БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ангел Петров Аргиров54/21.10.2015
Ангелина Борисова Ангелчовска76/21.10.2015
Ангелина Лукова Вълчева142/21.10.2015
Анка Василева Караджова63/21.10.2015
Анна Николаева Баева106/21.10.2015
Атанас Георгиев Врагов82/21.10.2015
Атанас Иванов Курдов40/21.10.2015
Атанас Ставрев Чалъмов42/21.10.2015
Атанаска Илиева Завалова20/21.10.2015
Атанаска Костадинова Стойнова47/21.10.2015
Богомил Иванов Петков157/21.10.2015
Борислава Стефанова Драганчева19/21.10.2015
Боян Димов Арнаудов111/21.10.2015
Валентин Славчев Найденов87/21.10.2015
Валентин Тодоров Петров6/21.10.2015
Ваня Алексиева Козова29/21.10.2015
Ваня Костадинова Добрева118/21.10.2015
Ваня Тодорова Стоянова-Макавеева59/21.10.2015
Василка Стоева Борова45/21.10.2015
Весела Аврамова Акманова49/21.10.2015
Весела Ангелова Ангелова89/21.10.2015
Веселина Манолова Костова110/21.10.2015
Веска Матеева Стойчева68/21.10.2015
Владимир Аргиров Милушев112/21.10.2015
Галя Велева Вълева141/21.10.2015
Гено Трифонов Генов113/21.10.2015
Георги Атанасов Господинов108/21.10.2015
Георги Атанасов Урумов91/21.10.2015
Георги Неделев Гургов65/21.10.2015
Георги Петров Богоев69/21.10.2015
Гергана Лазарова Неделчева23/21.10.2015
Гергана Стефанова Лайкова95/21.10.2015
Гинка Станова Чераджийска121/21.10.2015
Дейвид Марков Марков127/21.10.2015
Деница Иванова Николова149/21.10.2015
Десислава Николова Чергарова152/21.10.2015
Диана Илиева Сандева99/21.10.2015
Диана Стойнова Милчева128/21.10.2015
Димитър Петров Кузмев129/21.10.2015
Димитър Стоилов Бръмбаров137/21.10.2015
Динка Иванова Спасова11/21.10.2015
Динко Василев Динев131/21.10.2015
Донка Йорданова Танина151/21.10.2015
Донка Христова Чикова126/21.10.2015
Евгени Петров Курдов79/21.10.2015
Евелина Василева Кирева-Петрова107/21.10.2015
Елена Маркова Камарева25/21.10.2015
Елизабета Делчева Делчева73/21.10.2015
Емил Славчев Христов22/21.10.2015
Еню Ангелов Стефанов36/21.10.2015
Златан Димитров Йорданов51/21.10.2015
Ива Владова Пенкова33/21.10.2015
Ивайло Тодоров Атанасов88/21.10.2015
Иван Божилов Хаджиев92/21.10.2015
Иван Генов Димов52/21.10.2015
Иван Кръстев Неделчев17/21.10.2015
Иван Михайлов Ганчев133/21.10.2015
Иван Панчев Стоянов13/21.10.2015
Иван Стойчев Мавродиев60/21.10.2015
Иван Стоянов Арнаудов9/21.10.2015
Иван Тодоров Анев144/21.10.2015
Иван Тодоров Ервенлиев53/21.10.2015
Илия Димитров Йорданов35/21.10.2015
Йона Минкова Стефанова109/21.10.2015
Йордан Златанов Йорданов39/21.10.2015
Йорданка Георгиева Чолакова102/21.10.2015
Камен Ивайлов Джамбазов12/21.10.2015
Карамфил Димитров Воденичаров1/21.10.2015
Катя Николова Василева28/21.10.2015
Костадин Стоев Петров103/21.10.2015
Костадинка Петрова Маринова143/21.10.2015
Красимир Василев Арабаджиев83/21.10.2015
Лидия Иванова Драганова30/21.10.2015
Лиляна Димитрова Мандраджиева134/21.10.2015
Лулчо Ганчев Лулчев135/21.10.2015
Мaя Георгиевa Янковa147/21.10.2015
Магдалена Ангелова Петрова150/21.10.2015
Малта Костадинова Димитрова71/21.10.2015
Маргарита Петкова Христова94/21.10.2015
Маргарита Стоянова Михайлова98/21.10.2015
Марин Никифоров Пешев154/21.10.2015
Маринела Красимирова Йорданова120/21.10.2015
Мария Димитрова Герганова115/21.10.2015
Мария Илиева Ненкова8/21.10.2015
Мария Петрова Стоянова50/21.10.2015
Мария Руменова Беличкина34/21.10.2015
Мария Тодорова Чалъкова145/21.10.2015
Мери Спасова Караджова64/21.10.2015
Миглена Живкова Жишева146/21.10.2015
Минка Петрова Енева27/21.10.2015
Минчо Георгиев Даскалов18/21.10.2015
Митко Златанов Татаров136/21.10.2015
Митко Янков Ковачев21/21.10.2015
Михаил Стефанов Даскалов31/21.10.2015
Наташа Николова Станчева153/21.10.2015
Недялка Атанасова Бояджиева75/21.10.2015
Недялка Иванова Петрова156/21.10.2015
Недялка Иванова Пешева67/21.10.2015
Николa Цветaнов Илиев148/21.10.2015
Никола Анастасов Кименов7/21.10.2015
Никола Борисов Търпов117/21.10.2015
Николина Колева Джабарска132/21.10.2015
Нина Ангелова Чавдарова158/21.10.2015
Павел Груев Витанов155/21.10.2015
Пенка Георгиева Ганчева26/21.10.2015
Пенка Георгиева Илиева4/21.10.2015
Пенка Петрова Христова90/21.10.2015
Петър Атанасов Узунов125/21.10.2015
Петя Иванова Василева3/21.10.2015
Радион Стойчев Стойчев41/21.10.2015
Райна Димитрова Мутафчийска58/21.10.2015
Райчо Златанов Йорданов37/21.10.2015
Рашо Димитров Господинов104/21.10.2015
Рени Банкова Кръстева84/21.10.2015
Роза Василева Ангелова38/21.10.2015
Роза Чавдарова Кърджиева57/21.10.2015
Роза Янкова Ковачева15/21.10.2015
Росица Иванова Батинкова114/21.10.2015
Росица Костадинова Тачева123/21.10.2015
Румяна Дончева Димитрова80/21.10.2015
Сали Шабанов Яшарков62/21.10.2015
Сашко Веселинов Кръстев85/21.10.2015
Сергей Самуилов Димитров93/21.10.2015
Симеон Йоранов Марев101/21.10.2015
Славчо Илиев Христов14/21.10.2015
Соня Лилова Филипова130/21.10.2015
Стефан Димитров Кременаров116/21.10.2015
Стоил Иванов Иванов122/21.10.2015
Стоил Неделев Гургов- отговорник66/21.10.2015
Стоил Огнянов Михайлов32/21.10.2015
Стойка Спасова Колева44/21.10.2015
Стойна Събева Ръкова16/21.10.2015
Стоян Димов Георгиев105/21.10.2015
Стоян Райков Стойнов61/21.10.2015
Стояна Стоименова Кирова55/21.10.2015
Стоянка Стоянова Каламова100/21.10.2015
Теодора Федева Лилковска74/21.10.2015
Теодоси Атанасов Теодосиев140/21.10.2015
Тинка Стойчева Илиева- Първанова56/21.10.2015
Тинка Тодорова Милева2/21.10.2015
Тодор Петров Кузмев119/21.10.2015
Тонка Петрова Русева86/21.10.2015
Христо Ангелов Ангелов77/21.10.2015
Цвета Атанасова Кръстева72/21.10.2015
Цвета Събева Иванова124/21.10.2015
Цветан Петров Петров70/21.10.2015
Цветанка Цветанова Пенева81/21.10.2015
Цецка Михайлова Колева10/21.10.2015
Яна Василева Генчева - Димова138/21.10.2015
Янка Емилова Христова24/21.10.2015
Янка Найденова Желязкова43/21.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения