Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 6-МИ/НР
Пловдив, 07.09.2015

ОТНОСНО: Създаване на работни групи на Общинска избирателна комисия – Пловдив.

На основание чл. 85, ал.4 и чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Пловдив

Р Е Ш И:

1. Създава следните работни групи:

1.1. Работна група по жалбите и сигналите, с ръководител Тодор Тодоров и членове:

- Кристиан Гьошев

- Деница Чингарова

- Милка Тодорова

- Владимир Петров

- Владимир Докторов

- Радина Петрова

- Гергана Николова

- Димитър Кръстев

- Васил Попов

1.2. Работна група, осъществяваща контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, образуване на избирателните секции и осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, с ръководител Радина Петрова и членове:

- Владимир Петров

- Гергана Николова

- Мария Дюлгерска

- Димитър Кръстев

- Цеца Бресковска

1.3. Работна група по методическите указания и провеждане на обучения на членовете на СИК, с ръководител Константин Костадинов и членове:

- Владимир Петров

- Деница Чингарова

- Гергана Николова

- Васил Попов

- Димитър Кръстев

- Милка Тодорова

- Милена Станджикова

- Кристиан Гьошев

1.4. Работна група по състава и дейността на СИК и по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания, с ръководител Владимир Петров и членове:

- Мария Дюлгерска

- Росица Гавазова

- Радина Петрова

- Кристиан Гьошев

1.5. Работна група по регистрация на политически партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в ОИК Пловдив, кандидатски листи и застъпници с ръководител Радина Петрова и членове:

- Владимир Петров

- Милка Тодорова

- Деница Чингорова

- Гергана Николова

- Константин Костадинов

- Васил Попов

- Владимир Докторов

1.6. работн група по условята и реда за провеждане и организиране на национален референдум на 25 октомври 2015 г. с ръководител Димитър Кръстев и членове:

- Исмагюл Али

- Милена Станджикова

- Васил Попов

- Цеца Бресковска

2. Всяка работна група се състои от ръководител и членове. Минималният брой членове във всяка работна група е 5 човека.

3. В работните групи могат да участват и други членове на ОИК.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.09.2015 в 19:59 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения