ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Айнур Юкселов Асанов343
Аксения Огнянова Пирянкова269
Александра Костадинова Начева136
Александър Ангелов Русев142
Александър Григоров Георгиев215
Александър Любомиров Кацаров291
Анастасия Петрова Григорова249
Анастасия Томчева Вълкова186
Ангел Василев Ангелов61
Ангел Петев Петков241
Ангел Симеонов Симеонов275
Ангел Станчев Ходжев167
Анета Величкова Кацарова281
Анета Костова Димитрова292
Анета Христова Петрова79
Анка Антонова Иванова9
Анка Костадинова Танчева283
Анка Христова Иванова217
Анна Бориславова Минева19
Антоанета Иванова Димитрова100
Антоанета Христова Цветкова270
Антон Атанасов Атанасов227
Арпине Агоп Тавитян175
Асен Иванов Василев293
Асен Иванов Каишев157
Ася Ангелова Ангелова93
Атанас Петров Мачев210
Атанас Стоянов Юнаков144
Атанаска Илиева Стойнова17
Бедрос Таквор Тавитян174
Бисер Димов Ничев342
Бисер Ников Ников213
Бистра Василева Чонова38
Богдан Славчев Велков237
Божанка Петрова Спасова159
Божил Йорданов Дингилев294
Божко Иванов Читинов87
Бойка Янкова Димитрова99
Бонка Гълъбова Христозова264
Бонка Тобиева Ламбина274
Бончо Василев Цонев33
Борислав Рангелов Бедачев247
Боряна Александрова Събева222
Боряна Петрова Петрова295
Боян Ангелов Църцорков155
Валентин Димов Димов125
Валентина Запрянова Крушкова10
Валери Димитров Царянов288
Валерия Иванова Катракова340
Валя Ангелова Таскова107
Васил Ангелов Марковски171
Васил Димитров Палийски245
Васил Красимиров Тодоров135
Василка Гоева Стефанова109
Василка Иванова Георгиева89
Василка Русева Вълкова239
Васко Иванов Петров172
Величка Асенова Брагарушева337
Величка Костадинова Костадинова219
Верка Димитрова Герова15
Верка Костадинова Радева181
Веселин Георгиев Кутрянов90
Веселин Димитров Салчев59
Веселин Димов Стоянов199
Веселин Петков Луканов277
Веселин Спасов Вангелов76
Веска Иванова Михайлова272
Видка Тодорова Христова5
Виктория Ангелова Чолакова-Найденова94
Виктория Георгиева Митова108
Вилиана Стоянова Русева273
Виолета Петкова Георгиева113
Виолета Стоянова Милкова297
Владимир Атанасов Трайков67
Галин Стефанов Стеев131
Галина Тенева Георгиева298
Галя Ангелова Петрова92
Георги Атанасов Нушев265
Георги Божков Божков299
Георги Иванов Асански115
Георги Иванов Тасков105
Георги Минев Стойков12
Георги Петков Петков165
Георги Стефанов Шопов71
Георги Тодоров Терзиколев197
Гергана Атанасова Димитрова246
Гергана Станимирова Кинатова117
Гергана Христова Найденова228
Гинка Ангелова Герджикова16
Гинка Божинова Александрова91
Глория Костадинова Рудова43
Григор Матеев Матеев226
Даниел Братанов Братанов3
Даниел Добромиров Кардашлиев153
Даниела Николова Харизанова26
Дарина Бориславова Герганова345
Дария Димитрова Герашева300
Даяна Тодорова Милчева256
Дездемона Ян Гайдош301
Десислава Владиславова Чакърова302
Десислава Иванова Славилова-Колева339
Деян Василев Сираков178
Деян Димитров Инджов161
Диана Тодорова Кирикичкина28
Диана Тодорова Начева80
Димитрина Георгиева Славова212
Димитър Ангелов Герашев303
Димитър Андреев Димитров208
Димитър Венциславов Филипов223
Димитър Георгиев Костов180
Димитър Димов Дамянов192
Димитър Христов Димитров47
Димо Павлов Атанасов188
Димчо Тодоров Димов187
Димчо Тодоров Тафров116
Дияна Стоянова Генова170
Добра Стоицова Доброжалийска75
Добринка Георгиева Стоянова287
Добромир Христов Асенов119
Дориан Едуард Тавитян176
Ева Василева Ацалова118
Евгени Игор Анищенко234
Евгений Димитров Профиров261
Евгения Константинова Стилиянова238
Евелина Димова Грозева346
Едит Маринова Велева134
Елена Атанасова Георгиева114
Елена Боянова Димитрова290
Елена Димитрова Петрова286
Елена Димитрова Райчева260
Елена Иванова Пантева8
Елена Иванова Якимова304
Елена Николова Войводова83
Елена Рангелова Маринова305
Елеонора Димитрова Колева251
Елеонора Тодорова Маркова306
Емил Ангелов Ангелов307
Емил Йовков Панайотов230
Емилия Стефанова Далийска308
Енчо Атанасов Йочков65
Живка Димитрова Мечкарова23
Живка Емилова Кръчмарова232
Зайнап Али Госаин194
Ива Георгиева Караджова-Георгиева162
Ивайло Петров Тонков56
Ивайло Стоянов Стоянов258
Иван Василев Попов97
Иван Вълчев Христов309
Иван Димитров Георгиев21
Иван Димитров Димитров341
Иван Иванов Попов262
Иван Любомиров Стойнов148
Иван Николов Генов310
Иван Николов Спасов154
Иван Рангелов Сотиров173
Иван Стефанов Каназирски233
Иван Францов Капанов44
Иванка Андреева Андреева276
Иванка Георгиева Съръбоюкова81
Иванка Димитрова Куцарова130
Иво Пенчев Георгиев311
Изабел Иванова Николова220
Илия Иванов Сарийски60
Илиян Асенов Кънчев166
Илияна Каменова Орешкова312
Искра Рачева Цънцарова84
Йонко Георгиев Йончев123
Йордан Димитров Тилев146
Йорданка Георгиева Станкова255
Йорданка Костадинова Георгиева30
Йорданка Николова Борукова18
Йорданка Николова Георгиева313
Калина Манолова Цанкова314
Калироя Любомирова Анастасова221
Камели Валентинов Цветков338
Камелия Николаева Христева315
Карамфил Димитров Тонев236
Катерина Ангелова Папункова110
Катерина Димитрова Кленджарова327
Катерина Николова Георгиева52
Катя Стефчева Трайкова184
Кеворк Хамаяк Лунгорян316
Кирил Панайотов Абаджиев62
Кичка Борисова Тончева1
Костадин Василев Сотиров137
Костадин Иванов Михайлов191
Костадин Христов Петков68
Красимир Кънчев Стоянов278
Красимир Петров Антонов106
Красимир Стефков Стефанов88
Красимира Атанасова Бабанова-Жекова64
Красимира Рачева Костова317
Кристине Тавит Томасян-Ливазян86
Кристиян Спасов Неделчев24
Крум Спасов Каназирев285
Лазар Веселинов Лазаров36
Лазар Трендафилов Тилев229
Лъчезар Георгиев Пелтеков143
Любка Паскалева Николова77
Любка Николова Вълкова206
Любомир Стефанов Салчев11
Магдалена Димитрова Пенчева254
Магдалина Божидарова Добрева318
Мануела Светославова Ангелова82
Маргарита Димитрова Кирилова54
Маргарита Михайлова Стоянова267
Мариана Здравкова Делиева34
Мариана Петрова Петрова244
Марийка Георгиева Стоянова183
Марийка Георгиева Филипова319
Марин Георгиев Шиков132
Марина Желязкова Кутрянова121
Марина Стефанова Герашева196
Марио Димитров Михайлов103
Мария Анастасова Дончева320
Мария Ангелова Колева29
Мария Генчева Стаменова253
Мария Георгиева Стоичкова126
Мария Димитрова Караиванова190
Мария Димитрова Рангелова321
Мария Емилова Танчева284
Мария Илиева Илиева322
Мария Николова Дивригова193
Мария Христова Петкова6
Мариян Пламенов Манафски185
Марияна Рашова Иванова101
Мая Николова Харизанова27
Миглена Красимирова Кацарова323
Милка Петрова Добрева50
Мима Петкова Бизерова41
Мирослав Нанев Зайков51
Мирослава Пламенова Буколска53
Михаела Георгиева Попчева139
Михаил Станиславов Михов42
Монка Динева Петрова49
Надежда Василева Хаджийска78
Надежда Янкова Георгиева46
Надка Иванова Стоянова48
Невена Боянова Ангъчева63
Неделка Николова Николова73
Недялка Анастасова Кунева45
Недялка Данаилова Димитрова37
Недялка Кирилова Семова25
Недялка Николаева Колева250
Нели Димитрова Трингова205
Нели Минкова Ангелова55
Никола Благоев Павлов58
Никола Иванов Киричев151
Никола Илиев Цонев7
Николай Василев Славов13
Николай Петканов Доневски149
Николай Тодоров Бързински138
Николинка Анкова Митева325
Нина Кирилова Кирилова225
Нина Михайлова Колева216
Нонка Вълкова Даскалова243
Ованес Харутюн Багдасарян120
Павлинка Христева Чипилска207
Пепа Жекова Пеева20
Петра Петрова Попова326
Петър Динков Станчев160
Петър Рангелов Керин201
Петя Тошкова Минчева218
Пламен Веселинов Колев141
Пламен Костадинов Бочуков152
Пламен Николов Буколски156
Пламена Стоянова Рангелова242
Поля Лазарова Тилева231
Радко Димитров Гатев279
Радко Радков Катрев150
Радо Йорданов Трандафилов328
Радостин Ташев Кънев147
Райна Иванова Колева177
Рангел Василев Станкулов163
Росица Крумова Кокошарова329
Росица Тошкова Тумбева179
Ружка Костадинова Софрониева330
Румен Валериев Царянов282
Румяна Иванова Желязкова - Кошева69
Русин Михайлов Младенов200
Светла Георгиева Кацарова331
Светла Петрова Серафимова22
Светлана Ангелова Рашкова259
Светлозар Евтимов Лазаров74
Светослава Иванова Додова268
Серафим Красимиров Терзийски104
Славена Павлова Дудинска248
Славина Петрова Петрова124
Славка Петкова Пенчева332
Смаил Тодоров Илиев169
Снежана Атанасова Вълчева102
Снежана Миткова Ангелова4
София Петрова Тодорова39
Софка Любенова Талахчиева333
Спас Георгиев Тодоров129
Стамен Динев Стоянов271
Станимир Георгиев Стоянов96
Станимира Ангелова Димова95
Стефан Светлозаров Трайков203
Стефан Тодоров Русев189
Стефка Танева Кацарова145
Стефка Тотева Тенева14
Стойка Гинкова Минкова111
Стоян Тодоров Дамянов211
Стоянка Кирилова Дадачева122
Таньо Венциславов Цанков334
Таню Колев Минков112
Таня Желева Ташева263
Татяна Цолова Василева289
Теменужка Станчева Романова35
Теодор Георгиев Атанасов224
Теодора Тодорова Христозова198
Тихомир Андреев Козич158
Тодор Ангелов Калугеров57
Тодор Крумов Каназирев209
Тодор Пасков Райчев66
Тодор Стоянов Милчев257
Тодорка Иванова Славкова85
Тодорка Р усанова Кюркчийска72
Уалид Абделхамид Шехаб128
Фахрадин Евгениев Рангелов133
Филип Валентинов Трончев2
Христина Христова Бамбалова182
Христинка Атанасова Костова202
Христинка Василева Мачева335
Християна Георгиева Нушева266
Христо Велев Симеонов98
Христо Георгиев Анастасов40
Христо Георгиев Тодоров280
Христо Димитрoв Димитров31
Христо Златанов Танков214
Христо Стойков Василев70
Цветана Илиева Генова195
Цветелин Валериев Драганов336
Цветослав Атанасов Кръстев164
Юксел Джаферов Асанов344
Юлия Николова Рукавина32

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения