10.2015
Виктория Венциславова Делчева234/31.10.2015
Панка Иванова Куртова235/31.10.2015
Настя Делчева Желева236/31.10.2015
Димитър Илиев Димитров237/31.10.2015
Петйо Колев Петев238/31.10.2015
Иван Димитров Георгиев239/31.10.2015
Георги Димитров Георгиев240/31.10.2015
Милена Антонова Германова241/31.10.2015
Иван Димитров Германов242/31.10.2015
Мария Трайкова Замова243/31.10.2015
Димитър Василев Димитров244/31.10.2015
Васил Митков Димитров245/31.10.2015
Христо Климентов Момиров246/31.10.2015
Антония Господинова Костадинова247/31.10.2015
Петя Ганкова Стеева248/31.10.2015
Радостина Христова Милушева249/31.10.2015
Иван Кирилов Попхристов250/31.10.2015
Донка Цветанова Юлева251/31.10.2015
Теменуга Панева Найденова252/31.10.2015
Николай Ангелов Гергин253/31.10.2015
Никола Рангелов Георгиев254/31.10.2015
Костадина Атанасова Георгиева255/31.10.2015
Костадин Венелинов Бишуров256/31.10.2015
Мария Димитрова Стоева257/31.10.2015
Димитър Йорданов Стоев258/31.10.2015
Божидар Спасов Йовчев259/31.10.2015
Тана Дончева Башлийска260/31.10.2015
Захари Стефанов Седжимов261/31.10.2015
Жунейт Юсеин Хасан262/31.10.2015
Сребрин Иванов Петков263/31.10.2015
Светослав Огнянов Иванов264/31.10.2015
Ася Иванова Бъзлева265/31.10.2015
Радка Петрова Спасова266/31.10.2015
Виктор Кръстев Георгиев267/31.10.2015
Тонка Иванова Георгиева268/31.10.2015
Марио Иванов Игнатов269/31.10.2015
Веселина Николаева Кацарова270/31.10.2015
Райна Димитрова Кирилова271/31.10.2015
Оля Кръстева Кръстева272/31.10.2015
Георги Руменов Илиев273/31.10.2015
Мария Фариева Величкова274/31.10.2015
Стефан Димитров Козарев275/31.10.2015
Златка Михайлова Димова276/31.10.2015
Иванка Николова Ташева277/31.10.2015
Радка Димитрова Дойкова278/31.10.2015
Стоян Георгиев Раев279/31.10.2015
Михайлина Христова Палова280/31.10.2015
Александър Александров Палов281/31.10.2015
Мария Георгиева Колева282/31.10.2015
Яна Стоянова Герчева283/31.10.2015
Димитър Георгиев Кънев284/31.10.2015
Борис Рангелов Русалов285/31.10.2015
Мария Спасова Бонева286/31.10.2015
Атанаска Минева Минева287/31.10.2015
Гильо Георгиев Вангелов288/31.10.2015
Ася Димитрова Найденова289/31.10.2015
Цвета Тодорова Бютюнева290/31.10.2015
Нина Георгиева Въргулева291/31.10.2015
Делян Йовков Маринов292/31.10.2015
Недялка Раднева Гагова293/31.10.2015
Стефан Иванов Асенов294/31.10.2015
Георги Асенов Шопкин295/31.10.2015
ВЛАДИМИР СТОЯНОВ КОКАРЕШОВ296/31.10.2015
КЕРОП ХАРУТЮМ ДАРЕДЖЯН297/31.10.2015
Мария Георгиева Андонова298/31.10.2015
Елена Ангелова Атанасова299/31.10.2015
Женя Спасова Спасова300/31.10.2015
Николай Рангелов Клявков301/31.10.2015
Александър Ангелов Събев302/31.10.2015
Валентина Димчева Недикова303/31.10.2015
Ангел Димитров Лазаров304/31.10.2015
Минка Боева Димитрова305/31.10.2015
Фикри Гюрсел Яшар306/31.10.2015
Джансер Мустафа Прангаджи307/31.10.2015
Михаил Иванов Йорданов308/31.10.2015
Райчо Димитров Йорданов309/31.10.2015
Ангел Найденов Кръстев310/31.10.2015
Аше Ахмет Османова311/31.10.2015
Савре Мехмедова Ашимова312/31.10.2015
Сема Иванова Якова313/31.10.2015
Стефан Илиев Бинев314/31.10.2015
Зера Мехмедова Ланпачиева315/31.10.2015
Мария Янкова Йорданова316/31.10.2015
Асен Емилов Димитров317/31.10.2015
Йордан Димитров Йорданов318/31.10.2015
Гошо Руменов Йорданов319/31.10.2015
Дияна Стоянов Колева320/31.10.2015
Галя Маринова Андреева321/31.10.2015
Донка Банова Казакова322/31.10.2015
Лилия Николова Спасова323/31.10.2015
Ангелина Панчева Калоферова324/31.10.2015
Здравка Тончева Николова325/31.10.2015
Борислава Руменова Мурджиева326/31.10.2015
Вирджиния Христова Лалкова327/31.10.2015
Иван Начев Баръмов328/31.10.2015
Елена Димитрова Барева329/31.10.2015
Михаил Василев Барев330/31.10.2015
Васил Михайлов Барев331/31.10.2015
Иван Георгиев Иванов332/31.10.2015
Елена Ангелова Биберова333/31.10.2015
Мария Костадинова Лазарова334/31.10.2015
Божидар Петров Георгиев335/31.10.2015
Марияна Любенова Кичукова336/31.10.2015
Александър Викторов Иванов337/31.10.2015
Иван Димитров Костадинов338/31.10.2015
Димитър Иванов Костадинов339/31.10.2015
Николета Димитрова Костадинова340/31.10.2015
Ваня Богданова Абаджиева341/31.10.2015
Петя Георгиева Солакова342/31.10.2015
Димитър Владимиров Дечев343/31.10.2015
Вилислава Георгиев Николова344/31.10.2015
Гергана Георгиева Николова345/31.10.2015
Траян Димитров Узунов346/31.10.2015
Димитър Трайков Узунов347/31.10.2015
Елена Георгиева Николова348/31.10.2015
Станимир Николаев Калоферов349/31.10.2015
Златка Николова Калоферова350/31.10.2015
Мариана Димитрова Попова351/31.10.2015
Диана Янкова Пейчинова352/31.10.2015
Анатолий Петров Пейчинов353/31.10.2015
Людмила Антонова Божилова354/31.10.2015
Божил Георгиев Божилов355/31.10.2015
Антон Георгиев Божилов356/31.10.2015
Йорданка Христова Велчева357/31.10.2015
Йоана Иванова Велчева358/31.10.2015
Иван Стоилов Велчев359/31.10.2015
Васил Стефанов Гичев360/31.10.2015
Светлана Стаменова Рускова361/31.10.2015
Стефан Йорданов Русков362/31.10.2015
Анжела Иванова Плачков363/31.10.2015
Йовка Първанова Партениева364/31.10.2015
Елена Стефанова Янева365/31.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения