„Движение 21”

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Атанас Желев Кръстев4
Благовест Юри Иванов17
Венцислав Андреев Гюндузов9
Виолета Михайлова Тончева11
Гинка Иванова Попова13
Екатерина Георгиева Маринчешка-Дилова6
Екатерина Димитрова Белкова16
Елена Здравкова Кръстева2
Жельо Атанасов Кръстев3
Иван Михайлов Аргиров14
Ивелина Георгиева Чепилска-Гюндузова8
Илияна Владимирова Живкова5
Ирена Борисова Митева18
Красимира Димитрова Никова7
Любозара Велева Белякова-Гъбова19
Марияна Росенова Кайрякова15
Николай Иванов Тончев12
Петя Василева Кръстева10
Светослав Атанасов Кръстев1

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения