Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Магдалена Христова Танева40/22.10.2015
Мими Георгиева Величкова41/22.10.2015
Марина Стойнова Балабанова42/22.10.2015
Янко Георгиев Видев43/22.10.2015
Диана Иванова Дамянова44/22.10.2015
Нели Петрова Иванова45/22.10.2015
Кристина Стефан Парсехян46/22.10.2015
Павел Филипов Минев47/22.10.2015
Снежана Генчева Минева48/22.10.2015
Татяна Павлова Минева49/22.10.2015
Иван Михайлов Михайлов50/22.10.2015
Румен Николов Благев51/22.10.2015
Иван Борисов Василев52/22.10.2015
Борислав Иванов Василев53/22.10.2015
Огнян Борисов Василев54/22.10.2015
Христо Димитров Михайлов55/22.10.2015
Надежда Димитрова Михайлова56/22.10.2015
Александра Димитрова Бозаджийска57/22.10.2015
Георги Иванов Михайлов58/22.10.2015
Михаил Ианов Михайлов59/22.10.2015
Мария Атанасова Георгиева60/22.10.2015
Валентина Христова Лилова61/22.10.2015
Маринка Иванова Атанасова62/22.10.2015
Нели Петрова Матрачийска63/22.10.2015
Ивайло Ангелов Матрачийски64/22.10.2015
Светослав Бойков Подгорски65/22.10.2015
Славчо Неделев Саравски66/22.10.2015
Николай Георгиев Тотков67/22.10.2015
Николай Тосков Христозов68/22.10.2015
Димитър Цветанов Каменов69/22.10.2015
Величка Димитрова Каменова70/22.10.2015
Десислава Димитрова Каменова71/22.10.2015
Борислав Веселинов Моллов72/22.10.2015
Мартина Ангелова Нонина73/22.10.2015
Донка Георгиева Ставрева74/22.10.2015
Христина Георгиева Добрева75/22.10.2015
Емил Георгиев Георгиев76/22.10.2015
Гергана Ангелова Стоянова77/22.10.2015
Мария Панова Колева78/22.10.2015
Петя Стефанова Танева79/22.10.2015
Пламена Иванова Паскалева80/22.10.2015
Людмил Любенов Любомиров81/22.10.2015
Десислава Руменова Манова82/22.10.2015
Мима Колева Василева83/22.10.2015
Радка Николова Юмрукова84/22.10.2015
Чавдар Людмилов Иванов85/22.10.2015
Анна Христова Андреева86/22.10.2015
Стефан Димитров Лазаров87/22.10.2015
Росица Христова Дионисиева88/22.10.2015
Ангел Владимиров Дуков89/22.10.2015
Невена Ангелова Дукова90/22.10.2015
Нина Василева Лабрева91/22.10.2015
Драгомир Нечев Дионисиев92/22.10.2015
Венетка Симеонова Шапкова93/22.10.2015
Пламен Иванов Кънчев94/22.10.2015
Руска Маринова Иванова95/22.10.2015
Велиана Райчева Райчева96/22.10.2015
Иван Николов Георгиев97/22.10.2015
Петър Иванов Георгиев98/22.10.2015
Недялка Петрова Георгиева99/22.10.2015
Йорданка Димитрова Начева100/22.10.2015
Марийка Делчева Дафова101/22.10.2015
Ганчо Цветанов Писков102/22.10.2015
Ирина Николова Възлева103/22.10.2015
Спас Ангелов Тонев104/22.10.2015
Тотьо Малчев Малчев1/22.10.2015
Янка Георгиева Иванова-Георгиева2/22.10.2015
Радослав Ангелов Иванов3/22.10.2015
Димитър Георгиев Георгиев4/22.10.2015
Теодора Иванова Запрянова5/22.10.2015
Мария Костова Савова6/22.10.2015
Анка Илиева Богоева7/22.10.2015
Лиляна Венкова Начева8/22.10.2015
Ангел Борисов Харизанов9/22.10.2015
Елена Петрова Тодорова10/22.10.2015
Радослава Иванова Рашкова11/22.10.2015
Васил Иванов Рашков12/22.10.2015
Тоня Йорданова Христотодорова13/22.10.2015
Серие Расим Садула14/22.10.2015
Катя Паунова Ангелова15/22.10.2015
Христо Андреев Михайлов16/22.10.2015
Сергей Емилов Минчев17/22.10.2015
Стефан Иванов Илиев18/22.10.2015
Ерджан Димитров Джевизов19/22.10.2015
Антон Динков Дерменджиев20/22.10.2015
Андрей Радков Михайлов21/22.10.2015
Сийка Наскова Чиракова22/22.10.2015
Мария Атанасова Тоскова23/22.10.2015
Албена Димитрова Джевизова24/22.10.2015
Кадир Исмаил Сабри25/22.10.2015
Виолета Методиева Рангелова26/22.10.2015
Исмет Исмай Сабри27/22.10.2015
Магда Наскова Чиракова28/22.10.2015
Митко Асенов Джевизов29/22.10.2015
Радка Миткова Джевизова30/22.10.2015
Асен Митков Джевизов31/22.10.2015
Рашко Митков Джевизов32/22.10.2015
Минка Александрова Савова33/22.10.2015
Александър Рашков Савов34/22.10.2015
Анче Асенова Савова35/22.10.2015
Бойка Димитрова Джевизова36/22.10.2015
Златка Рашкова Савова37/22.10.2015
Йозо Димитров Янков38/22.10.2015
Роза Тодорова Иванова39/22.10.2015
Божана Георгиева Урджанова105/24.10.2015
Генчо Славчев Генов106/24.10.2015
Веселка Цветкова Генова107/24.10.2015
Йордан Иванов Ангелов108/24.10.2015
Тодор Димитров Ангов109/24.10.2015
Севдалина Стефанова Чобанова110/24.10.2015
Златка Йорданова Нинова111/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения