Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ/НР
Пловдив, 07.09.2015

ОТНОСНО: Осъществяване на контакти с медиите на ОИК Пловдив и избор на говорител на ОИК – Пловдив

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Пловдив (ОИК-Пловдив)

Р Е Ш И:

 1. Контактът с медиите от страна на ОИК се осъществява от председателя на комисията Деница Чингарова, която при нужда упълномощава други лица от ръководството на комисията, а именно секретаря двамата заместник-председатели.
 2. Избира за говорител Гергана Лъвова Николова, която ще оповестява решенията на ОИК след съгласуване с председателя на комисията.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.09.2015 в 17:20 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения