Кмет на район

Централен

 • 1. Андриян Гочев Бангиев
  ПП ГЛАС НАРОДЕН
 • 2. Георги Христов Петров
  Българска Социалдемокрация
 • 3. Георги Василев Стаменов
  ПП ГЕРБ
 • 4. Андрей Иванов Киряков
  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ”
 • 5. Калин Иванов Милчев
  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 • 6. Георги Петров Титюков
  КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ”
 • 7. Веселин Иванов Козарев
  ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ
 • 9. Катя Спасова Кръстева
  Движение 21
 • 11. ДИМИТЪР ПЕТКОВ КЕРИН
  ПП АТАКА
 • 14. Хайри Осман Камберов
  Движение за права и свободи-ДПС
 • 15. Румен Василев Кривицки
  МК „ПЛОВДИВ УТРЕ”/ ПП Новото време, ПП Синьо единство
 • 16. Неждет Шаибов Яшаров
  Политическа партия „Солидарност”
 • 17. Тихомир Христов Петров
  ПП България без цензура
 • 19. Пенка Иванова Деведжиева
  местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”
 • 20. Димитър Николов Цветков
  НОВА АЛТЕРНАТИВА
 • 21. Петър Тенушев Иванов
  Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
 • 22. Веселин Димитров Станков
  Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив
 • 24. Георги Димитров Димитров
  местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Източен

 • 1. Лилия Василева Колева
  ПП ГЛАС НАРОДЕН
 • 3. Николай Георгиев Чунчуков
  ПП ГЕРБ
 • 4. Мирослава Христова Христева
  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ”
 • 5. Йордан Василев Василев
  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 • 6. Перхан Реджепова Карамукова
  КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ”
 • 7. Веселин Александров Чавдаров
  ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ
 • 10. Андрей Димитров Калоферов
  НАРОДЕН СЪЮЗ
 • 11. ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ РАЙЧЕВ
  ПП АТАКА
 • 14. Октай Шабан Чалъшкан
  Движение за права и свободи-ДПС
 • 15. Сюрия Юсуф Дене
  МК „ПЛОВДИВ УТРЕ”/ ПП Новото време, ПП Синьо единство
 • 16. Мехмед Асан Асан
  Политическа партия „Солидарност”
 • 17. Тезджан Феймиева Наимова
  ПП България без цензура
 • 19. Борислав Костантинов Димов
  местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”
 • 20. Николай Генчев Караколев
  НОВА АЛТЕРНАТИВА
 • 21. Димитър Асенов Джевизов
  Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
 • 22. Недялка Делчева Митева
  Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив
 • 24. Павел Рангелов Милушев
  местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Западен

 • 1. Петя Иванова Терзиева
  ПП ГЛАС НАРОДЕН
 • 3. Димитър Петков Колев
  ПП ГЕРБ
 • 4. Кирил Димитров Ценев
  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ”
 • 5. Милена Петьова Колева
  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 • 6. Веселина Христова Иванова
  КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ”
 • 7. Красимира Иванова Тодорова
  ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ
 • 10. Калин Кръстев Кръстев
  НАРОДЕН СЪЮЗ
 • 11. БОРИС АТАНАСОВ ЗЛАТАРЕВ
  ПП АТАКА
 • 14. Несрин Фикри Мустафа
  Движение за права и свободи-ДПС
 • 15. Аспарух Петков Вълчанов
  МК „ПЛОВДИВ УТРЕ”/ ПП Новото време, ПП Синьо единство
 • 19. Иван Кирилов Иванов
  местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”
 • 20. Веселина Славова Димитрова
  НОВА АЛТЕРНАТИВА
 • 21. Хубена Иванова Салджиева
  Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
 • 22. Николай Иванов Кузов
  Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив
 • 24. Десислава Генова Желязкова
  местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Северен

 • 1. Ивайла Минчева Стефанова
  ПП ГЛАС НАРОДЕН
 • 3. Ральо Иванов Ралев
  ПП ГЕРБ
 • 4. Милена Иванова Найденова
  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ”
 • 5. Петър Атанасов Курдов
  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 • 6. Ваня Алексиева Дакова
  КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ”
 • 7. Красимира Иванова Неделчева
  ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ
 • 10. Людмил Христов Попов
  НАРОДЕН СЪЮЗ
 • 11. ДАНИЕЛА ТОНКОВА КИНОВА
  ПП АТАКА
 • 12. Александър Веселинов Драгийски
  ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
 • 14. Мария Стайкова Николова
  Движение за права и свободи-ДПС
 • 15. Димитър Димитров Калбуров
  МК „ПЛОВДИВ УТРЕ”/ ПП Новото време, ПП Синьо единство
 • 16. Корнелия Стоянова Юсеин
  Политическа партия „Солидарност”
 • 17. Соня Иванова Георгиева-Ангелова
  ПП България без цензура
 • 19. Тодор Любомиров Димитров
  местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”
 • 20. Емил Жечев Жечев
  НОВА АЛТЕРНАТИВА
 • 21. Михаил Димитров Саков
  Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
 • 22. Райна Димитрова Пелева
  Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив
 • 24. Станьо Атанасов Балтов
  местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Южен

 • 1. Мария Петкова Аргилашка
  ПП ГЛАС НАРОДЕН
 • 2. Костадин Василев Стоилов
  Българска Социалдемокрация
 • 3. Кирил Мирославов Велчев
  ПП ГЕРБ
 • 4. Павел Джованов Чемишанов
  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ”
 • 5. Красимир Трифонов Трифонов
  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 • 6. Рени Стефанова Стефанова
  КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ”
 • 7. Евелин Георгиев Парасков
  ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ
 • 10. Костадин Василев Воденичаров
  НАРОДЕН СЪЮЗ
 • 11. МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ КАЗАНДЖИЕВ
  ПП АТАКА
 • 14. Росица Росенова Шаранкова
  Движение за права и свободи-ДПС
 • 17. Александър Ангелов Велчев
  ПП България без цензура
 • 19. Александър Колев Колев
  местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”
 • 20. Кольо Стефанов Колев
  НОВА АЛТЕРНАТИВА
 • 21. Атанас Костов Атанасов
  Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
 • 22. Лениела Александрова Начева- Антонова
  Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив
 • 24. Борислав Кръстев Инчев
  местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Тракия

 • 1. Даниел Петков Аргилашки
  ПП ГЛАС НАРОДЕН
 • 3. Костадин Димитров Димитров
  ПП ГЕРБ
 • 4. Георги Румянов Стойчев
  Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ”
 • 5. Добромира Стефанова Тошева
  БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ
 • 6. Николай Кръстев Йордов
  КОАЛИЦИЯ „КАУЗА ПЛОВДИВ”
 • 7. Гергана Вътева Стоянова
  ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ
 • 9. Николай Георгиев Узунов
  Движение 21
 • 10. Йордан Георгиев Станишев
  НАРОДЕН СЪЮЗ
 • 11. НЕЙКО ТРИФОНОВ НЕЙКОВ
  ПП АТАКА
 • 12. Красимир Стойков Чучев
  ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ
 • 14. Ерол Аянов Садъков
  Движение за права и свободи-ДПС
 • 16. Атанас Петров Янев
  Политическа партия „Солидарност”
 • 17. Ангел Костадинов Калоянов
  ПП България без цензура
 • 19. Георги Динчев Божев
  местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”
 • 20. Андриана Трифонова Петрова
  НОВА АЛТЕРНАТИВА
 • 21. Денка Василева Василева
  Партия ДВИЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛЕН ХУМАНИЗЪМ
 • 22. Станислав Насков Настев
  Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив
 • 24. Костадин Иванов Гаров
  местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения